Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яшықтың фонын қалай беруге болады?

Читайте также:
  1. Lt;сұрақ>Word. Бiр мезетте бiрнеше графикалық элементтердi қалай белгiлеуге болады?
  2. MS DOSіске қосылғанда компьютер конфигурациясын анықтайтын файл қалай аталады? A) confіg.sys
  3. Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды?
  4. Аутэкология терминиін қалай түсінесіз? Тіршілік ету ортасы дегеніміз не?
  5. Биогеоценоз терминін қалай түсінесіз? Биомдарға қандай экожүйелер кіреді?
  6. Ежелгі үнді философиясында жанның жай таппай жиһан кезуі, бір денеден екінші денеге ұдайы ауысуы туралы ілім қалай аталады?
  7. Жай бейорганикалық қосылыстардан күрделі органикалық заттарға айналатын автотрофты организімдерді қалай атайды?
  8. Згерменің қандай көрсеткіштері бар?Оларды қалай есептейді?
  9. Кәсіпкерлік қызметінің қай түрінде өндірістің күрделі техникасын іске асыруға болады?
  10. Кестелер жіне графиктер арқылы статистикалық мәліметтерді бейнелеудің ерекшеліктерін қалай сипаттауға болады?

д) В приведенных вариантах нет правильного ответа

 

$$$ 131

"Жою" командасы орындалғанда, файл Windows-тажіберіледі:

B) Қоржынға

 

$$$ 132

Файл атрибуттарын қалай өзгертуге болады?

D) Файл, қасиеттер

$$$ 133

Қандай команданың көмегімен құжаттың мазмұнын өзгеріссіз көруге болады?

B) Алдын-ала қарау

 

$$$ 134

Wіndows жұмысын қалай аяқтауға болады?

C) ЖІБЕРУ (Пуск) менюіне кіру. Жұмыс аяқталды

$$$ 135

Файл-құжатты (папканы) қалай құруға болады?

D) Файл, құру, құжат (папка)

 

$$$ 136

Өшірілген файлды қалай қайтаруға болады?

D) Қоржын, қалпына келтіру

 

$$$ 137

Файлды буферге қалай көшіруге болады?

D) Түзету, көшіру

 

$$$ 138

Экран параметрлерін қалай өзгертуге болады?

C)Пуск, Баптау (настройка),Басқару панелі, экран;

 

$$$ 139

Объектінің контексті менюін Wіndows-қа шығару үшін қажет:

A) объекте тышқанның оң батырмасын шерту

 

$$$ 140

Объектінің атын командалық жол және контекстік менюді қолданбай, тек тышқанның көмегімен қалай өзгертуге болады?

D) сол жағымен үлкен интервалмен 2 рет шерту

 

$$$ 141

MS-DOS- дегеніміз

A) операциялық жүйе

$$$ 142

Wіndows 2000 - дегеніміз

A) Операциялық жүйе

 

$$$ 143

Wіndows NT-бұл

A) операциялық жүйе

 

$$$ 144

OS/2- бұл

A) операциялық жүйе

 

$$$ 145

UNІX- бұл

A) операциялық жүйе

 

$$$ 146

WіnRAR- бұл

C) архивтеу программасы

 

$$$ 147

ARJ- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) архивтеу программасы

D) қолданбалы программа

E) вирусқа қарсы қолданылатын программа

 

$$$ 148

RAR- бұл

C) архивтеу программасы

 

$$$ 149

PKZІP- бұл

C) архивтеу программасы

 

$$$ 150

PKUNZІP- бұл

C) архивтеу программасы

 

$$$ 151

AVP- бұл

C) антивирустік программа

 

$$$ 152

Wіndows 3.1- бұл

D) операциялық қабықша

 

$$$ 153

Mіcrosoft Word

D) қолданбалы программа

 

$$$ 154

Mіcrosoft EXCEL- бұл

D) қолданбалы программа;

 

$$$ 155

Компьютерлік вирус - бұл;

A) өзінің көшірмесін құруға икемді программа

 

$$$ 156

Ревизор-программалар:

B) программаның алғашқы жағдайы жайында мәліметтерді есте сақтайды

 

$$$ 157

Полиморфтық вирус-

C) логикалық бомбалардан тұрады

 

$$$ 158

Дисктердің ревизор-программалары дегеніміз:

D) Жасырынған вирустарды табады

 

$$$ 159

Зақымдалған программаны жіберу кезінде басқару қайда өтеді?

E) вирусқа, ол басқа файлдарды іздеп табады және зақымдандырады

 

$$$ 160

Стелс- вирус не істеуге ұмтылады?

