Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які фактори впливають на зміну товарності с.-г. продукції?

Читайте также:
  1. Біологічні фактори небезпеки
  2. Вибух. Фактори техногенних вибухів.
  3. Виды факторинга
  4. Визначити фактори, обумовлюючи спортивну працездатність.
  5. Геополітичні та соціально-економічні фактори становлення і розвитку побратимського співробітництва міст України
  6. Експортний факторинг та форфейтинг
  7. Засоби, що впливають на зсідання крові.
  8. Засоби, що впливають на функцію органів дихання.
  9. Засоби, що впливають на функцію ШКТ.
  10. Классификация факторинговых операций

1. кількість виробленої продукції, її якість, строки реалізації, рівень собівартості 1 ц та канали реалізації

2. кількість реалізованої продукції, її якість і середня реалізаційна ціна

3. + зміна обсягу валової продукції та внутрігосподарського споживання

4. правильна відповідь відсутня

 

52. На суму виручки від реалізації продукції впливають такі основні фактори:

1. попит на продукцію і ціна

2. собівартість і ціна

3. собівартість і кількість реалізованої продукції

4. + кількість реалізованої продукції і ціна

 

Як визначити вплив зміни кількості реалізованої продукції на суму грошової виручки?

1. різницю між фактичною і плановою ціною помножити на планову кількість продукції

2. + різницю між фактичною і плановою кількістю реалізованої продукції перемножити на планову ціну реалізації

3. різницю між фактичною і плановою кількістю продукції перемножити на фактичну ціну реалізації

4. різницю між фактичною і плановою ціною помножити на фактичну кількість продукції

 

54. Реалізаційна ціна продукції впливає на суму виручки:

1. + прямо пропорційно

2. обернено пропорційно

3. у різних випадках по різному

4. не впливає

 

Які причини впливають на зміну ціни реалізації?

1. кількість реалізованої продукції, її якість, строки і канали реалізації

2. зміна обсягу валової продукції і внутрігосподарського споживання

3. + якість продукції, строки і канали реалізації та рівень собівартості продукції

4. асортимент продукції

56. Цінова конкурентоспроможність – це:

1. ступінь можливого зниження собівартості продукції

2. + ступінь можливого зниження товаровиробником ціни на власний товар порівняно з ринковою ціною

3. ступінь можливого підвищення товаровиробником ціни на власний товар порівняно з ринковою ціною

4. ступінь можливого підвищення прибутку

 

57. Валовий дохід підприємства визначається як:

1. різниця між матеріальними витратами і виручкою

2. + різниця між виручкою та матеріальними витратами

3. різниця між чистим прибутком і собівартістю

4. різниця між виручкою і прибутком

 

Як визначити вплив зміни посівної площі на валовий збір с.-г. культур?

1. + різницю між фактичною і плановою площею помножити на планову урожайність культур

2. різницю між фактичною і плановою урожайністю помножити на фактичну площу

3. різницю між площами під культурами звітного року і минулого помножити на урожайність

4. різницю між плановою і фактичною площею помножити на фактичну урожайність

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)