Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які заходи реагування може прийняти суд (ст.432 ГКУ).

Читайте также:
  1. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  2. Антиінфляційні заходи держави
  3. Види юридичної відповідальності. Заходи юридичної відповідальності
  4. Виховні заходи
  5. Дії органів управління щодо реагування
  6. Ділова етика — це галузь професійних знань, наука, яка розглядає та оцінює людські відносини, а також поведінку людей з точки зору їх відповідності загальноприйнятим нормам.
  7. Загальні заходи профілактики щодо безпечних умов праці
  8. Загальні заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату.
  9. Засоби та заходи грошово-кредитної політики
  10. Застосування заходів прокурорського реагування за наслідками прокурорського нагляду за додержанням законодавства щодо житлових прав громадян.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

– Застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню ПІВ та збереження відповідних доказів.

– Зупинення пропуску через митний контроль України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням ПІВ.

– Вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням ПІВ.

– Вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням ПІВ.

– Застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об єкта ПІВ. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

– Опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення ПІВ та зміст судового рішення щодо такого порушення.

 

Рекомендована література

 

1. Конституція України, Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.

2. Цивільний кодекс України, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356.

3. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.6

5. Закон України «Про авторське право і суміжні права», Відомості Верховної Ради України(ВВР), 1994, N 13, ст.64.

6. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 32.

7. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 34.

8. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 8, ст. 28.

9. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 21, ст.218.

10. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36.

11. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.267.

12. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», м. Київ, 2006, N 143-V.

13. Постанова КМУ від 27.12.2001р. № 1756

14. «Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір». Затверджено Постановою КМУ від 15.12.2001р. № 1756.

16. «Розміри та порядок сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір». Затверджено Постановою КМУ від 27.12.2001р. № 1756.

17. Наказ МОН України від 22.01.2001р. № 22.

18. «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель». Затверджено наказом МОН України від 22.01.2001р. № 22.

19. Наказ МОН України від 15.03.2002р. № 197.

20. «Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель». Затверджено наказом МОН України від 15.03.2002р. № 197.

21. Постанова КМУ від 23.12.2004р. № 1716.

«Про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності». Затверджено постановою КМУ від 23.12.2004р. № 1716.

22. «Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності». Затверджено постановою КМУ від 23.12.2004р. №1716.

23. Наказ МОН України від 18.02.2002р. № 110.

24. «Правила складання та подання заявки на промисловий зразок». Затверджено наказом МОН України від 18.02.2002р. № 110.

25. Наказ МОН України від 18.04.2002р. № 260.

26. «Правила складання, подання та розгляду заявки

на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми». Затверджено наказом МОН України від 18.04.2002р. № 260.

27. «Правила складання та подання заявки про видачу патенту на сорт рослин».

28. Декрет КМУ «Про державне мито».

29. Наказ МОН України від 28.07.1995р. № 116.

30. «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу

свідоцтва України на знак для товарів і послуг». Затверджено наказом МОН України від 28.07.1995р. № 116.

31. Наказ МОН України від 17.08.2001р. № 598.

32. «Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на ви користування зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару». Затверджено наказом МОН України від 17.08.2001р. № 598.

33. Постанова КМУ від 10.08.1994р. № 545.

Загрузка...

34. «Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)». Затверджено постановою КМУ від 10.08.1994р. №545.

35. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підручник/За ред.. О.А. Підопригора, О.Д. Святоцький. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.Ін Юре, 2002.-672с.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.)