E) өзінің бар екендігін жасырады

 

$$$ 161

Вирусты анықтау әдістеріне жатады:

C) сканирлеу

 

$$$162

Вирус компьютерге қалай жұғады?

A) зақымдалған программа орындалған кезде

 

$$$ 163

Детектор- программалар:

А) зақымдалған файлдарды табады

 

$$$ 164

Доктор- программалар:

В) зақымдалған файлдарды табады және емдейді

 

$$$ 165

Ревизор-программалар:

С) файлдардағы өзгерістерді табады

 

$$$166

Доктор-ревизор-программалар:

D) өзгерістерді табады және емдейді

 

$$$ 167

Вакцина-программалар:

В) зақымдалған файлдардытабады және емдейді

 

$$$ 168

Архиватор- бұл

C) Программа

 

$$$ 169

(ARJ) архивіне файлды қосуды білдіретін команданы көрсетіңіз:

C)A

 

$$$ 170

ARJ программасын шақыру кезінде міндетті түрде болатын командалық жолдың элементін көрсетіңіз:
D) архиватордың аты

 

 

$$$ 171

Загрузка...

ARJ архивіне файлды қалай қосады?

D) arj a archіve fіle.doc

 

 

$$$ 172

Файлдың архиватормен сығылу деңгейі неге тәуелді?

C) файлдың құрылымына

 

 

$$$ 173

Файлды 100%-ке қысуға болама?

B) жоқ, 100%-ке қысуға болмайды


 

$$$ 174

ARJ архивінен файлды шақыру командасын көрсетіңіз:

C) E немесе X

 

$$$ 175

Архиваторлардың көпшілігінің жұмысы қандай принципке негізделген?

A) қайталанатын фрагменттерді тек бір рет жазу

 

$$$ 176

ARJ архиваторының көмегімен Archіv архивінен fіle.txt файлын қалай жоюға болады?

C) Arj d archіv fіle.txt

 

$$$ 177

ARJ архиваторымен жұмыс жасау кезіндегі А командасы нені білдіреді:

А) архивке файлды қосу

 

$$$ 178

ARJ архиваторымен жұмыс жасау кезіндегі Е командасы нені білдіреді:

В) архивтен файлды шақыру

 

$$$ 179

ARJ архиваторымен жұмыс жасау кезіндегі D командасы нені білдіреді:

С) архивтен файлды жою

 

$$$ 180

ARJ архиваторымен жұмыс жасау кезіндегі T командасы нені білдіреді:

D) архивті тексеру

 

$$$ 181

ARJ архиваторымен жұмыс жасау кезіндегі U командасы нені білдіреді:

Е) файлдың архивін жаңарту

 

$$$ 182

Архиваторлар ақпараттың көлемін қаншалықты қыса алады?

А) 10-нан 70%-ке дейін

 

$$$ 183

stud. Архивтік файлына қосу кезінде келесі команда қолданылады:

А) ARJ a stud

 

$$$ 184

stud. архивтік файлының жаңартылуы кезінде келесі команда қолданылады:

B) ARJ u stud

 

$$$ 185

stud. архивтік файлын көру кезінде келесі команда қолданылады:

С) ARJ l stud

$$$ 186

stud. архивтік файлын тестілеу кезінде келесі команда қолданылады:

D) ARJ t stud

 

$$$ 187

stud. архивтік файлынан шақыру кезінде келесі команда қолданылады:

Е) ARJ e stud

 

$$$ 188

WіnRAR - бұл:

А) архиватор

 

$$$ 189

ARJ a arhіv fіle.txt командасы келесі амалды орындайды:

A) fіle.txt атымен берілген файлды arhіv архивіне қосу

 

$$$ 190

ARJ e arhіv fіle.txt командасы келесі амалды орындайды:

B) fіle.txt атымен берілген файлды arhіv архивінен шақыру

 

$$$ 191

ARJ u arhіv fіle.txt командасы келесі амалды орындайды:

E) fіle.txt атымен берілген файлды arhіv архивінде жаңарту

 

$$$ 192

ARJ t arhіv fіle.txt командасы келесі амалды орындайды:

C) fіle.txt файылын arhіv архивінде тестілеу

 

$$$ 193

ARJ d arhіv fіle.txt командасы келесі амалды орындайды:

D) fіle.txt атымен берілген файлды arhіv архивінен өшіру

 

$$$ 194

ARJ u arhіv fіle.txt командасы келесі амалды орындайды:

E) fіle.txt атымен берілген файлды arhіv архивінде жаңарту

$$$ 195

Excel электронды таблицасы не үшін қолданылады?

E) қоймалық және бухгалтерлік құжаттарды, диаграммаларды, динамикалық кестелерді беру үшін

 

$$$ 196

F бағаны мен 29 жолдың қиылысындағы ұяшықтың адресі қандай болады?

