Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЯК БРАТИ IНТЕРВ'Ю

Взяти iнтерв'ю - це не мистецтво i не наука. Це наче попрацювати ногами, не виходячи з примiщення.

 

Проведення якiсного iнтерв'ю - це звернути увагу на те, що вiдбувалося у життi цiєї людини до вашого iнтерв'ю, як вiн чи вона виглядають фiзично i емоцiйно i, звiсна рiч, як i що вiн чи вона говорять.
Найкраща технiка проведення iнтерв'ю також залежить вiд стилю журналiста, мети iнтерв'ю, дослiджуваної теми, очiкувань журналiста i його спiврозмовника, вiд їх особистостей i настрою. Перед кожним iнтерв'ю має сенс подумати про стратегiю, але зберегти гнучкiсть на випадок, коли план не спрацює.


Кориснi поради

 

РОБIТЬ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дiзнатися дещо про людину, у якої ви збираєтеся взяти iнтерв'ю, - це слушна думка. Це виглядає зрозумiлим само по собi, але багато журналiстiв навiть не турбуються про це. Не мається на увазi, що про кожного треба проводити розслiдування. Але добре було б ознайомитися iз життям чи освiтою предмета вашого iнтересу, аби уникнути витрачання часу на запитання, вiдповiдi на якi можна отримати iз резюме.
Якщо iнтерв'ю досить важливе, то заздалегiдь поговорiть з членами сiм'ї, спiвробiтниками або iншими (включаючи ворогiв) того, у кого ви берете iнтерв'ю. Добре знати кiлька цiкавих анекдотiв: зазвичай вони породжують iншi розповiдi, якi, можливо, нестимуть додаткову iнформацiю або будуть просто смiшними. Все це допоможе вам довести вашу справу до кiнця.

УДАВАЙТЕ, ЩО ВИ ВПЕВНЕНI У СОБI, НАВIТЬ ЯКЩО ВИ МАЄТЕ СПРАВУ З НЕЗНАЙОМИМИ ПИТАННЯМИ

Хто б не був той, в кого ви берете iнтерв'ю, президентом країни чи головою багатомiльйонної корпорацiї, пам'ятайте, що ви маєте право запитувати про будь-що розумне. На вас не повиннi впливати ранг, добробут або соцiальне становище людини.Iнтерв'ю - це коли одна людина говорить з iншою. Ви повиннi поважати всiх, в кого берете iнтерв'ю, але тi випадки, коли журналiст надто захоплюється своїм спiврозмовником, нiколи не вдаються. Це важливе правило також стосується випадкiв, коли метод мовчання не виправдовує себе. Ваш спiврозмовник може, наприклад, подумати, що мовчання означає, що iнтерв'ю закiнчилося i встане, щоб пiти. Мовчання - це засiб, а не його вiдсутнiсть. Люди, що звикли до iнтерв'ю або публiчних виступiв, можуть неадекватно прореагувати на мовчання, принаймнi з точки зору репортера. Полiтики можуть заповнити тишу пустими риторичними i заздалегiдь пiдготовленими ремарками, якi дуже часто непотрiбнi. В таких випадках важливо перебивати, примушуючи вашого спiврозмовника облишити його чи її пiдготовленi реплiки.

 

Це може бути дуже нелегко, особливо з досвiдченими полiтиками, що звикли до теревенiв впродовж довгого часу. Але важливо запитати саме те, що вам потрiбно, i перепитати ще раз, якщо вам не вiдповiли.

 

Мета бiльшостi iнтерв'ю - примусити спiврозмовника говорити спонтанно. Мовчання пiсля запитання часто добре спрацьовує, особливо з тими, хто має обмежений досвiд розмов з репортерами. Але є випадки, коли люди не хочуть, щоб у них брали iнтерв'ю, тодi "так" i "нi" - це все, що вони вам пропонують. Звiсно складнiшi запитання є одним iз способiв уникнути проблеми коротких односкладових вiдповiдей.

 

Ще одним способом є вiдступити вiд справжнього iнтересу, який ви, можливо, маєте, i просто витратити час, привчаючи людину вiдповiдати на простi запитання. Бiльшiсть людей люблять, коли їх запитують про їхню думку, i вiдповiдатимуть охочiше, коли трохи розслабляться.

 

ОДЯГАЙТЕСЯ ВIДПОВIДНО ДО СИТУАЦIЇ

Iснує загальне правило - одягайтеся так само, як i ваш спiврозмовник, або трохи гiрше.

 

Якщо ви берете iнтерв'ю у фермера, не одягайте дорогий костюм-трiйку. Звiдки з'явиться у фермера до вас довiра? Вдягнiть джинси i чоботи або вдягнiться подiбно до того, як одягається фермер, але без фальшу. Подумайте про офiцiйний одяг для iнтерв'ю людини з престижним становищем у суспiльствi. Ви хочете, щоб така людина знала, що ви добре почуваєтеся у таких престижних закладах. Але хоч би як ви одяглися, нiкого не не удавайте. Ви не професiйний актор. Iнтерв'ю тiльки тодi буде вдалим, коли журналiст ставитиме продуманi запитання, а спiврозмовник добре вiдповiдатиме на них.

