Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка періодичність перегляду інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві?

Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  3. Важливі терміни з охорони праці
  4. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  5. Види норм праці, їх розрахунок
  6. Гарантії охорони праці жінок та неповнолітніх.
  7. Гарантії прав громадян на охорону праці, охорони праці жінок та підлітків
  8. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві
  9. Державні галузеві та міжгалузеві акти з охорони праці.
  10. Економіка охорони здоров’я.

Инфинитив или инфинитивная группа, следующие за существительным, могут являться определением к этому существительному.

Инфинитив в функции определения может переводиться на русский язык различными способами:

1) Инфинитив переводится неопределенной формой русского глагола. Например:

 


The employers' refusal to raise wages resulted in a strike.

Отказ работодателей повысить заработную плату привел к забастовке.


 

2) Инфинитиву соответствует в русском языке определительное придаточное предложение, начинающееся словами который будет или который должен. Сказуемое такого придаточного предложения обозначает действие, которое должно произойти в будущем. Инфинитив, переводимый придаточным предложением, чаще всего имеет пассивную форму (to be used, to be produced и т.п.). Например:

 


The Gross National Product per head is an important characteristic to be considered in determining living standards.

Валовый национальный продукт на душу населения - это важная характеристика, которая должна приниматься во внимание при определении уровня жизни.


 

3) Инфинитиву соответствует в русском языке определительное придаточное предложение, начинающееся словами который может. Сказуемое такого придаточного предложения обозначает действие, которое можно произвести с определяемым существительным. Инфинитив имеет, как правило, пассивную форму. Например:

 


То raise the living standards of population is the goal to beonly reached under conditions of economic growth.

Повышение жизненного уровня населения - это цель, которую можно достичь только в условиях экономического роста.


 

 

Які основні законодавчі акти з охорони праці?

а) Закон «Про охорону праці»;

б) Закон «Про охорону навколишнього середовища»;

в) Закон «Про охорону здоров’я»;

г) Закон «Про пожежну безпеку»;

д) Закон «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист»;

е) Всі вказані варіанти.

Які основні складові входять у систему охорони праці?


а) Основи законодавства про працю;

б) Виробнича санітарія;

в) Техніка безпеки;

г) Пожежна безпека на виробництві;

д) Екологічна безпека;

е) Всі вказані варіанти.


Документ, що визначає безпечні прийоми і методи праці під час експлуатації конкретних видів верстатного, хімічного та іншого облад­нання, приладів, машин і механізмів.

а) Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невироб­ничого характеру;

б) Положення про організацію роботи з охорони праці учасників нав­чально-виховного процесу в установах і закладах освіти;

в) Інструкція з охорони праці та техніки безпеки;

г) Санітарні правила;

д) Правильної відповіді немає.

Яка періодичність перегляду інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві?

а) Не рідше одного разу на 2 роки на всіх підприємствах;

б) Не рідше одного разу на 5 років на інших роботах;

в) Не рідше одного разу на 3 роки з підвищеною небезпекою;

г) Всі вказані варіанти;

д) Правильної відповіді немає.

5. Який вид інструктажу включає загальні питання охорони праці та особливості виробництва конкретного закладу, підприємства?


а) Первинний інструктаж

на робочому місці;

б) Повторний;

в) Позаплановий;

г) Вступний інструктаж;

д) Правильної відповіді немає.


6. Основними заходами з запобігання травматизму та захворювання на виробництві є:


а) Організаційні заходи;

б) Технічні заходи;

в) Виробничі заходи;

г) Всі вказані варіанти.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.)