Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як відмінюються числівники сорок, дев’яносто, сто?

1. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -ах.

2. У всіх непрямих відмінках мають різні закінчення.

3. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -а, крім знахідного.

4. У всіх непрямих відмінках мають нульове закінчення.

 

18. Укажіть словосполучення, у якому вжито правильну форму займенника:

1. Властивий для нього.

2. Пробачте мене.

3. Дякую Вам.

4. Я вибачаюсь.

 

З’ясуйте, у якому рядку всі займенники пишуться через дефіс.

1. Аби/де, хто/сь, будь/що, ані/що.

2. Де/що, хтозна/що, що/сь, що/небудь.

3. Казна/який, бозна/що, будь/хто, чий/небудь.

4. Ані/який, хто/небудь, де/котрий, ні/хто.

 

Позначте речення, що потребує редагування.

1. Побувавши у фольклорній експедиції, нами було записано чимало народних пісень, прислів’їв, приказок.

2. Дитячий щебет, наповнюючи хату, робить її по-справжньому щасливою.

3. Не спитавши броду, не лізь у воду.

4. Уночі, йдучи звідкись чи кудись, раптом згадаєш про небо

 

У якому рядку записано правильний варіант перекладу словосполучення следующая остановка?

1. Наступна зупинка.

2. Слідуюча зупинка.

3. Зупинка, що слідує.

4. Зупинка, що настає.

 

Позначте речення, що потребує редагування.

1. Лагідний вітерець, ніби вітаючись, торкає обличчя.

2. Не засвоївши добре правила вживання апострофа, мені знову прийшлося звернутися до „Українського правопису”.

3. Дівчата йшли, співаючи дзвінку пісню.

4. Раптом увімкнулися всі гучномовці, заглушуючи два співаючі хори.

 

Виберіть рядок, у якому правильно записано речення з дієприкметником.

1. Не бійся гостя, сидячого за столом, а бійся стоячого біля дверей.

2. Не бійся гостя, який сидить за столом, а бійся гостя, який стоїть біля дверей.

3. Не бійся гостя, сидівшого за столом, а бійся гостя, стоявшого біля дверей.

4. Не бійся гостя, що сидить за столом, а бійся стоячого біля дверей.

 

У якому рядку всі прислівники пишуться через дефіс?

1. (По)степовому, (у)зимку, (казна)звідки, (аби)як.

2. (Від)разу, (о)полудні, (будь)де, (на)поготові.

3. (По)київськи, (по)малу, (над)вечір, куди(сь).

4. Тишком(нишком), всього(на)всього, (вряди)годи, (по)дружньому.

 

У якому рядку правильно вжито прийменники та прийменникові сполучення?

1. Згідно до змін, на протязі року, відповідно із статутом, не зважаючи на обставини.

2. Згідно із законом, відповідно до статуту, незважаючи на обставини, протягом року.

3. Згідно змін, відповідно із статутом, незважаючи обставини, протягом року.

4. Згідно змінам, відповідно зі статутом, незважаючи до обставин, на протязі року.

Увага! Відповіді на теоретичні питання практичних занять оформлювати в електронному вигляді. Аналогічно виконувати й завдання практичного блоку, а також модульну контрольну роботу.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.006 сек.)