Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Читайте также:
  1. Э ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
  2. ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Экнонмикалық цикл базалары:Дағдарыс-Тоқырау-Жандану

Экономика тиімді, егер онда келесі жетілсе: -Толық қамтылу және басқа өндірістік ресурстардың толық пайдалануы -Табиғи ресурстарды тиімді пайдаланса -Өндірістік факторлар толық қамтылса

Экономикада жалпы эквиваленттің ролін не атқарады: -Ақша -Ортақ айырбас құралы -Есептесуге арналған төлем құралы

Экономикада өндіріс факторларының өнІмдІлігі төмендегенде экономикалық өсуді ұстау: ӨндірІстік ресурстарды аз түгынады.Қосымша ресурстардың өсІмділігін есірмеу.Жалпы ендірістің көлемін азайту.

Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын сыртқы факторларына төмендегілердің қайсысы жатады:Саяси оқиғалар.: Соғыс.: Технологиялардың өзгеруі.

Экономикадағы цикльдық ауытқуларды тудыратын ішкі факторлар:Инвестициялау-Тұтыну-Кәсіпорынның қызметі

Экономикадыға ақша саны тауар бағасынының деңгейімен анықтайтын, ал ақша массасысының өсуі инфляция екпінін анықтайтын дәлелдеген теория теңдеуі:MV=PY -Ақшаның сандық теорияс-M=(P*Q)/V

Экономикалык өсудің экстенсивтік факторы: Капитал көлемінің өсуі. Жұмыс күшінің санынын өсуі. Қосымша өндірІс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімінің өсуі.

Экономикалық ауытқудың тоқырау фазасында: -Тауарлар запасы өседі-Ең төменгі еңбек ақы орын алады-Жаппай жұмыссыздық болады

Экономикалық заңдылықтар: -Өзгермелі экономикалық заңдар-Жалпы экономикалық заңдар

Экономикалық категориялардың талдау дәрежелері:- Жеке тауарлырдың бағасы, ресурстар, шығындар, пайда, - Микро және макро экономика

Экономикалық өсу түрі: Экстенсивті

Экономикалық өсу факторлары: -Сұраным факторы-Бөлу факторы-Ұсыным факторы

Экономикалық өсудің негізгі мақсаты: - Материалдық әл-ауқаттың жоғары болуы

Экономикалық теория қоғамдық ғылым ретінде жауап беруі тиіс сұрақтар: -Кім үшін өндіру керек?-Қалай өндіру керек?-Не өндіру керек?

Экономикалық теория зерттейді: -Қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынасты-Адамдардың табиғатқа және затқа қатынасын-Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі ресурстарды

Экономикалық теория: - Үй шаруашылығы заңдарын оқыту үшін қажет - Барлық экономикалық жүйелерді оқыту үшін қажет - Капиталистік шаруашылық жүйесін оқу үшін ғана қажет

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: - Жалпы және жеке әдістер

Экономикалық Абсолютті икемді сұраныс кезінде: -сұраныс қисығы горизонталь -сұраныс қисығы абцисса осіне параллель -сұраныс қисығы көлденең

Экономикалық ауытқу байланысты: - Мемлекеттік шығындар. - Жиынтық сұраныстың дамуына әсер ететін факторлармен. - Тауар қорларының өсуіне бағытталған таза инвестициялар.

Экономикалық ауытқу кезеңдері: -Жандану-өрлеу-тоқырау-құлдырау. - Құлдырау-тоқырау-жандану-өрлеу. - Құлдырау-жандану-тоқырау-өрлеу.

Экономикалық ауытқу төмендегілермен байланысты: -Мемлекеттік шығындар. -Жиынтық сұраныстың дамуына әсер ететін факторлармен. - Тауар қорларының өсуіне бағытталған таза инвестициялар.

Экономикалық ауытқу фазалары:-Жандану, -Өрлеу,-Тоқырау

Экономикалық ауытқудың жандану фазасында: -Ең төменгі еңбек ақы орын алады

Загрузка...

Экономикалық ауытқудың жандану фазасында:Жұмыссыздық төмендейді-Тауарлар бағасы өседі-Өндіріске инвестиция салымы өседі

Экономикалық ауытқудың құлдырау фазасындаАкция бағамы төмендейді-Бағалар төмендейді-Еңбек ақы төмендейді

Экономикалық ауытқудың тоқырау фазасында: -Ең төменгі еңбек ақы орын алады. - Жаппай жұмыссыздық болады.

