Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка з наведених функцій держави є основоположною у ринковому господарстві?

Читайте также:
  1. Акт відновлення Української держави (30 червня 1941 року).
  2. Акт проголошення незалежності української держави (1941р.) та його значення.
  3. Антиінфляційна політика держави
  4. Антиінфляційні заходи держави
  5. Антимонопольна політика держави
  6. В) держави.
  7. Взаємозв'язок загальних і конкретних функцій менеджменту
  8. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  9. Відношення держави до дітей з обмеженими можливостями здоров'я
  10. Властивості функцій

1. контрольна;

2. формування конкурентного середовища і його захист;

3. забезпечення правової бази та суспільної атмосфери, що сприяють ефективному функціонуванню ринкової системи;

4. забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами чинного законодавства.

 

7. Що є найбільш суттєвою причиною необхідності державного регулювання сучасної ринкової економіки:

1. неможливість без кризового функціонування національних економік різних країн без державного регулювання через їх велику масштабність і складність;

2. об’єктивна необхідність всякої сумісної праці у координаційному узгодженні та управлінні ;

3. поглиблення суспільного поділу праці, спеціалізація мікроекономічних структур;

4. виникнення національних макроекономічних структур.

8. Об'єктами державного регулювання є:

1. екологія.

2. умови конкуренції.

3. державні службовці.

4. дрібні та великі підприємства.

 

9. В умовах змішаної економіки відкритого типу держава виконує таку економічну функцію:

1. отримує податки.

2. сплачує податки.

3. отримує трансферти.

4. продає продукти та ресурси.

10. Засобами прямого державного регулювання є:

1. прискорена амортизація.
2. податки.

3. регулювання зайнятості.
4. бюджетна політика.

11. До засобів антикризової політики держави не належать:

1. регулювання податкових ставок.
2. регулювання заробітної плати.

3. маніпулювання державним бюджетом.

4. регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

12. Адміністративними інструментами економічної політики є:

1. ліцензування;

2. автоматичні стабілізатори;

3. державні закупівлі товарів та послуг;

4. трансфери домогосподарствам і бізнесу.

 

13. Економічна ефективність у державному секторі, на відміну від приватного, характеризується тим, що пріоритет надається:

1. стабільності цін;

2. отриманню прибутку;

3. задоволенню суспільних потреб;

4. задоволенню потреб у змішаних благах.

 

14. Прямою урядовою фінансовою підтримкою суб’єктів господарювання не є:

1. субсидування;

2. кредитування;

3. інвестування;

4. страхування кредитів.

 

15. Державний сектор не може бути створений за рахунок:

1. націоналізації приватних підприємств;

2. будівництва державних підприємств;

3. викупу державою привітних підприємств;

4. денаціоналізації державних підприємств.

 

16. У період кризи держава повинна:

1. знижувати податкові ставки;

2. підвищувати податкові ставки;

3. зменшувати державні видатки;

4. скорочувати грошову пропозицію.

 

17. У період буму держава повинна:

1. збільшувати державні видатки;

2. збільшувати грошову пропозицію;

3. збільшувати обсяги інвестицій;

4. підвищувати ставки оподаткування.

 

18. Обмежувальна політика економічного зростання застосовується в період:

1. економічної кризи;

2. економічного пожвавлення;

3. депресивного стану економіки;

4. стрімкого зростання економіки.


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.006 сек.)