Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яке з наступних тверджень відповідає істині?

Читайте также:
  1. Oslash; На ранньому постнатальному і наступних етапах життя дитини
  2. Вологість зерна, яка відповідає стану рівноваги, називають рівноважною вологістю.
  3. ВОПРОС N 2. Яке трактування сутності грошей відповідає позиції класичної школи?
  4. ВОПРОС N 40. Які з наступних визначень належать Фомі Аквінському?
  5. Для цього необхідним є вирішення наступних першочергових завдань.
  6. Оберіть твердження, що не відповідає положенню Митного кодексу України.
  7. Оберіть твердження, що не відповідає положенням Митного кодексу України.
  8. Цей розділ заповнюється начальником підрозділу чи начальником чергової зміни, який відповідає за пожежно-рятувальну техніку.

А. Ворони не мислять.

Б. Мислення доступне тільки людині.

В. Лисиці, що живуть в природних умовах, мають розвиненіше мислення, ніж їх родичі на звірофермах.

Г. Мислення людиноподібних мавп, в принципі, мало відрізняється від мислення більшості людей.

1.3.Причиною виникнення мимовільної уваги є:

а) характер зовнішнього подразника;

б) сила, інтенсивність подразника, контраст між подразниками, тривалість подразника, його

величина і форма, новизна та незвичність подразника;

в) відповідність зовнішніх подразників внутрішньому стану людини;

г) спрямованість особистості;

д) характер зовнішнього подразника та його відповідність внутрішньому стану людини,

спрямованості особистості.

1.4..Яке з наведених нижче визначень здібностей є правильним?
а) здібності – це індивідуально-психологічні властивості, що є необхідною умовою виконання творчої діяльності;
б) здібності – це психічні властивості, що зумовлюють успішне навчання;
в) здібності – це індивідуально-психологічні властивості, що відповідають вимогам даної діяльності і є умовою її успішного виконання.

1.5. Співвіднесіть властивість темпераменту з його визначенням (описом).

А. Реактивність. 1. Швидкість рухів, запам’ятовування, говоріння і т. д.

Б. Активність. 2. Ступінь мимовільності реакцій на зовнішні та внутрішні

В. Пластичність- подразники.

ригідність. 3. Ступінь енергетичності,з якою людина впливає на

Г. Екстроверсія- оточуючий світ та переборює перешкоди.

інтроверсія. 4.Гибкість адаптації до зовнішнього впливу або інертність,

косність поведінки, звичок і т. д.

5.Спрямованість особистості поза себе або на себе.

Відповідь___________________________________________________________________

 

2.Надайте визначення поняття «соціальна група». Назвіть види групи за засобом утворення.(1б.)

3.Завдання, що потребує повної відповіді.Під впливом яких чинників виявляються моральні почуття особистості?

 

Відповідь

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Донецький транспортно-економічний коледж»

Контрольна робота з психології

Студента(тки)________________________________ Група__________________

Дата_____________

Варіант 5

Тестові завдання

Яке з тверджень про зв'язок мислення і мови є вірним?

А. Думка, яка не може бути виражена на якійсь конкретній мові, не може прийти в голову носіям цієї мови.

Б. "Справжнє" мислення не обходиться без використання мови.

В. Люди нерідко мислять, оперуючи образами, а не тільки поняттями.

Г. Все твердження істинні.

1.2. Психічна діяльність, спрямована на створення нових образів називається:
а) сприйняттям;
б) мисленням;
в) уявою;
г) увагою.


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)