Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Энергия мен жүгіріс ұзындығы арасындағы байланыс

Читайте также:
  1. B) Жеке еңбек келісім арқылы жұмыс істейтін қызметкермен еңбек қатынастары бойынша байланыстағы заңды тұлға
  2. F. Көптеген рискілердің болуымен байланысты
  3. Lt;variant>Шикізат өндірумен байланысты салаларда.
  4. Ағзалар бірлестігінде түр арасындағы бәсекелестікті зерттейді:::: синэкология
  5. А) Энергия океана.
  6. Ажеттіліктер – бұл субьект пен оның қалыпты өмір сүруі мүмкін емес жағдайлар арасындағы обьективті байланыс.
  7. Азақстанда суфия философиясы қандай ойшылдың есімімен байланысты?
  8. Ай затта ковалентті полюсті байланысHCl
  9. Акустическая энергия, давление, сопротивление
  10. Арасындағы қарым – қатынастарды зерттейтін.

 

Жоғарыда айтылғандай, ауыр зарядталған бөлшектердің заттағы жолы түзу сызықты, ал жол ұзындығы көп емес, сондықтан мұдай жағдайда заттағы зарядталған бөлшектердің жүгіріс ұзындығы туралы айтуға болады. Шынында да бұл барлық бөлшектерге тән емес, көп жағдайда кейбір бөлшектер ядромен ядролық немесе кулондық өзара әсерлесу нәтижесінде өздерінің қозғалыс бағытын өзгертуі мүмкін, немесе тіпті ядроға жұтылады.

Зарядталған ауыр бөлшектер негізінен атомдық ядролармен өзара әсерлесуді, сондықтан олар өздерінің бастапқы қозғалыс бағытынан аз ауытқиды. Осыдан, ауыр зарядтардың жүгіріс R бөлшектің шығатын көзінен олардың тоқтау нүктесіне дейінгі түзу бойынша қашықтықпен өлшенеді. Жүгіріс тығыздыққа көбейтілген (г/см2) ұзындықпен немесе ұзындық бірліктерімен өлшенеді.

Бөлшектердің жүгіріс ұзындығымен оның энергиямен байланысын бөлшектердің ядромен ядролық және кулондық өзара әсерлесуіне көңіл болмей есептейді.

Берілген заттың тежелу қабілетінің бөлшек энергиясын тәуелділігін біле отырып, бастапқы Ео энергиядан соңғы Е2 энергияға дейін баяулайтын, бөлшектердің жүгіріс ұзындығын есептеуге болады. Заттағы z зарядты және М масса бөлшектің Z атомдық номерлі заттағы жүгіріс ұзындығы келесідей жазылады:

(1.9)

 

мүндағы:

( 2«1) нерелятивистік жағдаймен шектеле отырып, dЕ = M назарға ала отырып:

(1.10)

 

аламыз.

х = 2m 2/I айнымалысын кірістіреміз және интегралдаймыз:

 

(1.10) және (1.11) формулаларынан көрінгендей, бөлшек жылдамдығы 0 ден 1 ге дейін баяулағанда олардың жүгіріс ұзындығы жылдамдық функциясы болып табылады, пропорционалдық коэффициенті Мz2 бөлшектің және nz ортаның сипатын құрамына енгізеді. Сондықтан, бастапқы және соңғы жылдамдыктары бірдей бөлшектердің жүгіріс ұзындыктарының қатынасы мына қатынаспен анықталады:

 

(1.12)

 

(1.10) және (1.11) қатынастары бойынша жүгіріс ұзындықтарын есептеу тек мынадай мәндерге дейін мүмкін — 1 1

Бөлшектің толық жүгіріс ұзындығының (ϑ1=0) бірдей заряд және бірдей бастапқы жылдамдығының массасына қатынасы тура пропорцияонал. Бірақ жылдамдығының баяулығынан, бөлшектің әр түрлі зарядтағы бөлшектер үшін толық жүгіріс ұзындығының қатынасы анықталмайды. Түзету өте айқын емес. α- бөлшектер мен протондардың жүгіріс ұзындығы мына өрнекпен байланысқан:

 

R = 1,007R -0,20

 

Мұндағы, R және R 15°С және 750 мм.с.б. кысымындағы ауадағы бастапқы жылдамдыктағы -бөлшектер мен протондардың жүгіріс ұзындығы. Қалыпты жағдайда ауадағы протонның жүгіріс ұзындығын бағалау үшін, бірнеше энергиядағы келтірілген формуласы:

Мұндағы R - протонның жүгіріс ұзындыгы, м; Е - оның энерғиясы, МэВ.

Бірдей қысымда газдағы зарядталған бөлшектің жүгіріс ұзындығының қатынасы газ молекуласыңда электрон санымен анықталады. Егер иондалған потенциалға назар аудармасақ, жүгіріс ұзындығы газ молекуласындағы электрон санына кері пропорционал. Бұл күрделі молекулалы газда зарядталған бөлшектің жүгіріс ұзындығын бағалағанда үлкен маңыз атқарады. Метандағы жүгіріс ұзындығы сутегідегіден 5 есе аз, бұл жағдайда кысым бірдей. Кей жағдайда dЕ/dХ-тің заттағы бөлшектің жүріп өткен жолына тәуелділігі қызықты. Бөлшек неғұрлым көп жол жүрсе, соғұрлым оның жылдамдығы аз және соғұрлым энергиясының меншікті шығыны көп. Баска сөзбен айтқанда, бөлшектің жүгіріс соңыңда иондалған және козған атомның жоғары тығыздығы байқалады.

Загрузка...

Протонның алюминийдегі жүгірісі 1 таблицада, ал, бөлшектің әр түрі материалдағы жүгірісі 2 таблицада көрсетілген.

 

1кесте – алюминийдегі протон жүгірісі

Энергия протонов Мэв
Пробег, см 1,3*10-3 7,8*10-3 1,8*10-2 6,2*10-2 2,7*10-1 7*10-1 3,6
Пробег, мг/см2 3,45 1,9*103 9,8*103 400*103

 

 

2 кесте- or- бөлшектің ауадағы , биологиялық қылшықтағы , алюминийдегі

Энергия частиц, Мэв
Воздух, см 2,5 4,6 7,4 10,6
Биологическая ткань, мкм
Алюминий, мкм

 


 


Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.)