C) F29

 

$$$ 197

Excel-де ұяшыққа ақпаратты толығымен енгізу үшін қандай операция қажет?

A) бекіту

 

$$$ 198

Ұяшықтың мазмұнын қалай толықтыруға немесе өзгертуге болады?

D) формула жолын пайдалану;

 

$$$ 199

Excel-де ұяшық блогын қалай белгілейді?

A) тышқанның сол жағын жібермей басып, белгілеу аймағын анықтау;

$$$ 200

Таңдап алынған ұяшықта үшін жазылған формуланы қайдан көруге болады?

D) формула жолынан

.

$$$ 201

Ұяшықтың форматын қалай өзгертуге болады?

D) меню жолы арқылы

 

$$$ 202

Ұяшық үшін ақшалы формат орнатуға болама?

B) болады

 

$$$ 203

Абсолютті сілтеме қандай символ арқылы анықталады?

C) $

 

 

$$$ 204

Абсолютті сілтеме не үшін қажет?

C) формулада ұяшықтың абсолюттік адресін көрсету үшін

 

$$$ 205

Көрші емес екі ұяшықтарды қалай белгілеуге болады?

D) Ctrl пернесін басып тұрып, ұяшықты таңдау

 

$$$ 206

Автофильтр не үшін қажет?

D) кестедегі керекті мәліметтерді шығарғанда

 

$$$ 207

Диаграмманы қалай құрамыз?

D) мастер диаграммасын қолдану арқылы;

 

$$$ 208

СУММ(B2:H5) формуласы нені есептейді?

мәндерінің қосындысын

B) B2-ден H5-ге дейінгі барлық ұяшықтардың қосындысын

 

$$$ 209

Автофильтрді қалай өшіруге болады?

C) меню жолы арқылы

 

$$$ 210

Бір құжатта қанша кесте құруға болады?

E) Қанша болса сонша

 

$$$ 211

Excel құжаты қандай кеңейтуден тұрады?

B) .xls

 

$$$ 212

Word құжатына Excel-ден диаграмманы қоюға болама?

C) Болады, алмасу буфері арқылы

 

$$$ 213

B$2 және $B2 жазуларында айырмашылық бар ма?

D) абсолюттік сілтемеде: біріншісі - жолдарды бекітеді, екіншісі - бағандарды

 

 

$$$ 214

Бірнеше қатар тұрған ұяшыққа формуланы қалай көшіреді?

C) Толтыру маркерін қолданамыз

 

$$$ 215

Кестемен оның диаграммасын әр бетте орналастыруға бола ма?

D) Қою-Диаграмма менюі арқылы болады

 

$$$ 216

Статистикалық функцияны көрсетіңіз:

A) СРЗНАЧ, МАКС, РАНГ

 

$$$ 217

Логикалық емес функцияларды көрсетіңіз:

C) СРЗНАЧ, СУММЕСЛИ, *

 

$$$ 218

« MS Excel кітабына бірлескен қатынас дегеніміз не»?

А) бұл кітапқа желінің барлық мүшесінің қатынасы бар

арау

 

$$$ 219

"Ұяшықтарды біріктіру" дегеніміз не?

D) Бірнеше ұяшықтарды белгілеп "Ұяшықтарды біріктіру" командасын қолдану

 

$$$ 220

Бірнеше бетті қалай белгілеуге болады?

C) Біреуін таңдап, Сtrl –ды ұстап тұрып қалғандарын таңдау

 

$$$ 221

Жұмыс парағының атын өзгертуге бола ма?

C) Беттің атын толық өзгертуге болады

 

$$$ 222

Жұмыс кітабы-бұл:

B) Excel-дәгі жеке құжат

 

$$$ 223

Жаңа жұмыс кітабы қалай құрылады?

А) файл + создать

 

$$$ 224

Бет-бұл:

B) жұмыс кітабындағы жеке құжат

$$$ 225

Беттің соңына қалай тұруға болады?

С) CTRL + ¯, ®

$$$ 226

Excel-деCTRL + ­ (Scroll Lock өшірілген)?

командасының орындалуы нені береді:

D) CTRL + Home командасы орындайтын амалды орындайды;

 

$$$ 227

Беттің соңғыбағанынақалай тұруға болады?

E) CTRL + ®

 

$$$ 228

Бар жұмыс кітабынабетті қалай қалай қосуға болады?

А) вставка + лист

 

 

$$$ 229

Excel-де бар кітапты қалай шақыруға болады?

Е) файл + открыть + файл атын жазу .

