Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який документ є основним при обліку нещасного випадку, що стався з працівником на виробництві?

Читайте также:
  1. C) Тело документа.
  2. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  3. I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя – организатора ОБЖ
  4. IV. Оформление медицинской документации во ВЛЭК ГА
  5. IV. Прием документов от поступающих
  6. Lt;variant>. изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного правотворческого органа, который содержит нормы права
  7. The Elder Scrolls IV: Construction Set cs.elderscrolls.com Русская документация http://tes.ag.ru/cs/articles/manual.shtml
  8. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  9. а) федеральные законы и нормативные документы
  10. Автоматизация работы с документами

а) Акт форми Н-Н;

б) Акт форми Н-1;

в) Акт форми НТ;

г) Ха­рактеристика місця події;

д) Протоколи опитувань свідків нещасного випадку та інших причетних осіб.


Які вимоги Техніки безпеки щодо обладнання та організації робочих місць?

а) Навчальне і виробниче обладнання відповідає вимогам норма­тивних актів про охорону праці;

б) Робочі місця забезпечені засобами технологічного оснащення;

в) Виконано сиг­нальне пофарбування обладнання та є знаки безпеки;

г) Всі вказані варіанти.

Які основні фактори виробничого травматизму?


а) Природні;

б) Фізичні;

в) Хімічні;

г) Психофізіологічні;

д) Соціальні;

е) Всі вказані варіанти.


26. До організаційних заходів з охорони праці відносять:

а) Визначення конкретних параметрів виробничих факторів на робочих місцях;

б) Навчання працюючих безпечних прийомів праці;

в) Підтримання справного стану обладнання робочих місць, машин і механізмів;

г) Всі вказані варіанти.

27. До технічних заходів з охорони праці відносять:

а) Правильне планування робочих місць, правильна організація праці;

б) Адміністративно-громадський контроль за станом робочих місць та приміщень;

в) Встановлення обладнання для захисту організму людини від впливу незадовільних метереологічних умов, шкідливих і небезпечних факторів.

г) Всі вказані варіанти.

Працівник одержав травму внаслідок відсутності огорожі в небез­печній зоні машин. До якої категорії причин травматизму її можна віднести?


а) Організаційні;

б) Технічні;

в) Санітарно-гігієнічні;

г) Всі вказані варіанти.


У недостатньо освітленому приміщені, де виконувались ремонті роботи, була отримана травма. До якої категорії причин травматизму її можна віднести?


а) Організаційні;

б) Санітарно-гігієнічні;

в) Технічні;

г) Всі вказані варіанти.


30. Угода між працівником і керівником установи, організації при прийнятті на роботу є:


а) Колективний договір;

б) Трудовий договір;

в) Соціальний договір;

г) Правильної відповіді немає.


Чи може комісія з питань охорони праці профспілкового комітету бути визнана одночасно комісією з питань охорони праці підприємства, установи?

а) Не може;

б) Може, згідно наказу директора;

в) Може, якщо є угода між адміністрацією та трудовим колективом, відповідно до рішення загальних зборів (конференції трудового колективу).

На який термін в разі виробничої потреби працівника переводять на іншу роботу?


а) До одного місяця;

б) До трьох місяців;

в) На невизначений термін;

г) Правильної відповіді немає.


Які стягнення застосовуються за порушення трудової дисципліни?

а) Догана; б) Звільнення; в) Всі вказані варіанти.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)