Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яку продукцію включають в асортиментний обсяг продукції?

Читайте также:
  1. Бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
  2. В) обсяг природних ресурсів.
  3. Визначення обсягу вибірки.
  4. Вимоги до структури, змісту, обсягу й інтенсивності фізичних вправ в основній частині уроку.
  5. Виробіток одного працівника в середньому збільшився на 10%, а їх кількість зменшилась на 10%* Визначити, як змінився обсяг виробленої продукції
  6. Динаміка середнього обсягу активів та фінансових результатів ПАТ «Рошен» в 2010-2012рр.
  7. Доходи які не включають до загального місячного або річного доходу.
  8. За обсягом, способами, аналогією
  9. Закон оберненого відношення між обсягом і змістом поняття
  10. ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. фактичний обсяг продукції

2. плановий обсяг продукції

3. фактичний обсяг продукції, але не менше планової потреби

4. + фактичний обсяг продукції, але не більше планової потреби

 

115. Визначити рівень розораності земель, відсоток, якщо площа ріллі в господарстві – 1255 га, площа с.-г. угідь – 2300 га:

1. 0,54%

2. 1,83%

3. + 54,6%

4. 183%

 

116. Визначити показник надходження основних засобів, якщо вартість основних засобів на початок – 18758 тис. грн, вартість на кінець – 19845 тис. грн, надійшло за рік – 1845 тис. грн:

1. 0,04

2. + 0,09

3. 1,03

4. 1,05

 

117. Визначити коефіцієнт вибуття основних засобів, якщо вартість основних засобів на початок 18758 тис. грн, вартість на кінець – 23845 тис. грн, вибуло за рік – 1045 тис грн:

1. 0,04

2. 5,57

3. + 0,05

4. 4,38

 

118. Розрахувати коефіцієнт придатності основних засобів, якщо первісна вартість становить 6190 тис. грн, залишкова – 4150 тис. грн, знос – 2040 тис. грн:

1. 2,03

2. + 0,67

3. 0,33

4. 0,49

119. Визначити фондовіддачу основних засобів в гривнях, якщо вартість валової продукції – 3070 тис. грн, середньорічна вартість основних фондів – 13200 тис. грн:

1. + 0,23

2. 4,29

3. 16270

4. 10130

 

120. Розрахувати трудомісткість виробництва молока, якщо затрати на одну голову – 343 люд.-год, річна продуктивність однієї голови – 33 ц:

1. 11319

2. 0,09

3. + 10,39

4. 376

 

121. Розрахувати вплив валового виходу молока на фонд оплати праці на виробництво молока в гривнях, якщо різниця між фактичним і плановим валовим надоєм – 25 ц, планова оплата праці за 1 ц – 24 грн, фактична –23 грн:

1. 25

2. 552

3. 575

4. + 600

 

Скільки становить урожайність гороху в центнерах, якщо виробнича собівартість всієї продукції – 37000 грн, собівартість 1 ц – 240 грн, витрати на 1 га – 2400 грн?

1. 15,4

2. + 10

3. 154

4. 100

123. Розрахувати вплив кількості поголів’я на валовий вихід молока, якщо різниця між фактичним і плановим поголів’ям становить (–23) гол., фактична річна продуктивність 1 гол. – 39 ц, планова – 35 ц:

1. + (–805)

2. 805

3. 897

4. (–897)

 

124. Визначити вплив урожайності на валовий збір ячменю в центнерах, якщо різниця між фактичною і плановою урожайністю становить 2 ц, планова площа посіву – 114 га, фактично – 110 га:

1. 228

2. + 220

3. (–228)

4. (–220)

 

125. Розрахувати додатково можливий збір озимої пшениці в центнерах, якщо урожайність в передовому господарстві цього ж району – 38 ц/га, в досліджуваному підприємстві – 36 ц/га, фактична посівна площа – 320 га:

1. 8,4

2. + 640

3. 12160

4. 11520

 

Скільки становить коефіцієнт використання машин в роботі, якщо кількість відпрацьованих машино-днів – 11350, кількість машино-днів перебування в господарстві – 13140?

1. 1,15

2. 0,13

3. + 0,86

4. 86,3

127. Визначити рівень товарності пшениці у відсотках, якщо валовий збір становить – 1500 т, реалізовано 1322 т:

1. + 88,1

2. 11,8

3. 113,5

4. 0,88

 

128. Визначити відсоток внутрішньогосподарського використання пшениці, якщо валовий збір становить – 1500 т, реалізовано 1322 т:

1. 88,1

2. + 11,8

3. 113,5

4. 0,88

 

129. Визначити розмір виручки від реалізації, якщо господарством реалізовано молока молокозаводу – 21390 ц, іншому с.-г. підприємству – 327 ц, реалізаційна ціна 215 грн. за 1 ц:

1. 4598,9 тис. грн

2. 70,3 тис. грн

3. 70305 тис. грн

4. + 4669,2 тис. грн

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.)