Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Щодо підвищення рівня організації військово-патріотичного виховання та викладання предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області

Читайте также:
  1. Quot;пейоративный выражение\" - это языковое выражение для обозначения определенного предмета, заведомо содержит его негативную оценку
  2. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  3. А. Підвищення стійкості будівель і споруд.
  4. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  5. Аналіз загальних показників організації праці
  6. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  7. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  8. Аргументи якої з теорій щодо до походження Київської Русі, Ви вважаєте більш переконливими?
  9. Архітектура Київської Русі
  10. Архітектура Київської Русі. Візантійський стиль.

Ф.И.О._______________________________________________________________________________

Дата

Группа______________________________________________________________________________

Время_______________________________________________________________________________

 

№ п/п   Вопросы для анализа   Анализ педагогической деятельности
1. Соответствует ли режим дня «Программе воспитания в детском саду»  
2. Распорядок жизни детей по режиму дня: - организация приема: где проводится прием, настроение детей, все ли дети заняты? - организация питания по режиму дня; - физическое воспитание в режиме дня (утренняя гимнастика, физкультурное занятие, подвижные игры, прогулка, сон); - время проведения, количество, длительность НОД; - место игры в режиме дня (когда и в какие игры играют дети).    
3.   Создание в ДОУ условий для выполнения режима дня: - есть ли план работы у воспитателя, согласно ли плану она работает? - соблюдено ли чередование активной деятельности с отдыхом, движением с покоем? - организованно ли проводятся режимные моменты, заранее ли к ним готовится воспитатель?  
4. Отношение детей к режиму дня и режимным моментам (положительно, отрицательно).  
5.   Воспитательно-образовательная работа в связи с выполнением режима дня: - использование режимных моментов при ознакомлении детей с предметами, их качеством, свойствами; - воспитание поведения детей в режимных моментах (организация, умение слушать взрослого, выполнять его указания, взаимопомощь); - использование режимных моментов по развитию речи.    

 

Ваши выводы и предложения ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рекомендації

щодо підвищення рівня організації військово-патріотичного виховання та викладання предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області

Відповідно до указу Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» і постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 «Про затвердження положення про допризовну підготовку», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2014 року № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»; наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді»; доручення Голови Київської обласної державної адміністрації від 9 грудня 2013 року № 148-1 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області»; наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13.12.2013 № 405 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області»; завдань, визначених протоколом наради в Кабінеті Міністрів України від 18 вересня 2014 «Щодо питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді», з метою підвищення рівня організація військово-патріотичного виховання та викладання предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області рекомендуємо:

Місцевим органам управління освітою:

- охопити максимальну кількість учнів заходами військово-патріотичного виховання;

- розширювати мережу шкільних гуртків військово-патріотичного спрямування;

- забезпечити належну якість проведення навчальних занять із предмета «Захист Вітчизни» та заходів військово-патріотичного виховання;

- сприяти створенню навчально-матеріальної бази та відповідних умов для проведення навчально-виховного процесу із захисту Вітчизни, заходів військово-патріотичного виховання, занять у шкільних гуртках військово-патріотичного спрямування;

- організовувати спільно з військовим комісаріатом та органами з питань цивільного захисту проведення методичних занять із вчителями захисту Вітчизни: настановних зборів, навчально-методичних зборів перед початком навчального року, щомісячних одноденних методичних занять, триденних методичних занять у канікулярний період (п. 16 Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770);

Загрузка...

- організувати вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду педагогічних працівників навчальних закладів щодо проведення навчальних занять із предмета «Захист Вітчизни» та заходів військово-патріотичного виховання;

- організовувати та проводити регіональні тури військово-патріотичних ігор для учнів (дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), військово-спортивна патріотична гра «Захисник України» та ін.);

- сприяти налагодженню ефективної співпраці навчальних закладів з військовими частинами, регіональними військовими комісаріатами; регіональними осередками Київської обласної організації Товариства сприяння оборони України, регіональними відділами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, регіональними організаціями Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України з питань організації навально-виховного процесу із захисту Вітчизни та роботи з військово-патріотичного виховання учнів;

- проводити перевірку якості засвоєння учнями навчальної програми «Захист Вітчизни», методичної підготовки вчителів захисту Вітчизни, стану навчально-матеріальної бази та організації військово-патріотичного виховання учнів у навчальному закладі не менш як один раз на три роки.

 

Керівникам навчальних закладів:

- керуватися в організації військово-патріотичного виховання учнів та навчально-виховного процесу з предмета «Захист Вітчизни» п. 10 Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770;

- вжити заходів для зміцнення навчально-матеріальної бази з метою якісного проведення занять зі стройової, вогневої, тактичної підготовок та за іншими розділами навчальної програми «Захист Вітчизни», а саме:

· оновити та постійно поповнювати навчально-методичну та матеріальну базу навчальних кабінетів предмета «Захист Вітчизни»;

· привести у відповідність до вимог навчальної програми «Захист Вітчизни» стройові майданчики, навчальні місця для занять із вогневої підготовки та інші об’єкти навчально-матеріальної бази;

· організувати виготовлення в майстернях навчальних закладів макетів зброї, боєприпасів та іншого нескладного навчального обладнання й інвентарю, найпростіших засобів захисту органів дихання та шкіри тощо;

- здійснювати відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09 жовтня 2002 року № 1/9-444 «Щодо здійснення окремого вивчення допризовної та медично-санітарної підготовки юнаками і дівчатами» розподіл класів на групи хлопців та дівчат під час уроків захисту Вітчизни;

- передбачити відповідно указу Президента України від 25.10.2002 року № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» можливість навчання дівчат за програмою для групи юнаків за їх власним бажанням у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників;

- розглядати на педагогічних радах питання стану військово-патріотичного виховання учнів та навчально-виховного процесу із предмета «Захист Вітчизни» (не менш ніж один раз на рік);

- залучати до навально-виховного процесу із захисту Вітчизни та роботи з військово-патріотичного виховання учнів службовців регіональних військових комісаріатів, регіональних відділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій; спеціалістів регіональних осередків Київської обласної організації Товариства сприяння оборони України, регіональних організацій Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України;

- організовувати проведення військово-патріотичних ігор у навчальному закладі;

- вивчати, узагальнювати і поширювати кращий досвід педагогічних працівників навчального закладу щодо проведення заходів військово-патріотичного виховання та навчальних занять із предмета «Захист Вітчизни».

 

Вчителям предмета «Захист Вітчизни»:

- якісно організовувати та проводити навчальні заняття із предмета «Захист Вітчизни», роботу шкільних гуртків військово-патріотичного напряму та заходи військово-патріотичного виховання учнів;

- брати участь в організації та проведенні різних турів військово-патріотичних ігор для учнів;

- зміцнювати навчально-матеріальну базу з метою якісного проведення занять за розділами навчальної програми «Захист Вітчизни» і заходів військово-патріотичного виховання учнів;

- використовувати військово-шефську допомогу для підвищення ефективності занять з предмета «Захист Вітчизни» і заходів військово-патріотичного виховання учнів;

- вести роботу з військово-професійної орієнтації учнів, відбору і підготовки їх для вступу до вищих військових навчальних закладів;

- систематично підвищувати свій професійний рівень.

 

Навчально-методичний кабінет допризовної підготовки,

фізичної культури та охорони праці КОІПОПК

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.)