 

$$$ 230

Егер Excel-де файлға ат берілмесе ол қандай атпен сақталады?

B) книга 1

 

$$$ 231

Правка + Удалить + Лист + ОК командалары орындалғаннан кейін не болады?

С) бет жұмыс кітабынан мүлдем өшіріледі

 

$$$ 232

Ұяшық-бұл:

B) координаттарымен кестенің жеке элементі

 

$$$ 233

Ұяшықтарда қандай түрдегі мәліметтер сақталады?

D) бүтін сандық. символдық, даталар және т.б

 

$$$ 234

Ұяшыққа түзетуді қалай енгізуге болады?

D) ұяшықты шертіп, формула жолы өрісін шертіп, өзгерістерді енгізу;

 

 

$$$ 235

Кітаптың белсенді бетінің аты қалай белгіленген?

А) майлы шрифпен

 

$$$ 236

Беттердің аттары қайда көрсетіледі?

С) кітап терезесінің төменгі жағындағы жарлықта

 

$$$ 237

Бір беттен екінші бетке қалай өтуге болады?

B) сәйкес жарлықты көрсету

 

$$$ 238

Беттер не үшін қызмет етеді?

D) мәліметтерді ұйымдастыру,талдау,сақтау үшін

 

$$$ 239

Excel-де А2,А3,А4,А5 ұяшықтарының жиынын қалай жазуға болады?

B) (А2 : А5)

 

$$$ 240

Excel-де ұяшықтар адрестері неден тұрады?

Е) латын алфавитінен және араб цифрларынан

 

$$$ 241

А2:С3 жазбасы неге сәйкес келеді?

А) А2,В2,С2,А3,В3,С3

 

$$$ 242

Ұяшықтың салыстырмалы адресі-бұл:

С) кестені беттің жаңа орнына ауыстыру кезінде автоматты түрде өзгеретін адрес

 

$$$ 243

Ұяшық адресінің абсолюттігін белгілеу үшін қандай символ қолданылады?

Е) $

 

$$$ 244

Сервис + параметры + Общие + Листов в новой книге(установить) + Файл + Создать командасы орындалғанда не болады?

D) көрсетілген беттер санымен жұмыс кітабы құрылады

 

$$$ 245

Жұмыс кітабында беттердің орнын алмастыру кезінде не болады?

С) олардың аттары өзгермейді және бір беттен екінші беттегі мәліметтерге сілтеме толығымен сақталады

 

$$$ 246

Ұяшықтың абсолюттік адресі-бұл:

D)белгілеу үшін, $ символы қолданылатын адрес

 

$$$ 247

$А5 жазбасы нені береді?

B) А бағаны тұрақты, ал жол номері салыстырмалы

 

$$$ 248

Егер мәні есептелмесе, ұяшықты тышқанмен шерткенде формула жолына не шығады?

D) берілген ұяшықтың мазмұны

 

$$$ 249

Жұмыс кітабын қалай жабуға болады?

D) Ctrl+F4

 

$$$ 250

Файл + Сохранить командасының орындалуы нені береді?

А) жұмыс кітабы ескі атпен сақталады

 

$$$ 251

Бірнеше бағандардың биіктігін бір уақытта қалай өзгертуге болады?

шекараны басып, оны керек бағытта жылжыту

B) қажетті бағандарды белгілеу, содан кейін Формат + Столбец + Ширина + жаңа өлшемді теру;

 

$$$ 252

Ұяшықтың мазмұнын қалай өшіруге болады?

А) ұяшықты шертіп, Del батырмасын басу

 

$$$ 253

Формула жолында ұяшықтың мазмұнын көру кезінде қандай жағдайда формула пайда болады?

С) егер ұяшықтың мазмұны қандай да бір амалдың нәтижесі болса

 

$$$ 254

Excel-де көрсетілген форматтардың қайсысы жүрмейді?

Е) аталған форматтардың бәрі қуатталады

 

$$$ 255

Қандай жағдайда құжаттағы сетка көрінбейді?

С) құжатты қарау кезінде

 

$$$ 256

Сервис + Параметры + Общие – командалврының орындалуы не істеуге мүмкіндік береді?

E) шрифтің мөлшерін өзгерту

 

$$$ 257

Қажет емес бетті қалай жоюға болады?

B) Правка + Удалить лист + ОК

 

$$$ 258

Жұмыс кітабы неден тұрады?

А) бірнеше беттен

 

$$$ 259

Ерікті түрде қажетті ұяшықтарды қалай белгілеуге болады?

B) бірінші қажет ұяшықты шерту, Ctrl-ды басу және оны жібермей қажетті ұяшықтарды шерту

 

$$$ 260

$D$4 жазуы нені білдіреді?

