Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка із перелічених європейських країн не є постійним чле­ном Ради Безпеки ООН?

Читайте также:
  1. Cтавлення до прав особи у Радянській Українi
  2. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  3. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  4. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  5. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  6. VII. Антропологічний склад народів України
  7. Y – країни СНД
  8. Аварійно - рятувальні служби України.
  9. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  10. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства

а) Німеччина; б) Франція; в) Росія; г) Велика Британія.

134. Яка із названих країн не є членом Великої сімки: а) США; б) Італія; в) Китай; г) Канада?

 

135. Що таке геополітика?а) метод політологічного дослідження, заснований на порівняльній характеристиці політичних систем;

б) політична концепція міжнародних відносин, що ви­вчає обумовленість політичних процесів територіально-цросторовими та економіко-географічними факто­рами;

в) політична концепція, яка використовує екологічний імператив у глобальних міжнародних процесах.

136. Сукупність політичних, економічних, соціальних, дипломатичних, правових, військових, гуманітарних зв'язків між суб'єктами міжнародного співтовариства - це:а) міжнародна політика; б) міжнародні відносини; в) зовнішня політика.

 

137. Концепція універсальної політичної системи сучасної цивілізації у формі елітарного наднаціонального планетарного уряду називається:а) мондіалізмом; б) лібертаризмом; в) гегемонізмом.

138. Міжнародна організація, яка розвиває співробітництво в галузях освіти, науки і культури має назву:

а) ЮНЕСКО; б) ОБСЄ; в) СЕАТО; г) ВОЗ.

139. Яке поняття відповідає сучасній ситуації, яка пов’язана із стрімким збільшенням потоків товарів, інвестицій, кредитів, інформації, обмінів людьми й ідеями а також розширенням географії їхнього поширення:

а) індустріалізація; б) диверсифікація; в) глобалізація; г) інтернаціоналізація.

140. Найрозповсюдженішим механізмом координації зовнішніх відносин між державами є: а) повільна конфронтація;

б) організація політичного блоку чи альянсу; в) встановлення дипломатичних відносин; г) прикордонний конфлікт.

 

141. Яка із геополітичних стратегій була домінуючою за часів президентства Л. Кучми:

а) євроатлантична; б) євроазійська; в) багатовекторна; г) нейтрального статусу?

 

142. Оберіть міжнародну організацію глобального рівня:а) ОБСЄ; б) ЄС; в) ООН; г) НАТО.

143. В якому році Україну було прийнято в Раду Європи?а) 1999; б) 1995; в) 1991; г) 1968.

 

144. Двополюсний (біполярний) світ – це такий стан міжнародних відносин, який визначається протистоянням:

а) багатої Півночі й бідного Півдня; б) християнського й мусульманського світу; в) двох наддержав; г) ООН і НАТО.

 

145. Рада Європи на відміну від Європейської ради передбачає:

а) визначення стратегічного розвитку ЄС; б) ухвалення директив для Європейської Комісії;

в) контроль за дотриманням прав і свобод громадян; г) розв'язання проблем спільної зовнішньої політики та безпеки.

 

146. Що таке “Римський клуб”?а) організація Європейського економічного співтовариства;

б) міжнародна неурядова організація, що займається дослідженням глобальних проблем;

в) клуб голів європейських урядів із проблем геополітики; г) конференція глав держав і еліти бізнесу з економічних питань;

д) міжнародна релігійна миротворча організація; е) феміністське об'єднання.

 

147. Не є засобами зовнішньої політики держави:a) військові; б) економічні; в) політичні; г) соціальні засоби.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.)