Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як визначити вплив зміни урожайності на валовий збір с.-г. культур?

Читайте также:
  1. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  3. Алгоритм розрахунку впливу факторів на прибуток
  4. Антропогенні зміни.
  5. Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні
  6. Біохімічні зміни в організмі спортсмена
  7. БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ СПОРТСМЕНА ПРИ ВТОМІ
  8. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  9. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  10. Валовий внутрішній продукт - це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у національній економіці протягом певного періоду часу (як правило, року).

1. різницю між фактичною і плановою площею помножити на планову урожайність культур

2. + різницю між фактичною і плановою урожайністю помножити на фактичну площу

3. різницю між площами під культурами звітного року і минулого помножити на урожайність звітного року, фактичну

4. правильна відповідь відсутня

 

Як визначити вплив зміни посівної площі на відхилення валового збору?

1. + від умовного показника валового збору, визначеного множенням фактичної площі на планову урожайність відняти плановий валовий збір

2. від умовного показника валового збору, визначеного множенням фактичної урожайності на планову площу, відняти фактичний валовий збір

3. від фактичного валового збору відняти умовний валовий збір, визначеного множенням планової площі на фактичну урожайність

4. від фактичного валового збору відняти умовний валовий збір, визначеного множенням фактичної площі на планову урожайність

 

Як визначити вплив зміни урожайності на відхилення валового збору?

1. від умовного показника валового збору, визначеного множенням планової площі на фактичну урожайність, відняти плановий валовий збір

2. від умовного показника валового збору, визначеного множенням фактичної урожайності на планову площу, відняти фактичний валовий збір

3. від фактичного валового збору відняти умовний валовий збір, визначеного множенням планової площі на фактичну урожайність

4. + від фактичного валового збору відняти умовний валовий збір, визначеного множенням фактичної площі на планову урожайність

 

Як визначити вплив зміни поголів’я на вихід продукції тваринництва?

1. різницю між фактичною і плановою продуктивністю однієї голови помножити на фактичне поголів’я

2. різницю між фактичним і плановим поголів’ям помножити на планову норму годівлі на одну голову

3. різницю між фактичною і плановою продуктивністю однієї голови помножити на планове поголів’я

4. + різницю між фактичним і плановим поголів’ям помножити на планову продуктивність однієї голови

 

Як визначити вплив зміни продуктивності тварин на вихід продукції тваринництва?

1. + різницю між фактичною і плановою продуктивністю однієї голови помножити на фактичне поголів’я

2. різницю між фактичним і плановим поголів’ям помножити на планову норму годівлі на одну голову

3. різницю між фактичною і плановою продуктивністю однієї голови помножити на планове поголів’я

4. різницю між фактичним і плановим поголів’ям помножити на планову продуктивність однієї голови

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)