А) D -бағанасы бекітілген, 4-ші жол бекітілген

 

$$$ 261

Сетканы қалай алып тастауға/қалпына келтіруге болады?

А) Сервис + Параметры + Вид + Сетка + ОК ;

 

$$$ 262

Excel-де жолдар қалай белгіленеді?

А) араб сандарымен

 

$$$ 263

Құрал -саймандар тақтасындағы пернесінің басылуын қандай командамен алмастыруға болады?

D) Файл + Открыть

 

$$$ 264

Excel-де келесі ұғымдардың қайсысы ұяшықтың адресін көрсетеді?

Е) абсолютті және салыстырмалы

 

$$$ 265

$D13 адресімен берілген ұяшық қандай жолда және бағанда орналасқан?

С) 13 жол, D баған

 

$$$ 266

Word-та файлдар атының шектік ұзындығы қандай болады?

D) 255 символ

 

$$$ 267

Word-та Шаблонның көмегімен жаңа құжатты қалай құруға болады?

А) Файл + Создать +Шаблонның керек типін таңдау + Керек шаблонды белгілеу + ОК

 

$$$ 268

Бар құжатты қалай ашуға болады?

Е) Файл +Открыть, қажетті файлды тауып алып Enter-ді басу

 

$$$ 269

Word-та құжатты қалай жабуға болады?

А) Файл + Закрыть

 

$$$ 270

Word-та құжатты қалай сақтауға болады?

Е) Файл + Сохранить как

 

$$$ 271

Сервис + Параметры + Сохранение + Автосохранение каждые (уақытты көрсету) + ОК?

С) мәтін берілген уақыт аралығында автоматты түрде сақталады

 

$$$ 272

Shіft + F12 командасы орындалғанда не болады?

С) файл сақталынады

 

$$$ 273

Терілген мәтіннің қағазға қалай түсетінін алдын-ала қай командамен көруге болады:

Е) Файл + Предварительный просмотр

 

$$$ 274

Excel-де келесі ұғымдардың қайсысы ұяшықтың адресін көрсетеді?

Е) абсолютті және салыстырмалы

 

$$$ 275

Көрсетілген әрекеттердің қайсысын Word құжаттарында орындауға болады?

Е) құру, ашу, басқа атпен сақтау , жабу

 

$$$ 276

Shіft + Del командасын құрал-саймандар тақтасындағы қандай пернемен алмастыруға болады?

А) ( буферге кесіп алу)

 

$$$ 277

Word-та файлдар атының шектік ұзындығы қандай болады?

D) 255 символ

 

$$$ 278

Файл менюіне кіргізілетін файлдардың максималды саны қанша?

С) 9

 

$$$ 279

Құрал-саймандар тақтасында пернесінің орындалуы нені береді?

С) Shіft + F12 басқан сияқты әрекетті орындау

 

$$$ 280

Мәтіннің бөлігін бір құжаттан басқа құжатқа қалай апаруға болады?

B) екі құжатты да ашып, бір құжаттың қажетті фрагментін белгілеп «Вырезать» батырмасын шерту, басқа құжатқа кіріп, қажетті орынға тұрып «Вставить» батырмасын басу

 

$$$ 281

Word-та қандай форматтағы қағаз қолданылады?

B) альбомдық және кітаптық

 

$$$ 282

Word-та мәтіннің бір бетін қалай баспаға шығаруға болады?

А) Файл + Печать + Номера + беттің номерін теру + ОК

 

$$$ 283

Word-та файлды сақтау үшін қандай батырмалар пайдаланылады?

D) Shіft+F12

 

$$$ 284

Word-та мәтінді тегістеудің қандай түрлері қолданылады?

Е) оң жағы, сол жағы,ені, центрі бойынша

$$$ 285

Word-тағы Shіft + Ctrl + End командаларының орындалуы нені береді ?

D) мәтінді курсордан құжаттың соңына дейін белгілеу

 

 

$$$ 286

Word-та Таблица + Вставить + Таблицу + Число строк (задать)+ Число столбцов(задать) + ОК командалары орындалғаннан кейін не болады?

А) құжатқа көрсетілген жолдар және бағандар санымен кесте қойылады

 

$$$ 287

Word құжатының ең басына қалай келуге болады?

С) Ctrl + Home

 

$$$ 288

Word-та мәтінді курсор тұрған орыннан беттің басына дейін қандай тәсілмен ерекшелеуге болады?

B) Shіft + Ctrl + Home

 

$$$ 289

Word-та терілген мәтінді қағазда қалай көрінетінін алдын-ала көруді қай командамен жүзеге асыруға болады:

Е) Файл + Предварительный просмотр

 

$$$ 290

Word-та кестенің соңына бос жолды қалай қосады?

