Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які три типи легітимного панування визначив М. Вебер?

Читайте также:
  1. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 1 страница
  2. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 2 страница
  3. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 3 страница
  4. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 4 страница
  5. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 5 страница
  6. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу
  7. Особливості радянської доби в українській культурі. Панування соцреалізму. Феномен дисидентів-шістдесятників як спроба відновлення української самобутності
  8. Польське панування на Правобережній Україні у 18 ст. Гайдамацький рух. Рух опришків.

1- 3

2- 3

3- 1

4- 4

5- 2

6- 4

7- 4

8- 3

9- 1

10- 1

11- 4

12- 2

13- 2

14- 3

15- 2

16- 4

17- 4

18- 3

19- 1

20- 1

21- 2

22- 2

23- 3

24- 4

25- 2

Яка функція політології розкриває сутність «політичної соціалізації»?

а) теоретична; б) виховна; в) практична; г) прогностична.

 

5. За сферою впливу виокремлюють такі види політики:а) внутрішню, зовнішню; б) економічну, соціальну, культурну;

в) короткострокову, середньострокову, довгострокову; г) стратегічну і тактичну.

 

6. Класи, нації, соціальні групи, політичні партії, які беруть участь у політичному житті, — це:

а) суб’єкт політики; б) гравці політики; в) структура політики; г) основа політики;

д) учасники міжнародних відносин; е) юридичні особи; ж) об’єкти політики.

 

7. Кому з мислителів Давнього світу належить робота за назвою “Політика"?а) Платон; б) Цицерон; в) Аристотель.

8. Яким терміном позначають політику, що ігнорує мораль?а) секуляризація; б) егалітаризм; в) макіавеллізм; г) бонапартизм.

9. Яке політичне вчення проголошує своєю метою знищення держави й заміну будь-якого примусу вільною і добровільною асоціацією громадян:а) егалітаризм; б) анархізм; в) націоналізм; г) соціал-демократизм.

Які з названих цінностей властиві лібералізму?

а) суспільна власність, рівність, народовладдя; б) приватна власність, парламентаризм, плюралізм;

в) культ традицій, приватна власність, елітизм; г) свобода, справедливість, солідарність, соціальне партнерство.

11. Орієнтація в політиці на вкрай радикальні ідеї й цілі, досягнення яких здійснюється силовими й протиправними методами й засобами:а) сталінізм; б) більшовизм; в) лібертаризм; г) сексизм; д) екстремізм; е) расизм.

12. Суспільний ідеал марксизму:а) лібералізм; б) комунізм; в) анархізм; г) капіталізм; д) демократія.

13. Американський мислитель Т. Пейн (1737-1809) вважав державу необхідним злом: чим воно менше, тим краще, - і, отже, був прихильником ідеології:а) фашизму; б) консерватизму; в) лібералізму; г) марксизму.

 

14. Універсальною метою у лібералізмі визначається ідея:

а) розподілу влади; б) парламентської демократії; в) індивідуальної свободи; г) верховенства законів.

15. Ультраправа політична ідеологія:а) анархізм; б) консерватизм; в) лібералізм; г) соціалізм; д) фашизм.

16. Обмежувачем свободи з погляду лібералізму є:

a) свобода іншого; б) мораль; в) політичний плюралізм; г) соціальна нерівність.

17. Наука про владу називається:а) партологія; б) біхевіоризм; в) кратологія; г) ідеократія.

 

18. Хто є автором даного вислову:„Для того, щоб не було можливості зловживати владою, необхідний такий порядок, за яким різні гілки влади могли б стримувати одна одну”?а) Ш.-Л. Монтеск’є; б) Т. Гоббс; в) Т. Джефферсон; г) Ж.-Ж. Руссо.

Які три типи легітимного панування визначив М. Вебер?

а) патріархальний, легітимний, демократичний; б) легітимний, монархічний, харизматичний;

в) традиційний, раціональний, харизматичний; г) раціональний, республіканський, охлократичний.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)