Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який із перелічених нервів інервує шкіру при середньої поверхні гомілки.

Читайте также:
  1. Державні органи управління системою загальної середньої освіти.
  2. Дослідження черепномозкових нервів
  3. Національний банк може проводити операції зворотного репо з державними облігаціями України шляхом безпосередньої домовленості з банками.
  4. Окресліть головні напрямки розвитку середньої та вищої освіти в україні після проголошення її державної незалежності
  5. Поняття безпосередньої і представницької демократії
  6. Поняття степеневої середньої
  7. Правило знаходження рівняння поверхні обертання
  8. Референдум є інститутом безпосередньої (прямої) демок­ратії.
  9. Розрахунок середньої арифметичної дискретного ряду розподілу
  10. Розрахунок середньої для варіаційних рядів розподілу

А. Низший уровень. Отражение высшей действительности в форме образов и предметов. Объединение воздействующих свойств в целостный образ вещи. Главный орган манипулирования – челюсти.

Особенности поведения: формирование двигательных навыков. Преобладают генетически запрограммированные компоненты. Двигательные способности весьма сложны и разнообразны. Активный поиск положительных раздражителей, избегание отрицательных, развитое защитное поведение.

Виды живых существ: Рыбы и другие низшие позвоночные, некоторые высшие беспозвоночные, насекомые.

Б. Высший уровень. Элементарные формы мышления (решение задач). Складывание определенной "картины мира".

Особенности поведения: высокоразвитые инстинктивные формы поведения. Способность к назначению.

Виды живых существ: высшие позвоночные (птицы и некоторые млекопитающие).

В. Наивысший уровень. Выделение в практической деятельности ориентировочно-исследовательской фазы. Способность решать одну и ту же задачу разными методами. Перенос однажды найденного принципа решения задачи в новые условия. Создание и использование деятельности примитивных орудий. Способность к познанию окружающей действительности независимо от наличных биологических потребностей. Непосредственное усмотрение и учет причинно-следственных связей между явлениями в практических действиях.

Особенности поведения: выделение специализированных органов. Манипулирования: рук и лап. Развитие исследовательских форм поведения с широким использованием ранее приобретенных знаний, умений и навыков.

Що інервує затульний нерв

а) нерв із плечового сплетіння;

б) інервує великий провідний м’яз; *

в) нерв із крижового сплетіння;

г) інервує кравецький м’яз;

д) руховий нерв.

Який із перелічених нервів інервує шкіру при середньої поверхні гомілки.

а) сідничний нерв;

б) затульний нерв;

в) гілка стегнового нерва (підшкірний нерв);*

г) великогомілковий нерв.

36. Виберіть правильне твердження . Шийне сплетіння:

а) має чутливі, рухові та змішані нерви;*

б) утворене задніми гілками І-IV спинномозкових нервів;

в) від нього відходять тільки змішані нерви;

г) нерви сплетіння інервують під’язикову групу м’язів;*

д)утворене передніми гілкамиV- VІІІ шийних спинномозкових нервів.

37. Виберіть правильне твердження . Діафрагмовий нерв:

а) нерв із плечового сплетіння

б) чутливий нерв

в) змішаний нерв*

в) інервує плевру і перикард*

г) інервує шкіру грудної клітки.

38. Виберіть правильне твердження . Грудні спинномозкові нерви:

а) утворюють грудне сплетіння

б) за функцією рухові

в) інервують діафрагму

в) утворюють міжреброві нерви*

г) за функцією чутливі.

39. Який із перелічених нервів не інервує шкіру на плечі і передпліччя:

а) променевий нерв

б) шкірно – м’язовий

в) при середній шкірний м’яз

в) ліктьовий м’яз*

г) пахвовий нерв.

40. Які з названих утворень відсутні в довгастому мозку:

а) олива

б) піраміда

в) нижні ніжки мозочка

г) передня щілина

д) клиноподібний горбик

е) червоне ядро*

41. Ядра яких черепних нервів містяться в довгастому мозку:

а) V-VIII

б) I-IV

в) VI-IX

г) IX-XII*

42. Які утворення належать до середнього мозку:

а) при середні колінчасті тіла

б) бічні колінчасті тіла

в) третій шлуночок

г) ніжки мозку*

д) епістаз

43. Де знаходяться центри орієнтувальних рефлексів:

а) у проміжному мозку

б) довгастому мозку

в) середньому мозку*

г) мозочку

д) передньому мозку

44. Які з перерахованих ядер не містяться в середньому мозку:

а) ядра ретикулярної формації

б) ядра V-VІ пар черепних нервів*

в) червоні ядра

г) черна речовина

45. Що таке ручки горбків:

а) ядра верхніх горбків

б) ядра нижніх горбків

в) валики білого кольору*

г) верхній відділ мозкового мосту

46. Які функції притаманні проміжному мозку:

а) регуляція вегетативних функцій *

б) регуляція м’язового тонусу

в) утворення гормонів *

г) регуляція координації рухів.