Экономикалық ауытқуларды (циклдарды) сыртқы жағдайлармен түсіндіретін теориялар қалай аталады:-сыртқы жақтық факторлар теориясы -сыртқы факторлар

Экономикалық ауытқулардың сыртқы себебі ретінде қандай жағдайларды айтуға болады: -ғылыми-техникалық жаңалықтар -ғылыми жаңалықтар -ғылыми-техникалық инновациялар

Экономикалық жүйенін, жандануына байланысты ұзақ мерзімді басымдық: ¥лттық қауіпсіздік, энергетика ресурстары. Инфрақұрылым, көлік және байланыс. Ішкі саяси тұрақгылық пен қоғамның топтасуы.

Экономикалық жүйенің басты міндеттері:-Өндірістің техникалық жағдайын анықтау, -Жұмыссыздық пен инфляция жою, - Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету

Экономикалық заңдар әрекетінің ерекшеліктеіне байланысты жіктелінуі: - Жалпылама заңдар

Экономикалық заңдар әрекетінің ерекшеліктеріне байланысты жіктелінуі:Арнайы заңдар

Экономикалық заңдылықтар:Ерекше экномикалық заңдар-Айрықша экономикалық заңдар-Жалпы экономикалық заңдар

Экономикалық заңдылықтардың функциялары:Заңдар мен категорияларды талдау

Экономикалық игіліктер – бұл: -Қажеттілікті қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер -Қажеттілікті қанағаттандыратын тауарлар -Қажеттілікті қанағаттандыратын қызметтер

Экономикалық игіліктер: -Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар. -Адамға қажетті шексіз ресурстар. -Адамдардың қажетіліктерін қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер

Экономикалық категория ретінде меншік: -Иемденуге байланысты қалыптасқан қатынас. - Өндірістік қатынастың барлық жүйесіндегі адамдар арасындағы қатынас.

Экономикалық категория ретінде меншік: - Өндірістік қатынастың барлық жүйесіндегі адамдар арасындағы қатынас, - Затқа байланысты адамдар арасындағы қатынас

Экономикалық категориялардың талдау дәрежелері: -Қоғамның жалпы табыс, жұмыссыздық, инфляция.

Экономикалық категорияның мәнін ашатын сөз тіркестері:Экономикалық логикалық ұғымдар

Экономикалық катеогориялардың талдау дәрежелері:Микро және микроэкономика- Жеке тауарлардың бағасы, ресурстар, шығындар, пайда – Қоғамның жалпы табыс, жұмыссыздық, инфляция

Экономикалық өсу қалай сүреттелуі мүмкін: -өндірістік мүмкіндіктер қисығының оңға жылжуымен; -өндірістік мүмкіндіктер қисығының оң жылжуы -өндірістік мүмкіндіктер қисығының оң жаққа жылжуымен

Экономикалық өсу түрлері: -Интенсивті. - Экстенсивті және интенсивті.

Экономикалық өсу факторлары: - Жанама. - Сұраныс. - Тікелей.

Экономикалық өсу:Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты-Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі-Ұлттық өнімнің саны жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі

Экономикалық өсуді тежеуші факторлар:Ресурстық шектеулер-Үкіметтің тиімсіз экономикалық саясаты-Экологиялық шектеулер

Экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады: Еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі.Негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы. Өндіріс мүмкіндік қисығының оңға жылжуымен.

Экономикалық өсудің жанама формалары:Баға факторы-Шығын-Сұраныс пен ұсыныс факторы

Экономикалық өсудің интенсивті факторлары: Жұмыскелер сапасының өсу - Капитал шығынының артуы

Экономикалық өсудің қайнар көзі: Экономикалық ресурстар.Шикізат пен материалдар.Өндіріс факторлары.

Экономикалық өсудің негізгі мақсаты: - Халықтың әл-ауқатын көтеру. - Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. - Материалдық әл-ауқаттың жоғары болуы.

Экономикалық өсудің түрі: -Еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі.

Экономикалық өсудің Харрод - Домар үлгісіндегі экономикалық өсу екпінін анықтау үшін қолданылатын көрсеткіштер: - К (капитал) ; Q (өнім көлемі) ; S (ұлттық табыстағы жинақ үлесі)

Экономикалық өсудің экстенсивті факторы: -Қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің өсуі, - Өндірістегі жұмысшылар санының өсуі, - Жұмыс күшінің санының өсуі

Экономикалық өсудің экстенситі факторы:Еңбек ресурстарының саны мен сапасы.: Өндірістегі жұмысшылардың санының өсуі.: Жұмыс күшінің санының өсуі.

Экономикалық реттеудің ауытқуларға қарсы шараларының бағыттары: -Экономиканы тұрақтандыру. - Инфляция деңгейін төмендету. - Өндірістің құлдырауын қысқарту.

