Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які види квот використовуються в Україні?

Читайте также:
  1. Для творення чоловічих імен по батькові використовуються суфікси
  2. Для чого використовуються командні апарати?
  3. Засобами товарної інформації, що використовуються в процесі пакування товарів, є маркування й технічна документація.
  4. Лікарські засоби, що використовуються для лікування хворих на ішемічну хворобу серця (антиангінальні лікарські засоби).
  5. Методи менеджменту,що використовуються на підприємстві. Механізм взаємодії методів управління.
  6. Методи передачі інформації які використовуються в АСУ
  7. ПЕРЕЛІК показників, що використовуються під час проведення аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств
  8. Перелік теоретичних питань, що використовуються для організації поточного контролю
  9. Такий рівень рентабельності можна вважати високим і зробити висновок, що основні фонди у готельному господарстві гот. «Україна» використовуються досить ефективно.

[#] б) Глобальні, групові та індивідуальні

25. Письмова пропозиція на продаж відповідної партії товарів одному можливому покупцю з вказівкою терміну відповіді, на протязі якого він пов’язаний своєю пропозицією і не може зробити пропозицію іншим покупцям – це:

[#] б) Тверда оферта.

26. Зазвичай робиться одночасно на одну й ту ж партію товарів великій кількості покупців і не містить терміну для відповіді – це:

[#] б) Вільна оферта

Дайте вірне визначення поняття “Індент”.

[#] а) Ордер, орієнтований на імпорт.

Дайте вірне визначення поняття “Інвойс”.

[#] г) Це пакет документів, який використовується для визначення базової ціни з урахуванням вартості упаковки.

29. Лібід - це:

[#] в) Ставка покупця на лондонській міжбанківській біржі.

30. Баланс, що формується на основі даних митної статистики - це:

[#] г) Немає вірної відповіді.

Визначте групи факторів, що характеризують середовище міжнародного маркетингу

[#] в) Зовнішні і внутрішні

32.Визначте сутність поняття ТНК за оцінкою експертів ООН:

[#] в) Їх головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії розповсюджені по багатьох країнах світу.

33. Які існують основні стратегії виходу на зарубіжний ринок:

[#] а) Експорт, спільна підприємницька діяльність, прямі інвестиції.

34. Використання однієї продукції, реклами, каналів збуту та інших елементів комплексу маркетингу на всіх міжнародних ринках – це:

[#] в) Стандартизація.

Що означає “довжина ієрархічних сходів”, як один з критеріїв класифікації культур?

[#] в) Має відношення до сприйняття рівності між людьми, наприклад, в якій-небудь організації.

Що означає “зображення стану невизначеності”, як один з критеріїв класифікації культур?

[#] а) Стосується відношення людей до свого майбутнього і до їх спроб узяти долю в свої руки.

37. Для оцінки конкурентоспроможності фірми використовують наступні методи:

[#] в) методом «профілів» та матричним методом;

38. Потенційний ринок фірми, який визначається сукупністю людей зі схожими потребами стосовно конкретного товару чи послуги, це:

[#] б) Цільовий ринок;

39. Сегментація ринку це:

[#] г) Діяльність з виявлення потенційних груп споживачів конкретного товару підприємства.

40. Стратегія простого розширення передбачає те, що:

[#] а) фірма робить і продає на зовнішніх ринках ті ж товари, що й на внутрішньому ринку;

41. До власних органів збуту підприємства відносять:

[#] г) Всі відповіді вірні.

42. Визначте типи суб'єктів міжнародного маркетингу за видом господарської діяльності:

[#] а) промислові, торговельні, страхові, транспортні, туристичні, лізингові;


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)