Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які права мають спеціалісти по охороні праці на підприємстві?

Читайте также:
  1. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  2. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  3. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  4. I. Права на результаты интеллектуальной деятельности
  5. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  6. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  7. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  8. II. Методология теории государства и права.
  9. II. Организация деятельности Школы Права
  10. II. Организация деятельности Школы Права

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи (згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається у двох примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці й зберігається протягом п'яти років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

— зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;— вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;— надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;— вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю з поліпшення стану безпеки праці;— залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці. 2. Які вимоги безпеки після закінчення роботи Вимкнути ілюмінацію і електроживлення атракціону. Закрити пульт управління на ключ.Повідомити електротехнічний персоналпро необхідність вимкнення напруги у силовій електрошафі. Провести комплексне прибирання атракціону. 3. В яких випадках електрообладнання повинно бути негайно вимкнене?В разі появи іскріння, полум'я, стороннього шуму;при попаданні людини під дію напруги; при аварії електромережі або пожежі. У разі порушення або несправності заземлення електричні установки. При загрозі життю людей, пошкодження обладнання, аварій 4. Що розуміється під першою (долікарською) допомогою?

Перша долікарська невідкладна допомога (ПДНП) являє собою комплекс найпростіших заходів, спрямованих на порятунок життя і збереження здоров'я людини, що проводяться до прибуття медичних працівників. Основними завданнями ПДНП є:
а) проведення необхідних заходів з ліквідації загрози для життя потерпілого;
б) попередження можливих ускладнень;
в) забезпечення максимально сприятливих умов для транспортування потерпілог.Перша допомога потерпілому повинна надаватися швидко і під керівництвом однієї людини, так як суперечливі поради з боку, метушня, суперечки і розгубленість ведуть до втрати дорогоцінного часу. Разом з тим виклик лікаря або доставка потерпілого в медпункт (лікарні) повинні бути виконані негайно.Алгоритм дій з порятунку життя і збереження здоров'я постраждалого повинен бути наступним:
а) застосування засобів індивідуального захисту рятувальником (при необхідності, в залежності від ситуації);
б) усунення причини впливу загрозливих факторів (виведення потерпілого з загазованої зони, звільнення потерпілого від дії електричного струму, витяг потопаючого з води і т.д.);
в) термінова оцінка стану потерпілого (візуальний огляд, спитати про самопочуття, визначити наявність ознак життя);
г) покликати на допомогу оточуючих, а також попросити викликати «швидку»;
д) надання потерпілому безпечного для кожного конкретного випадку положення;
е) вжити заходів щодо усунення небезпечних для життя станів (проведення реанімаційних заходів, зупинка кровотечі і т.д.)
ж) не залишати потерпілого без уваги, постійно контролювати його стан, продовжувати підтримувати життєві функції його організму до прибуття медичних працівників.
Надаючий допомогу повинен знати:
• основи роботи в екстремальних умовах;
• ознаки (симптоми) порушень життєво важливих систем організму;
• правила, методи, прийоми надання ПДНП стосовно особливостей конкретної людини в залежності від ситуації;
• способи транспортування постраждалих і інше.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.)