Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як ви розумієте внутрішню логіку будь-якої науки?

Читайте также:
  1. Етапи створення будь-якої презентації
  2. Или почему риск-менеджмент не похож на точные науки?
  3. Тези доповіді, будь-якої наукової публікації оформляють
  4. Что является предметом педагогики как науки?

1. Визначення логіки як науки.

2. Історичні етапи розвитку логічного знання.

3. Традиційна логіка: характерні ознаки.

4. Сучасна логіка: характерні ознаки.

5. Міркування та його структура.

6. Правильні та неправильні міркування.

7. Поняття про логічну помилку. Види логічних помилок.

8. Правильність та істинність міркування.

9. Логічна форма міркування.

10. Формалізована мова. Метод формалізації.

11. Поняття про знак. Види знаків.

12. Семіотика як наука про знаки.

13. Структура значення знака.

14. Знаковий процес та його структура.

15. Виміри знакового процесу.

16. Рівні знакового процесу.

17. Логічна семіотика та її розділи.

18. Поняття про семантичну категорію.

19. Ім'я як семантична категорія. Структура значення імені.

20. Ім'я і поняття. Логічна структура поняття.

21. Види понять.

22. Порівнянні і непорівнянні поняття.

23. Сумісні і несумісні поняття.

24. Типи відношень між сумісними поняттями.

25. Типи відношень між несумісними поняттями.

26. Загальна характеристика логічних операцій над поняттями.

27. Узагальнення і обмеження понять.

28. Загальна характеристика поділу. Структура поділу.

29. Види поділу.

30. Правила поділу. Типові помилки.

31. Класифікація та її види.

32. Загальна характеристика визначення понять. Структура визначення.

33. Явні визначення та їх види.

34. Неявні визначення та їх види.

35. Правила визначень. Типові помилки.

36. Прийоми, що подібні до визначення.

37. Висловлювання як семантична категорія. Речення, висловлювання, судження.

38. Види висловлювань.

39. Загальна характеристика логічних сполучників.

40. Кон'юнкція та її умови істинності.

41. Диз'юнкція та її умови істинності.

42. Імплікація та її умови істинності.

43. Еквіваленція та її умови істинності.

44. Дедуктивні міркування: загальна характеристика.

45. Недедуктивні міркування: загальна характеристика.

46. Міркування за схемою “повна індукція”.

47. Міркування за схемою “неповна індукція”.

48. Типові помилки в індуктивних міркуваннях.

49. Міркування за аналогією, їх види.

50. Умови правомірності міркувань за аналогією.

 

ЧАСТИНА ІІ. ЛОГІКА

Тема 1. (4 год). Предмет логіки. Поняття.

Заняття І

1. Мислення як предмет вивчення логіки.

2. Предмет і метод логіки як науки.

3.Теоретичне і практичне значення логіки.

4.Історія розвитку логіки.

Вправи для самостійного опрацювання

Що таке логічна культура? Чи може вона сформуватись самопливом, стихійно?

Спробуйте накреслити блок-схему, яка відображала б структуру логіки, співвідношення формальної та діалектичної логіки.

Визначте й охарактеризуйте мову і мислення. Покажіть їх єдність і роль у суспільному житті.

Знайдіть логічну помилку у такому міркуванні: “Кожна людина — коваль свого щастя. Деякі люди нещасливі. Виходить, що це їх власна вина”.

Як ви розумієте внутрішню логіку будь-якої науки?


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав