Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які податкові зобов’язання не підлягають оскарженню?

Читайте также:
  1. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  2. Аліментні зобов’язання подружжя.
  3. Б. За характером ризиків, які підлягають стра­хуванню, страхові премії розподіляють на натуральні і постійні.
  4. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
  5. Господарські зобов’язання , підстави їх виникнення та види.
  6. За роки війни якісний склад кадрів ВТУ різко погіршав. Це пояснюється залученням на роботу осіб, що не підлягають призову в армію за станом здоров'я і зросту, а також жінок.
  7. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
  8. Загалом податкова політика реалізується шляхом визначення видів податків, встановлення податкових ставок та через податкові пільги.
  9. Зобов’язання, їх види та виконання (строк, обсяг, місце виконання).
  10. Інвестиційний кредит. Позики під боргові зобов’язання суб’єктів господарювання.

а) податкове зобов’язання, що нараховане та/або утримане податковим агентом;

б) податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків;

в) податкові зобов’язання визначені контролюючим органом;

г) податкові зобов’язання визначені за результатами перевірки.

 

29. Процедура оскарження рішень контролюючих органів в адміністративному порядку закінчується:

а) днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги;

б) днем звернення платника податків до суду;

в) днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань, що оскаржувались;

г) днем отримання платником податків про відмову задоволення скарги;

д) днем отримання платником податків про відмову часткового задоволення скарги.

30. У випадку, коли контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму податкового зобов’язання протягом:

а) 20 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення – рішення про таке нарахування;

б) 30 календарних днів, що настають за днем отримання податкового – повідомлення рішення про таке нарахування;

в) 40 календарних днів, з дня отримання податкового повідомлення – рішення про таке нарахування;

г) 60 календарних днів, з дня отримання податкового повідомлення – рішення про таке нарахування.

 

31. Податкове повідомлення – рішення надсилається у разі:

а) коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені законодавством строки;

б) зменшення (збільшення) контролюючим органом суми та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток;

в) зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків;

г) коли самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов’язань у встановлені строки;

д) сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

32. При несплаті узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені строки податкова вимога контролюючим органом не надсилається у випадку, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує:

а) одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

33. Для погашення податкового боргу податкова вимога надсилається:

а) не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання;

б) коли сума грошового зобов’язання платника податків розраховується контролюючим органом;

в) якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

г) самостійно подана податкова декларація, але не погашено суму податкового зобов’язання;

д) сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

34. При погашені податкового боргу, податкове повідомлення – рішення або податкова вимога вважається відкликаними, якщо:

а) сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення;

б) рішенням суду не набрало законної сили;

в) рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення – рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі;

г) контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення – рішення;

д) направлена скарга до суду апеляційної інстанції.

 

35. Податковий контроль здійснюється:

а) органами ДПС;

б) митними органами;

в) органами прокуратури;

г) органами служби безпеки;

д) органами внутрішніх справ.

 

36. Мають право брати безпосередню участь у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування посадові особи:

а) органів ДПС;

б) підрозділів податкової міліції;

в) митних органів;

г) органів прокуратури;

д) органів служби безпеки.

 

37. Відповідно до Податкового кодексу України податковий контроль здійснюється шляхом:

Загрузка...

а) ведення обліку платників податків;

б) перевірок та звірок;

в) узгодження податкових зобов’язань;

г) примусового стягнення;

д) інформаційно – аналітичного забезпечення діяльності органів ДПС.

 

38. Взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку засвідчує заява, яка подається у відповідний податковий орган:

а) протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу;

б) протягом 5 робочих днів після створення відокремленого підрозділу;

в) на наступний день після створення відокремленого підрозділу;

г) в день створення відокремленого підрозділу.

39. Особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків обліковуються за:

а) податковими номерами;

б) прізвищем, ім’ям, по батькові;

в) номером та серією паспорта;

г) прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта.

 

40. Військова частина як суб’єкт господарювання повинна стати на облік в органі ДПС за місцем своєї дислокації:

а) в день реєстрації;

б) на наступний день після реєстрації;

в) протягом 5 календарних днів після реєстрації;

г) протягом 10 календарних днів після реєстрації.

 

41. Реєстрація (легалізація) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента здійснюється:

а) Міністерством економічного розвитку та торгівлі;

б) Міністерством фінансів;

в) Міністерством закордонних справ;

г) ДПА України.

 

42. Орган ДПС може відмовити фізичній особі в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність за таких умов:

а) наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;

б) коли документи подані за неналежним місцем обліку;

в) коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;

г) коли фізична особа повторно подає документи для взяття на облік;

д) коли фізична особа є віруючою людиною.

 

43. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи у разі:

а) визнання фізичної особи недієздатною;

б) смерті фізичної особи;

в) заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність;

г) зміни податкової адреси фізичної особи;

д) зміни сімейного статусу фізичної особи.

44. Інформаційна база ДРФО містить такі дані:

а) джерела доходів, об’єкти оподаткування, сума доходів, сума податків, податкова знижка, податкові пільги;

б) джерела доходів, об’єкти оподаткування, сума доходів, сума податків;

в) об’єкти оподаткування, сума доходів, податкові пільги;

г) об’єкти оподаткування, сума доходів, сума податків, податкова знижка, податкові пільги.

 

45. У разі прийняття рішення про переведення великого платника податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію, органи ДПС зобов’язані здійснити взяття на облік/зняття з обліку платника податків:

а) на наступний робочий день, після прийняття рішення;

б) протягом 10 календарних днів після прийняття рішення;

в) протягом 20 календарних днів після прийняття рішення;

г) протягом місяця.

 

46. Зміна до облікових даних платників податків може бути внесена на основі:

а) інформації органів державної реєстрації;

б) інформації банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;

в) рішення суду, що набрало законної сили;

г) інформації, що надається платникам податків;

д) інформації суб’єктів інформаційного обміну.

 

47. Повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків банки зобов’язані надіслати до органу ДПС:

а) на наступний робочий день, після відкриття/закриття рахунка;

б) протягом 3 робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття);

в) протягом 10 календарних днів після відкриття/закриття рахунка;

г) протягом 20 календарних днів після відкриття/закриття рахунка.

48. Вдосконалення системи обліку платників податків передбачене Податковим кодексом:

а) створення системи обліку в розрізі платників податків, їх відокремлених підрозділів та об’єктів оподаткування;

б) заміна ідентифікаційного номера особи на реєстраційний номер облікової картки такого платника;

в) створення правового забезпечення системи автоматичної реєстрації громадян України, як платників податків, за даними органів реєстрації актів громадського стану;

г) створення окремого регістра фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника;

д) організація автоматизованої обробки інформації про сплату податків та інших обов’язкових платежів фізичними особами в режимі комп’ютерної мережі.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.015 сек.)