Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница | Спросить на ВикиКак

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які економічні категорії були вперше введені в науковий обіг «неокласичною» економічною наукою?

Читайте также:
  1. А). політика регулювання економіки державою; Б). світові економічні кризи; В) інтеграція УРСР в ЄЕС.
  2. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  3. В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ
  4. Виховання як категорія педагогіки, основні категорії теорії виховання
  5. Вільні економічні зони
  6. Вільні економічні зони в Україні
  7. Власність і її місце в економічній системі.
  8. Геополітичні та соціально-економічні фактори становлення і розвитку побратимського співробітництва міст України
  9. Граматичні категорії іменника
  10. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки

1. цінність, рідкість, гранична корисність;

2. вартість, ціна, капітал;

3. споживна вартість, прибуток, витрати виробництва;

4. мінова вартість, рента, процент.

 

11. Просте товарне виробництво – це:

1. маєток феодала;

2. виробництво продукції самостійними ремісниками та селянами для продажу;

3. господарська діяльність первісної общини;

4. рабовласницький маєток.

12. Закон спадної граничної корисності означає, що:

1. корисність, яку приносить кожна наступна одиниця товару, зменшується у міру збільшення кількості його споживання;

2. корисність, яку приносить кожна наступна одиниця товару, зменшується у міру придбання товарів – замінників;

3. корисність, яку приносить кожна наступна одиниця товару, зменшується у міру зменшення доходу споживача;

4. у міру зростання кількості споживання певного виду товару загальна його корисність зменшується.

13. Виділяють такі загальні форми організації виробництв:

1. натуральну, товарну і безпосередньо суспільну;

2. первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталіс­тичну і комуністичну;

3. доіндустріальну, індустріальну і постіндустріальну ;

4. доринкову, ринкову і планомірну.

 

14.Виробничі відносини у натуральному господарстві:

1. опосередковуються ринком на основі суспільного поділу праці;

2.виникають стихійно між відокремленими виробниками продукції;

3. чисті і прозорі, не уречевлені, існують як прямі зв'язки;

4. трансформуються у товарно-грошові відносини.

15.Суперечність простого товаровиробника полягає в тому, що він:

1. користується рутинними знаряддями праці ;

2. має невисокий рівень потреб ;

3. відчужується від засобів і результатів виробництва ;

4. намагається присвоїти більше результатів чужої праці .

 

16. Товаром є:

1. продукт, виготовлений для задоволення потреб людини ;

2. всякі результати праці як блага для людей;

3. все те, що споживається людьми ;

4. правильної відповіді немає .

 

17.На величину вартості товару головним чином впливають фактори:

1. компетентність економічної політики держави та управлін­ня;

2. ситуація на ринку, його кон'юнктура;

3. продуктивність, інтенсивність і складність праці ;

4. інновації, технології, інформація .


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2017 год. (0.021 сек.)