Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як розраховується коефіцієнт ліквідації?

Читайте также:
  1. Аналіз основних коефіцієнтів ділової активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» в частині активів
  2. Вихідні та розрахункові дані для обчислення кореляційного рівняння зв’язку та визначення коефіцієнта кореляції
  3. Значення і порядок розрахунку коефіцієнта концентрації
  4. Коефіцієнт бойової ефективності щодо боротьби з танками, БМП (БТР) противника.
  5. Коефіцієнт майбутньої вартості тим більше, чим вище відсоткова ставка і чим довше строк, на який кладуться гроші.
  6. Коефіцієнти використання виробничих потужностей
  7. Коефіцієнти відносної сили ринку продуктів чорної металургії УкраїнИ
  8. Коефіцієнти смертності населення України за статтю та віком
  9. Коефіцієнти Фібоначчі
  10. Очікувані фінансові коефіцієнти

а) розраховується як співвідношення вартості ліквідованих засобів до вартості всіх основних засобів на кінець звітного періоду;

б) розраховується як співвідношеннявартостіліквідованихзасобів до вартостівсіхосновнихзасобів на початок звітногоперіоду;

в) розраховується як співвідношеннявартостівибулих основних засобів до вартостівсіхосновнихзасобів на початок звітногоперіоду;

г) розраховується як співвідношеннявартостівибулих основних засобів до вартостівсіхосновнихзасобів на кінець звітногоперіоду.

Як розраховується коефіцієнт розширення?

а) 1 - коефіцієнт заміни;

б) 1 + коефіцієнт заміни;

в) 1 * коефіцієнт заміни;

г) 1 / коефіцієнт заміни.

Як розраховується коефіцієнт заміни?

а) як співвідношення вартості вибулих основних засобів на початок звітного періоду до вартості основних засобів, які надійшли протягом звітного періоду;

б) як співвідношення вартості вибулих основних засобів на кінець звітного періоду до вартості основних засобів, які надійшли протягом звітного періоду;

в) як співвідношення вартості вибулих основних засобів протягом звітного періоду до вартості основних засобів, які надійшли протягом звітного періоду;

г) як співвідношення вартості ліквідованих засобів протягом звітного періоду до вартості основних засобів, які надійшли протягом звітного періоду.

Якою формулою вимірюють відрядно-преміальну систему?

а) ЗПвпрг = ЗПвппрг;

б) ЗПвпр = ЗПвп + ПР;

в) ЗПвн=ТСгод хt х Кн;

г) ЗПаг= АВд хІзп+ ΔАВ хІзбзп.

17. Яким може бути план надходження і витрачання коштів?

а) оптимістичними, реалістичними або песимістичними;

б) прогностичними, витратними і реальними;

в) фантастичними, реальними і песимістичними;

г) оптимістичними або песимістичними.

18. Якими методами може здійснюватися планування надходження коштів підприємств туристичного бізнесу від основної операційної діяльності?

а) організаційними, технічними, операційними і інвестиційними;

б) планувальними, технічними, збалансованими і інвестиційними;

в) - досвідно-статистичними, природно-цільовими;

г) економічними, фінансовими, математичними і статистичними.

Як виглядає виглядаєбалансоверівняннямосновнихзасобів за залишковоювартістю?

а)Ро.к = Ро.н +Рп. о - Рв. о – Ав;

б) Ро.к = Ро.н- Рп. о - Рв. о – Ав;

в) Ро.к = Ро.н +Рп. о+ Рв. о – Ав;

г) Ро.к = Ро.н +Рп. о+ Рв. о+Ав.

Як відбувається вибуттяосновнихзасобів?

а) продажу від іншої реалізації, який збільшує прибуток підприємства;

б) безоплатного отримання;

в) поточної оренди;

г) довгострокової оренди.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)