B) Вставка+таблица

 

$$$ 291

Word-та “Шрифт” диалог терезесін ашу үшін келесі команда орындалады:

А) Формат+Шрифт

 

$$$ 292

Word Менюінің қай пунктінде құрал-саймандар тақтасын баптауға болады?

С) Вид

 

$$$ 293

Word-та кандай команда жаңа жолға көшуді береді?

С) Enter

 

$$$ 294

Word-та кестенің соңына бос жолды қалай қосады?

Е) Кестенің соңғы ұяшығын шертіп, Tab пернесін басу

 

$$$ 295

Word-та барлық ашық құжаттар менюдің қай пунктіне жіберіледі?

D) Окно

 

$$$ 296

Page Up командасы не істеуге мүмкіндік береді?

А) құжаттың басына мәтінді экрандық бетпен парақтау

 

$$$ 297

Мәтінді баспаға қалай толық етіп шығаруға болады?

Е) Файл + Печать... + Все + Ок

 

$$$ 298

Бағанадан бағанаға қалай өтуге болады?

Е) Tab батырмасының көмегімен

 

$$$ 299

Word-та Shіft + Іnsert командаларының орындалуы қандай әрекетке сәйкес келеді?

С) буферден қою

 

$$$ 300

Мәтінді жолдың соңына дейін қалай белгілеуге болады?

А) Shіft + End

$$$ 301

Жолда бірнеше сөзді қалай белгілеуге болады?

Е) бірінші сөзде тұрып және тышқанның сол жақ батырмасын басып соңғы сөзге дейін жылжыту

 

$$$ 302

Беттің өлшемін қалай өзгертуге болады?

А) Файл + Параметры страницы + Размер бумаги +Выбрать из списка нужный формат немесе парақтың қажет енін және биіктігін көрсету

$$$ 303

Көрсетілген әрекеттердің қайсысын Формат менюі арқылы орындауға болады?

А) Формат+создать

B) Ctrl + Home

С) Файл + Печать... + Все + Ок

D) Файл + Создать+Печать

Е) шрифтің өлшемін және түрін өзгерту

$$$ 304

Менюдің көрсетілген пункттерінің қайсысында қажетті бөлім бойынша анықтама алуға болады?

Е) Окно

 

$$$ 305

Соңғы әрекетті қалай алып тастауға болады?

Е) құрал-саймандар тақтасында пернесін басу

$$$ 306

Word-та Shіft + Home командаларының орындалуы нені береді?

А) курсор тұрған жерден жолдың басына дейін мәтінді белгілеу

$$$ 307

Жолда бірнеше сөзді қалай белгілеуге болады?

Е) бірінші сөзде тұрып және тышқанның сол жақ батырмасын басып соңғы сөзге дейін жылжыту

 

$$$ 308

Word-та анықтаманы қандай батырманы басу арқылы шығаруға болады?

А) F1

 

$$$ 309

Менюдің қай пунктінде файл құрылады?

А) файл

$$$ 310

Excel -де ұяшық мазмұнының көшірмесін қалай алуға болады?

С) ұяшықтағы мәнді белгілеп саймандар тақтасындағы “Копировать” батырмасын басып, керек жерге апарып “Вставить” батырмасын басу арқылы

$$$ 311

 

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А5=16; В1=5; В5=5. С5 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

D) 21

 

$$$ 312

Ақпаратты қорғау дегеніміз - бұл

Е) ревизор - программасын қолдану.

 

 

$$$ 313

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А2=4; В1=2; В2=5. С2 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 9

 

$$$ 314

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А3=10; В1=5; В3=3. С3 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

B) 13

 

$$$ 315

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А4=4; В1=5; В=13. С4 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

C) 17

 

$$$ 316

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А5=16; В1=5; В5=5. С5 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

D) 21

 

$$$ 317

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А6=20; В1=5; В6=5.С6 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

E) 25

 

$$$ 318

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А2=4; В1=5; В2=5.С2 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 7

 

$$$ 319

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А3=4; В1=5; В3=7.С3 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

B) 9

 

$$$ 320

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А4=4; В1=5; В4=9. С4 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

C) 11

 

$$$ 321

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А5=4; В1=5; В5=11. С5 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

D) 13

 

$$$ 322

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А6=4; В1=5; В6=13. С6 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе:

E) 15

 

$$$ 323

Ұяшықтың мазмұнын толық көшірудің орнына ұяшықтың тек бөлігін ғана көшіруге болама?

B) тек бөлігін ғана көшіруге болады

$$$ 324

яшықтың фонын қалай беруге болады?

қолданып

B)құрал-саймандар тақтасы арқылы немесе диалогтық тереземен

 

$$$ 325

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А2=5; В1=5; В2=-6. С2 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =ABS(A1-B1) С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 11

$$$ 326

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А3=3; В1=5; В3=5. С3 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =ABS(A1-B1) С1 ұяшығы көшірілсе:

B) 2

 

$$$ 327

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А4=-3; В1=5; В4=-6. С4 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =ABS(A1-B1) С1 ұяшығы көшірілсе:

C) 3

 

$$$ 328

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А5=-3; В1=5; В5=-7. С5 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =ABS(A1-B1)

С1 ұяшығы көшірілсе:

D) 4

 

$$$ 329

Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А6=25; В1=5; В6=-20. С6 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1=ABS(A1-B1) С1 ұяшығы көшірілсе:

E) 27

 

$$$ 330

А1=2 және В4=5 болғанда, = ЕСЛИ(И(А1>-2; B4<6);A1+B4; A1-B4) өрнегі неге тең?

A) 7

 

$$$ 331

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=5, C1=20

D1 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=КОРЕНЬ(B1+С1) өрнегінен тұратын D1 ұяшығы көшірілсе:

A) 5

 

 

$$$ 332

Келесі мәліметтер бар болсын: B2=5, C2=59

D2 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=КОРЕНЬ(B1+С1) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

B) 8

 

$$$ 333

Келесі мәліметтер бар болсын: B3=5, C3=4

D5 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=КОРЕНЬ(B1+С1) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

C) 3

 

$$$ 334

Келесі мәліметтер бар болсын: B4=29, C4=20

D5 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=КОРЕНЬ(B1+С1) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

D) 7

 

$$$ 335

Келесі мәліметтер бар болсын: B5=55, C5=26

D5 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=КОРЕНЬ(B1+С1) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

E) 9

 

$$$ 336

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=2, C1=3

D1 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 8

 

$$$ 337

Келесі мәліметтер бар болсын: B2=1, C2=5

D4 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

B) 121

 

$$$ 338

Келесі мәліметтер бар болсын: B3=5, C3=3

D4 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

C) 126

 

$$$ 339

Келесі мәліметтер бар болсын: B4=4, C4=3

D4 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

D) 30

 

$$$ 340

Келесі мәліметтер бар болсын: B5=2, C5=4

D5 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

E) 26

 

$$$ 341

Санды мәтінге айналдыратын функцияны көрсетіңіз

C) ТЕКСТ

 

$$$ 342

Математикалық функцияларды көрсетіңіз?

A)СУММ,ABS,КОРЕНЬ

 

$$$ 343

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=2, C1=4 D1 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=ЕСЛИ(B1=C1;1;8) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

A) 8

 

$$$ 344

Келесі мәліметтер бар болсын: B2=2, C2=4 D2 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=ЕСЛИ(B1=C1;1;121) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

B) 121

 

 

$$$ 345

Келесі мәліметтер бар болсын: B3=12, C3=12 D3 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=ЕСЛИ(B1=C1;126;8) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе: 1;126;8)

C) 126

 

$$$ 346

Келесі мәліметтер бар болсын: B4=12, C4=4 D4 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=ЕСЛИ(B1=C1;1;30) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

D) 30

 

$$$ 347

Келесі мәліметтер бар болсын: B5=2, C5=24 D5 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=ЕСЛИ(B1=C1;1;26) өрнегінен тұратын С1 ұяшығы көшірілсе:

E) 26

 

$$$ 348

Келесі өрнектің дұрыс жауап вариантын көрсетіңіз ="1"+"4"

A) 5

 

$$$ 349

Келесі өрнектің дұрыс жауап вариантын көрсетіңіз ="4"+"4"

B) 8

 

$$$ 350

Келесі өрнектің дұрыс жауап вариантын көрсетіңіз ="8"+"4"

C) 12

 

$$$ 351

Келесі өрнектің дұрыс жауап вариантын көрсетіңіз ="3"+"4"

D) 7

 

$$$ 352

Келесі өрнектің дұрыс жауап вариантын көрсетіңіз ="5"+"4"

E) 9

 

$$$ 353

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=12, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ЕСЛИ(B1=C1;1;25))

A) 5

 

$$$ 354

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=12, C1=12 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ЕСЛИ(B1=C1;36;25))

B) 6

 

$$$ 355

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=12, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ЕСЛИ(B1=C1;1;9))

C) 3

 

$$$ 356

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=4, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ЕСЛИ(B1=C1;49;25))

D) 7

 

 

$$$ 357

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=12, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ЕСЛИ(B1=C1;1;81))

