Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які фактори впливають на зміну собівартості 1 ц продукції рослинництва?

Читайте также:
  1. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  2. Аналіз витрат на виробництво продукції
  3. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
  4. Біологічні фактори небезпеки
  5. Бюджет реалізації продукції
  6. Бюджет собівартості виготовленої продукції
  7. Бюджет собівартості реалізованої продукції
  8. Вибух. Фактори техногенних вибухів.
  9. Виды факторинга
  10. Визначення контролю якості кормів виробленої продукції.

1. + сума витрат в розрахунку на 1га посіву та урожайність культур

2. витрати на виробництво і обсяг виробленої продукції

3. розмір грошових витрат на одну голову та продуктивність однієї голови

4. обсяг виробленої продукції та ціна за одиницю продукції

 

Які фактори впливають на зміну собівартості 1 ц продукції тваринництва?

1. витрати на виробництво і обсяг виробленої продукції

2. + сума витрат в розрахунку на одну голову та продуктивність однієї голови

3. розмір грошових витрат на одну голову та ціна 1 ц живої маси

4. обсяг виробленої продукції та ціна за одиницю продукції

 

78. Як визначити розмір впливу продуктивності однієї голови на зміну собівартості 1 ц проти плану?

1. розмір впливу окремого фактора на собівартість 1 ц помножити на фактичний обсяг виробленої продукції

2. від фактичної собівартості 1 ц відняти умовну

3. від умовної собівартості 1 ц відняти фактичну

4. + від умовної собівартості 1 ц відняти планову

 

79. Рівень витрат на одну гривню продукції визначається відношенням:

1. обсягу продукції в оптових цінах до повної собівартості продукції

2. + виробничої собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах

3. повної собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах

4. обсягу продукції в оптових цінах до виробничої собівартості продукції

 

80. На фінансовий результат від реалізації продукції впливають такі основні фактори:

1. кількість реалізованої продукції, якість продукції і собівартість

2. + кількість реалізованої продукції, ціна та собівартість одиниці продукції

3. якість продукції, її собівартість та розмір ринків збуту

4. фондозабезпеченість, ціна та собівартість одиниці продукції

 

81. Фінансовий результат (валовий прибуток) від реалізації продукції визначається як:

1. різниця між повною собівартістю реалізованої продукції і виручкою

2. різниця між виручкою і виробничою собівартістю продукції

3. + різниця між виручкою і повною собівартістю реалізованої продукції

4. різниця між виручкою і собівартістю виробленої продукції

 

82. Рентабельність витрат діяльності визначається:

1. відношенням чистого доходу до собівартості реалізованої продукції і помноженого на 100%

2. відношенням валового прибутку до собівартості реалізованої продукції і помноженого на 100%

3. + відношенням чистого прибутку до витрат діяльності і помноженого на 100%

4. відношенням фінансового результату від звичайної діяльності до витрат діяльності і помноженого на 100%

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.006 сек.)