 

СПIВВIДНОСЬТЕ СВIЙ СТИЛЬ I ЧАС

Якщо у вашому розпорядженнi тiльки двi хвилини, зразу говорiть про справу. Ретельно пiдбирайте запитання - ви можете отримати десятихвилинну iнформацiю за 2 хвилини, якщо правильно все будете робити. Однак, якщо спiврозмовники сподiваються на звичайну розмову, можливо, ви захочете потроху поговорити з усiма спiврозмовниками перш, нiж приступити до справи. У вас це добре вийде, i ви будете контролювати ситуацiю, тому що бiльшiсть вiдповiдей буде передбачувана. I легше буде витримувати позитивний тон розмови.

Загрузка...

НЕ ВСI СПIВРОЗМОВНИКИ СТВОРЕНI РIВНИМИ

Змінюйте методику iнтерв'ю в залежностi вiд того, хто перед вами i якої iнформацiї ви потребуєте. Хоча яким простим здається це зауваження, але бiльшiсть журналiстiв цього не роблять. Якщо ви намагаєтеся отримати тiльки статистичнi данi вiд когось, чия робота полягає в тому, щоб надати вам iнформацiю, будьте ввiчливими i дотримуйтесь теми. Потiм попрощайтеся. Не дозволяйте попадати у пастку до людини, що просто хоче побалакати, але яка нiчого цiкавого для вашого матерiалу не додасть. (Однак, будьте уважнi, можливо, вони дадуть вам iдеї для iнших статей.)

 

Якщо ви говорите з кимось важливим для вашої статтi,тримайте його або її на телефонi якомога довше (в межах розумного). Якщо президент компанiї пропонує вам 10 хвилин, а ви не протримались 15, вважайте це провалом. Якщо у вас вдале iнтерв'ю, президент захоче продовжити розмову. Якщо вiн чи вона хочуть завершити розмову, але ви цього не хочете, спробуйте сказати: "Ще пару коротких запитань," i запитуйте далi, якщо можна.

РЕТЕЛЬНО ОБДУМАЙТЕ МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ IНТЕРВ'Ю

Це рiшення грунтується на багатьох факторах, наприклад, який розмiр статтi i що це за стаття. Якщо це iнтерв'ю з метою вивчення особистостi, то найкраще його проводити удома або удома i в офiсi. Для звичайних iнтерв'ю зустрiч один на один у офiсi може допомогти у досягненнi взаєморозумiння, яке дуже стане у пригодi журналiстовi. Довгi iнтерв'ю один на один - найкращi. Людина не все промовляє уголос. Жести, вираз обличчя та iншi фактори можуть вiдiгравати важливу роль.

 

Але не треба недооцiнювати силу телефонних iнтерв'ю. Вправний репортер може примусити людину вiдчувати себе вiльно пiд час телефонної розмови. Iнодi, через те, що спiврозмовник у себе вдома чи у офiсi, вiн почувається зручнiше, нiж коли ви берете у нього iнтерв'ю особисто. Можливо, ця бесiда дасть вам прекраснi цитати, якi покращать вашу статтю.

ВЕЛИКЕ IНТЕРВ'Ю: ПОЧИНАЙТЕ IЗ ЗАГАЛЬНОГО, ЗАКIНЧУЙТЕ КОНКРЕТНИМ; ПОЧИНАЙТЕ ЛЕГКО, ЗАКIНЧУЙТЕ РIШУЧЕ

Можливо, вам нарештi вдалося умовити найбагатшу людину вашої країни дати вам це найперше у його життi iнтерв'ю; можливо, це iнтерв'ю урядового мiнiстра, якого довго пiдозрювали у корупцiї. Хто б то не був, велике iнтерв'ю може примусити навiть ветерана журналiстської справи зупинитися i подумати, що йому робити.
Правило таке: починайте iз загального, закiнчуйте конкретними запитаннями. А також, починайте легко i закiнчуйте рiшуче.

 

Наприклад, ви берете iнтерв'ю у офiсi корумпованого бiзнесмена, який обдурив своїх акцiонерiв. Ви можете почати так: "Цiкава скульптура у вас на письмовому столi." Вiн напевне, теж так думає. Вiн скаже, так, це оригiнал Дега. Купив за чудову цiну на аукцiонi Крiстi минулого року. "Справдi," ви здивованi, "i за скiльки?" Пiвцiни, можливо вiн скаже. Така на вигляд простенька розмова примусить його почуватися зручно i розслабить його, що приведе до бiльш вiдвертої розмови на цю тему.

 

Продовжуйте, ставлячи простi i загальнi запитання перш, нiж перейти до специфiки: "Чи купувала ваша компанiя нафтовi свердловини, як ви колись обiцяли?" Потiм, запитуйте про деталi, навiть приносячи документи i показуючи їх йому. Сперечайтеся з ним, якщо буде необхiдно - це завжди дає можливiсть отримати багато цитат.
Згадайте про критику вiд невiдомої третьої сторони: "Пане Бiзнесмен, знаєте, ви маєте критикiв. Кажуть, що ваша фiрма купила дорогi скульптури Дега." Це критичне запитання звучить не так гостро, як наступне: "Хiба неправда, що ви вкрали грошi iнвесторiв i купили дорогi вироби мистецтва?"

 

За допомогою цього метода можна зберегти довiрливий тон у найскладнiшому iнтерв'ю i мати бiльше часу на запитання.

 

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.021 сек.)