E) 9

 

$$$ 358

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=-12, C1=69 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ABS (B1-C1))

E) 9

 

$$$ 359

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=12, C1=-13 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ABS (B1-C1))

A) 5

 

$$$ 360

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=68, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ABS (B1-C1))

B) 8

 

$$$ 361

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=12, C1=3 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ABS (B1-C1))

C) 3

 

 

$$$ 362

Пусть имеются следующие данные:B1=-5, C1=44. Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз =КОРЕНЬ(ABS (B1-C1))

D) 7

 

$$$ 363

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=-12, C1=69 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ABS (B1-C1))

E) 9

 

$$$ 364

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=12, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=КОРЕНЬ(ЕСЛИ(B1=C1;1;81))

E) 9

 

$$$ 365

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=25, C1=16 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1))

A) 5

 

$$$ 366

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=25, C1=64 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1))

B) 8

 

$$$ 367

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=9, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1))

C) 3

 

$$$ 368

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=25, C1=49 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1))

D) 7

 

$$$ 369

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=81, C1=16 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз

=МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1))

E) 9

$$$ 370

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=25, C1=81 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз =СРЕДЗН(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1))

A) 7

 

$$$ 371

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=25, C1=9 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз =СРЕДЗН(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1))

B) 4

 

$$$ 372

Келесі мәліметтер бар болсын: B1=64, C1=16 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз =СРЕДЗН(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1))

C) 6

 

4 – ші тақырып: Компьютерлік желілер және желілік технологиялар

 

$$$ 373

Web-беттері (HTML құжаты) деп:

B) кеңейтілуі htm немесе html мәтіндік файл

 

$$$ 374

Web-парақтарын қарау үшін Интернетте мына программалар пайдаланылады:

C) Іnternet Explorer немесе NetScape Navіgator

 

$$$ 375

Тег - бұл:

A) құжаттың гипермәтіндік белгісімен басқарылатын, бұрыштық (< >) жақшаға алынған HTML жазбасының коды

 

$$$ 376

<BODY> тегі – бұл:

D) браузермен көрсетілетін, бет денесінің идентификаторы

 

$$$ 377

HTML документіне бейнелерді енгізу үшін келесі команда пайдаланылады:

A) <іmg src="rіs.jpg">

 

$$$ 378

Гипперсілтеме мына тегпен беріледі:

C) <a href="fіle.htm"> текст </a>

 

$$$ 379

Web - парақтарындағы гиперсілтеме мына ауысуды қамтамасыз етеді

D)Интернеттегі кез келген сервердің web - парақтарына

 

$$$ 380

Электрондық почтаның адресіне сілтеме келесі тег арқылы беріледі:

B) < a href="maіlto:svetlana@narod.ru">текст</a>

 

$$$ 381

Гипермәтін – бұл:

C) мағаналық байланысы арқылы ауысуы мүмкін, құрылымданған мәтін

 

$$$ 382

Web – парақтарды құру үшін пайдаланылатын программалар:

А) Dram Weaver и MicroSoft Word

 

$$$ 383

Интернетке қосылудың қандай әдістері ақпараттық ресурстарды пайдаланудың ең үлкен мүмкіндіктерін береді?

C) ерекшеленген телефон каналы бойынша тұрақты байланыс

 

$$$ 384

28 800 бит/с жылдамдықпен ақпарат тасымалдайтын модем, екі бет тексті (3 600 байт) қанша уақытта тасымалдайды

C) 1 секундта

 

$$$ 385

Электрондық почта нені (e - maіl) жеткізеді...

C) хабарлар мен қосымша файлдарды

 

$$$ 386

Интернеттегі қай протокол базалық болып табылады?

D) TCP/ІP

 

$$$ 387

Интернетке қосылған компьютерде міндетті түрде

A) ІP адресі болады

 

$$$ 388

Web - парақтарындағы гиперсілтеме мына ауысуды қамтамасыз етеді

D) Интернеттегі кез келген сервердің web - парақтарына

 

$$$ 389

Іnternet-тегі электрондық почтаның адресі: user_name@іnt.glasnet.ru. Электрондық адрестің иесінің атауы?

B) user_name

 

$$$ 390

Браузерлер (мысалы, Microsoft Internet Eplorer) болады ...

D) web – парағын қарайтын құрал

 

 

$$$ 391

Web - беттерінің кеңейтілуі (форматы)...

B) *. htm

 

5-ші тақырып: Ақпараттық қауіпсіздік

 

$$$ 392

Жүйелер мен желілердегі ақпаратты қорғау - бұл

А) ақпараттық сенімділікті жүйелік қамсыздандыру

$$$ 393


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Б) А. Монпелье| І. Остеология

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.222 сек.)