Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яке Міністерство України визначає порядок реалізації квот і ліцензій на окремі товари?

Читайте также:
  1. E. Порядок защиты курсовой работы.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  4. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  5. II. Порядок выполнения
  6. II. Порядок выполнения и оформления контрольной работы
  7. II. Порядок выполнения курсовой работы
  8. II. Порядок выполнения, рецензирования и защиты курсовой работы
  9. III. Организация и порядок прохождения практики
  10. III. Порядок и условия проведения олимпиады

[#] в) Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.

6. Із наведеного визначіть основну функцію протекціонізму:

[#] б) Захищати нові галузі виробництва від іноземної конкуренції.

7. У випадку суперечностей між правовими нормами міжнародного законодавства і національними правовими нормами домінує:

[#] б) Норма міжнародного права.

8. Який орган встановлює і змінює ставки ввізного мита на підакцизні товари:

[#] б) Верховна Рада України.

Який орган є найвищім органом державного управління зовнішньоекономічної діяльності є Україні?

[#] в) Верховна Рада України.

Які функції виконує Кабінет Міністрів України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності?

[#] а) Розглядає, затверджує та змінює структуру органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11. Назвіть основну функцію, що виконує Національний банк України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:

[#] а) Здійснює валютну політику в країні.

12. Платіжний баланс — це:

[#] а) Співвідношення між сумою надходжень, одержаних країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон за певний відрізок часу (рік, квартал, місяць).

13. Зовнішньоторговельний обіг – це:

[#] б) Обсяг зовнішньоторговельної діяльності країни, групи країн, що дорівнює сумарному розміру експорту та імпорту за рік або за інший фіксований період.

14. Платіжний баланс не включає в себе:

[#] в) Некомерційні платежі.

15. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту – це:

[#] б) ситуація, за якої обсяги експорту перевищують обсяги імпорту;

16. Негативне сальдо зовнішньоторговельного обороту – це:

[#] а) ситуація, за якої обсяги імпорту перевищують обсяги експорту;

17. Торговельний баланс – це:

[#] а) Співвідношення між вартістю експорту й імпорту протягом обраного періоду.

18. Баланс руху капіталів – це:

[#] б) Відображає купівлю й продаж закордонних активів, отримання довгострокових і короткострокових позик.

19. Специфічною ставкою мита є:

[#] в) Грошова оплата за одиницю товару.

20. Адвалерне мито – це:

[#] б)Процентне нарахування на митну вартість.

21. Комплекс заходів обмежено-забороненого порядку, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішній ринок країни – це:

[#] в) Нетарифне регулювання.

Дайте вірне визначення поняття “Квота”.

[#] а) Встановлення у вартісному або фізичному вираженні певного обсягу експорту (імпорту) на певний період (рік, квартал, і т.п.).

Які види ліцензій функціонують в Україні?

[#] в) Генеральна, разова та відкрита.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)