Экономикалық субъектілер деген не? -экономикада жеке қызмет атқаратын кез-келген бірліктер -жеке қызмет атқаратын бірліктер -экономикада қызмет ететін бірліктер

Экономикалық теория бірнеше қызметтер атқарады:Дүниетанымдылық көзқарас қызметі-Танып білу қызметі-Ғылыми болжам қызметі

Экономикалық теория зерттейді: -Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі ресурстарды. - Шаруашылық жүргізу жүйесін. - Қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынасты.

Экономикалық теория зерттейді: -Адамның табиғатқа және затқа қатынасын. -Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі ресурстарды.

Экономикалық теория зерттейді:Қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынасты -Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі ресурстарды -Адамның табиғатқа және затқа қатынасын

Экономикалық теория: Адамдардың қажеттіліктерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер – Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану – Қоғамдағы адамдардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану

Экономикалық теория:Капиталистік шаруашылық жүйесін оқу үшін ғана қажет

Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы: -Әлемдік ақша. -Айырбас құралы. -Айналым қүралы. -Төлем құралы.

Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы:Қазына жинау құралы-Төлем құралы-Қор жинау құралы

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері : Аралас экономика-Нарықтық экономика

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері болып не табылмайды: Ғылыми абстракция .Индукция және дедукция.:Талдау және синтез.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: -Баланстық,функционалдық-Заңдар мен категориялар

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: -Экстраполяция (болжау). -Экономика математикалық модельдеу. -Баланстық, функциональдық.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: - Айрықша немесе ерекше әдістер.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістерінің бірі жеке әдістер: Экстрополяция-Экономиканы матиматикалық модельдер-Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру

Экономикалық теорияның қоғамдық ғылым ретінде жауап беруі тиіс сұрақтар:Қалай өндіру керек

Экономикалық теорияның қоғамдық ғылым ретінде жауап беруі тиіс сұрақтары:- Не өндіру керек.

Экономикалық теорияның қызметіне не жатпайды? –Саясаттық –Сілтемелік -Нормативтік

Экономикалық теорияның пәні: -Экономикалық дамудың принциптерін, экономикалық жүйенің қалыптасу механизмін талдауды зерттеу-Ғылым ретінде экономикалық құбылыстардың стратегиясы мен тактикасын, экономикалық саясаттың негіздерін өңдейді

Экономикалық цикл типтері бойынша Дж. Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындарының ұзақтылығы 3-4 жылға дейін-4-5 жыл-2-4 жылға дейін

Экономикалық цикл типтері бойынша К.Жуглярдың «Орташа толқындарының» ұзақтылығы: -Он жыл. - 10 жылға дейін.

Экономикалық цикл фазалары: - Жандану – Дағдарыс - Тоқырау

Экономикалық цикл фазаларына: Жандану.Тоқырау.Өрлеу.

Экономикалық циклдық ауытқуларды тудыратын сыртқы факторлар: -Соғыс-Саяси оқиғалар - Техналогиялардың өзгеруі

Экономикалық циклдың өрлеу фазасына не сәйкес емес? -Салық түсімдерінің қысқарылуы -Салықтың қысқарылуы -Салық түсімдерінің төмендеуі

Экономикалық шығындарға: -айқын және айқын емес шығындар соның ішінде қалыпты пайда кіреді -айқын және айқын емес шығындар -қалыпты пайдаға кіретін айқын және айқын емес шығындар

Экономикалық ілІмі «Меркантелизм» ұғымы дегеніміз: «Мерканте» - саудагер-көпес, сауда, пайда.«Мерканте» - сату және тауарға қызмет қатынасы.«Мерканте» - адамдар арасындағы сауда қатынасы.

Экономиканы дамту масштабы бойынша инфляция: -Әлемдік,-Жергілікті,-Локальды

Экономиканы тұрақтандырудағы фискалдық саясаттың құралы не: -Мемлекеттік шығындарды арттыру немесе қысқарту -Мемлекеттік шығындарды арттыру -Шығындарды қысқарту

Экономиканың құлдырауына байланысты жұмыстан шығып қалғандар жұмыссыздықтың қай түріне жатады: -Циклдық жұмыссыздық -Циклға байланысты жұмыссыздық -Циклдік жұмыссыз түріне жатады

Экономиканың негізгі ұғымы: - Шаруашылықтың процестерін жүргізуде шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар жиынтығы, - Экономиканы басқарудың шаруашылық субъектісін бақылау жиынтығы

Экономиканың өрлеп-өсу кезіне қандай жағдайдың қалыптасуы мүмкін емес: -Инвестициялардың қысқаруы -Салымды қысқарту -Инвестицияны азайту

Экстенсивті экономикалық өсу – бұл ЖҰӨ келесілер есебінде өсуі:-Еңбек ресурстарының санының өсуі,- Капиталды ресурстардың санының өсуі,-Материалдар мен шикізаттар санының өсуі


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.019 сек.)