Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яке призначення вказаних споруд?

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Бюджет ЄС, його призначення і особливості. Організація бюджетного процесу. Бюджетна стратегія. Що необхідно вирішити Україні в цій царині для майбутнього вступу до ЄС?
  3. Види шрифтів за призначенням
  4. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих. Порядок призначення прокурорів на посади
  5. Глава уряду, порядок його призначення, правове становище і роль.
  6. Документ та його ознаки. Призначення і класифікація сучасних ділових паперів.
  7. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
  8. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку
  9. За призначенням розрізняють носії
  10. Загальнодержавні фонди цільового призначення

а) Колізей –

б) Акведуки –

в) Терми –

8. Вкажіть грецькі відповідники римських богів:

1. Юпітер –

2. Венера –

3. Марс –

4. Нептун –

5. Меркурій –

6. Вулкан –

7. Геркулес –

8. Юнона –

Література:

1. Антична література: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. − К.: Либідь, 2005. – 488 с.

2. Античний театр. – К.: Веселка, 2003. – 381 с.

3. Античность: Словарь-справочник по истории, культуре и мифологии. – Дубна: Феникс, 2003. – 295 с.

4. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л.Винничук. – М., 1988.

5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В.Ильина. – М.: Высшая школа, 2002. – 366 с.

6. История и культура античного мира. – М.: Исскуство, 1977.

7. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / К.Куманецкий. – М.: Высш. школа, 1990.-350 с.

8. Лісовий І. Античний світ у термінах, іменах і назвах: До-відник з історії та культури Стародавньої Греції, Риму. – Львів, 1988.

9. Підлісна Г.Н. Антична література / Г.Н.Підлісна. – К.: Вища школа, 1992. – 255 с.

10. Поликарпов В. Лекции по культурологи / В.Поликар-пов. – М.: Гардарика, Экспертное бюро, 1997.

11. Словаръ античности. – М.: Наука, 1989.

12. Художня культура світу: Європейський культурний регіон. – К.: Вища школа, 2001.- 191 с.

 

 

Тема 6. Культура західноєвропейського Середньовіччя та Відродження

План

1. Філософські ідеї та художні напрями Середньовіччя.

2. Проторенесанс. Ранній Ренесанс.

3. Високе і Пізнє Відродження.

4. Ідеологічний зміст Реформації. Мистецтво епохи

 

Тема рефератів:

1. Лицарська культура.

2. Видатні митці епохи Відродження.

3. Роль культури доби Реформації у створенні засад нової європейської культури.

Основні поняття: православ’я, католицизм, іконопис, книжкова мініатюра, монастирська школа, народна школа, університет, книгодрукування, гравюра, сатирична, героїчна, куртуазна літератури, романський і готичний стилі, іслам, Коран, мечеть, мінарет, медресе, Відродження, гуманізм, професійний театр, Північний Ренесанс, реформація.

Запитання та завдання для самоконтролю:

1. Яке місце займала візантійська культура в історії середньовічної культури?

2. У чому полягав внесок представників візантійської культури у розвиток світової наукової думки?

3. Висвітліть вплив християнства на розвиток середньовічної західноєвропейської культури.

4. Охарактеризуйте основні риси лицарської культури.

5. Визначте суть епохи Відродження.

6. Проаналізуйте основні процеси, які відбувалися в культурному житті епохи Відродження.

7. Назвіть визначних діячів науки і культури Ренесансу.

8. В чому суть протестантського руху і яким чином він вплинув на розвиток західноєвропейської культури?

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)