Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридические адреса сторон

Читайте также:
  1. I. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ИЗУЧАТЬ СТОРОНЫ И СВОЙСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?
  2. II-3).Укажите тот способ ориентирования, который позволяет лишь приблизительно определить расположение сторон горизонта.
  3. II-3).Укажите тот способ ориентирования, который позволяет лишь приблизительно определить расположение сторон горизонта.
  4. II. Стороны в материально-правовом смысле
  5. III. Основание возникновения, изменения и прекращение правовых отношений (Юридические факты).
  6. IV. Многостороннее сотрудничество
  7. Strength – сильные стороны.
  8. А - квадрат, В - равносторонний прямоугольник; А, В
  9. А направлен по оси вращения согласно правилу буравчика, то есть, в ту сторону, в которую ввинчивался бы буравчик с правой резьбой, если бы вращался в ту же сторону.
  10. А) беременности, рождения ребенка, непосредственной опасности для жизни одной из сторон и других особых обстоятельств

 

  АО «Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина» 010000, г.Астана, пр.Победы, 62 РНН 620 300 249 590 ИИК КZ 446010111000037373 Код 16 БИК HSBKKZKX АРФ АО «Народный Банк Казахстана» Номера телефонов: (8-7172) 31-75-47, 30-21-98 Факс: 31-60-72   Председатель Правления _______________ А. Куришбаев _______________________   _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________   _______________________________ ______________________________

 

 

Тәжірибелік және педагогикалық тәжірибе өту туралы

КЕЛІСІМ-ШАРТ

 

Астана қ. «_______» ___________ 201 ж.

 

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ (әрі қарай «Университет» деп аталады) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма төрағасы Ақылбек Қажығұлұлы Күрішбаев, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін, әрі қарай «Серіктес» болып табылатын, __________________________________________________________________

(ұйым атауы, аты-жөні және лауазымы)

тұлға екінші жағынан келесідей шарт жасауға келісті:

 

1 Келісім-шарттың мәні

 

Университет Серіктеске студенттерді тәжірибелік білім беру нысанының мүмкіндіктерін жетілдіру және дамыту, оларды білікті маман ретінде қалыптастыру мақсатында педагогикалық тәжірибеден өту үшін жібереді.

 

2 Университет міндеттері

 

2.1 Педагогикалық тәжірибе басталуынан 2 ай бұрын Серіктеске келісу үшін бағдарламарды, тәжірибе-өтуші студенттердің санын көрсетіп, педагогикалық тәжірибенің күнтізбелік кестесін ұсыну;

2.2 Серіктеске педагогикалық тәжірибе басталуынан бір апта бұрын педагогикалық тәжірибеге жіберілген студенттердің (аты-жөндері) тізімін ұсыну;

2.3 Білікті оқытушылардан тәжірибе жетекшілерін тағайындау;

2.4 Студенттердің еңбек тәртібін сақтауын қамтамасыз етуге;

2.5 Серіктес қызметкерлерін педагогикалық тәжірибені ұйымдастыру мен өткізуге әдістемелік көмек көрсету;

2.6 Серіктеске педагогикалық тәжірибеден өткен студенттердің қатарынан алдағы ауқытта Серіктес ұйымына жұмысқа орналастыру мақсатында, біршама қабілетті, жұмыс істеуге дайын білім алушыларды анықтауғы көмек беру.

 

3 Серіктес міндеттері

 

3.1 Серіктес униврситетінің сұранысы бойынша күнтізбелік кестеге сәйкес білім алушылардың педагогикалық тәжірибе өтуі туралы мәліметтер (орналасу орны, телефон) ұсыну керек;

3.2 Студентке әр жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз ету;

3.3 Еңбек қауіпсіздігі бойынша нұсқау өткізу;

3.4 Студенттерге педагогикалық тәжірибе бағдарламасын орындауға қажетті жағдайлар жасау;

3.5 Білім алушыларға Серіктестің ғылыми кітапхагасын пайдалануға мүмкіндік беру;

3.6 Білім алушыларға педагогикалық тәжірибеден өту кезінде диплом жұмыстары мен курстық жобаларын орындауға, тәжірибе бойынша өндірістік есепті дайындау үшін мәлімет жинауға мүмкіндік беру;

3.7 Педагогикалық тәжірибе жетекшілігіне білікті мамандарды ұсыну;

3.8 Педагогикалық тәжірибе соңында әр тәжірибе-өтуші студенттің жұмысына сипаттама беру және оның дайындаған есебінің сапасын бағалау.

 

4 Тараптардың жауапкешілігі

 

4.1 Екі жақ бірігіп қызмет ету үдерісінде анықталған құпиялы мәліметтерін жарияламауға міндеттеледі.

Загрузка...

4.2 Әр жақ өз шығындарын келісім-шарт міндеттері бойынша, егер келісім-шарт міндеттері бойынша, егер келісім-шартта өзгедей көрсетілмесе, өздері төлейді.

 

5 Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі

 

5.1 Осы келісім-шарт Тараптар қол қойған кезден бастап күшіне енеді.

5.2 Келісім-шарт бірдей заңды күші бар екі данада құрастырылған.

5.3 Мерзімдері келісім-шарт бойынша Тараптардың келісімімен белгіленеді

5.4 Келісім-шарт бір жақтың жазбаша хабарламасынан бұзылуы мүмкін және басқа тарапқа келісім-шарттың жойылуы туралы хабарлама жіберілген күннен бастап екі айдан кейін өз күшін жояды.

5.5 Келісім-шартты бұзу тараптардың келісімімен жүргізіледі.

 

Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі: _______________________________

 

6 Тараптардың заңды мекен-жайы

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ 010000, Астана қ., Жеңіс данғылы, 62 СТН 620 300 249 590 ИИК КZ 446010111000037373 Код 16 БИК HSBKKZKX Банк: АРФ «Қазақстанның Халық банкі» АҚ Телефон номірлері: (8-7172) 31-75-47, 30-21-98 Факс: 31-60-72   Басқарма төрағасы ____________________ А. Күрішбаев     _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________   _______________________________ ______________________________

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.017 сек.)