47. В якому відділі головного мозку знаходяться бічні шлуночки:

а) довгастому

б) середньому

в) мосту

г) кінцевому *

д) проміжному

48. Де розташована внутрішня капсула:

а) між острівцем і подушкою таламуса

б) між хвостатим і сочевице подібним ядром *

в) між таламусом і соцевицеподібни ядром

г) за смугастим тілом

49. Спинномозкова рідина міститься:

а) в епідуральному просторі

б) в субдуральному просторі

в) у під павутинному просторі*

г) у центральному каналі*

Загрузка...

50. Що характерно для ІХ – пари черепних нервів:

а) проходять через яремний отвір*

б) здійснюють рухову інервацію мімічних м’язів

в) містять волокна, які інервують під’язикову слинну залозу

г) здійснюють інервацію грудинно – ключично – соскоподібного м’яза.

51. Для Х пари черепних нервів характерно:

а) проходять через овальний отвір

б) містять волокна, що інервують під вушну слинну залозу

в) інервують м’язи глотки, гортані*

г) інервують органи малого тазу.

52. Для V пар черепних нервів характерно:

а) інервують жувальні м’язи*

б) інервують мімічні м’язи

в) гілки нерва проходять через верхню очну щілину

г) інервують привушну слинну залозу.

53. Які з цих нервів не інервують м’язи очного яблука:

а) очний

б) відвідний

в) блоковий

г) очний*

54. Які з цих нервів не інервують шкіру обличчя:

а) очний

б) верхньощелепний

в) нижньощелепний

г) лицевий*

55. Які черепні нерви не містять парасимпатичні волокна:

а) проміжно - лицевий

б) окоруховий

в) язикоглотковий

г) блоковий*

д) блукаючий

56. Які з цих нервів за функцією чутливі:

а) під’язиковий

б) лицевий

в) зоровий*

г) додатковий

д) блоковий

57. Де знаходяться сосочкові м’язи:

а) у шлуночках *

б) у передсердях

в) у передсердно – шлуночковій перегородці

г) у перед серно – шлуночкових отвірах

58. Коли виникає І тон серця:

а) на початку систоли шлуночків *

б) на початку систоли передсердь

в) на початку діастоли шлуночків

г) на початку діастоли передсердь

59. Що є причиною утворення ІІ тону серця:

а) відкриття атріовентрикулярних клапанів

б) закриття клапанів аорти *

в) вібрація шлуночків

г) відкриття пів місяцевих клапанів

60. Якою судиною закінчується серцеве коло кровообігу:

а) верхньою порожнистою веною

б) нижньою порожнистою веною

в) легеневими венами

г) вінцевою пазухою *

д) яремною веною

61. Що відбувається під час систоли передсердь:

а) відкриття пів місяцевих клапанів

б) закриття стулкових клапанів

в) відкриття стулкових клапанів *

г) закриття пів місяцевих клапанів

62. Яке утворення має назву основного водія ритму:

а) волокна Пуркіньє

б) пучок Гіса

в) серцеві вушка

г) синусо – передсердний вузол *

д) передсердно – шлуночків вузол

63. Що характерно для зовнішньої артерії:

а) має гілки, що кропостачають головний мозок

б) кропостачає очне яблуко

в) починається із плечо – головного стовбура

г) кропостачає щитоподібну залозу*

64. Що характерно для внутрішньої сонної артерії:

а) починається від плечо – головного стовбура

б) дає початок бацилярній (основній) артерії

в) кровопостачає головний мозок*

г) проходить через великий потиличний отвір.

65. Що характерно для лицевої артерії:

а) кровопостачає язик

б) є гілкою внутрішньої сонної артерії

в) є гілкою зовнішньої артерії*

г) є гілкою аорти

66. За допомогою якої судини кровопостачається печінка, шлунок, селезінка:

а) верхньої брижової артерії

б) нижньої брижової артерії

в) поперекових артерій

г) черевного стовбура*

д) надчеревними артеріями

67. Що характерно для хребтової артерії:

а) бере початок від аорти

б) утворює бацилярну (основну) артерію*

в) разом з внутрішньою сонною артерією формує артеріальне коло великого мозку*

г) проходить через сонний канал

68. Які судини є магістральними судинами дуги аорти:

а) ліва підключична артерія*

б) плечо – головний стовбур*

в) права спільна сонна артерія

г) ліва внутрішня сонна артерія

69. Вкажіть основний венозний колектор, який збирає кров від голови та шиї:

а) підключична вена

б) лицева вена

в) головна вена

г) передня яремна вена

д) внутрішня яремна вена*

е) верхня порожниста вена

70. Як називається судина, яка збирає кров з правої частини грудної клітки:

а) права підключична вена

б) внутрішня яремна вена

в) міжреброва вена

г) непарна вена*

д) додаткова вена

71. Як називається судина, яка утворилася від злиття підключичної і яремної вен:

а) верхня порожниста вена

б) зовнішня яремна вена

в) плечо – головна вена*

г) непарна вена

72. Як називається судин, яка безпосередньо збирає кров із стінок та органів малого тазу:

а) зовнішня клубова вена

б) спільна клубова вена

в) внутрішня клубова вена*

г) нижня порожниста вена

73. Як називається судини, які збирають венозну кров від легенів:

а) бронхіальні вени*

б) легеневі вени

в) внутрішні грудні вени

г) верхні діафрагмові вени

74. Вкажіть ознаки, які не притаманні внутрішній яремній вені:

а) збирає кров від головного мозку

б) впадає в плечоголовну вену

в) разом з підключичиною веною утворює венозний кут

г) анастомозує над ключицею з одноіменною веною, утворюючи яремну венозну дугу.*

75. Що характерно для трахеї та бронхів:

а) слизова оболонка вкрита мезотелієм

б) трахея ззаду прилягає до стравоходу*

в) біфуркація трахеї відбувається на рівні Vшийного хребця

г) у кінцевій бронхіолі міститься хрящ і слизові залози

76. Що не характерно для воріт легенів:

а) входить головний бронх

б) виходять легеневі вени

в) входять легеневі вени

г) входить бронхіальна артерія

д) входить ворітна вена*

77. Що характерне для гортані:

а) розташовується на рівні ІІ – V шийних хребців

б) позаду розташований хребтовий стовп

в) позаду розташована глотка *

г) попереду розташований стравохід

д) голосоутворення відбувається під час вдиху

78. Що характерно для м’якого піднебіння:

а) прикріплюється до заднього краю твердого піднебіння *

б) передня його частина вкрита війчастим епітелієм

в) не містить м’язів

г) має скупчення лімфоїдних фолікулів, які утворюють піднебінні мигдалики

79. Які ознаки характерні для дванадцятипалої кишки:

а) це початковий відділ товстої кишки

б) в ній виділяють чотири частини *

в) в ній інтенсивно відбуваються процеси всмоктування

г) вміст кишки має кислу реакцію

80. Які з перерахованих нижче органів розташовані інтраперитонеально:

а) печінка

б) висхідна ободова кишка

в) підшлункова залоза

г) шлунок *

81. Які ознаки характерні для сліпої кишки:

а) знаходится в заочеревенному просторі

б) знаходиться в правій клубовій ямці *

в) знаходиться в лівій клубовій ямці

г) починається від дванадцятипалої кишки

82. Для печінки характерно:

а) це паренхіматозний орган *

б) це залоза зовнішньої секреції *

в) кровоносна система має подвійну сітку капілярів

г) тут відбувається перетравлення їжі

д) тут утворюється сеча

83. Що характерно для воріт печінки:

а) це – поперечна борозда *

б) тут проходить: печінкова артерія та вена

в) тут відбувається змішування артеріальної та венозної крові

г) тут міститься жовчний міхур

84. Що характерно для жовчного міхура:

а) вкритий очеревиною з усіх боків

б) є одним із життєво необхідних органів

в) продукує жовч

г) лежить у правій поздовжній борозні печінки *

85. Що характерно для жовчних проток:

а) їх нараховують чотири

б) міхурові протока відкривається в ділянці великого сосочка дванадцятипалої кишки

в) спільна жовчна протока утворюється шляхом злиття спільної печінкової і міхурової проток *

г) спільна жовчна протока утворена шляхом злиття правої та лівої печінкових проток

86. Що характерно для підшлункової залози:

а) це екзокринна залоза

б) це залоза змішаної секреції *

в) вивідна протока відкривається в ділянці шлунка

г) розміщена у верхньому поверсі черевної порожнини

87. Що характерно для топографії та будови нирок:

а) нирка має передній і задній краї

б) ворота нирки розміщені на при середньому (медіальному) краї

в) нирка міститься в за очеревинному просторі *

г) нирка міститься в малому тазі

88. Які елементи не входять до складу фіксу вального апарату нирки:

а) сечовід *

б) ниркова артерія

в) ниркова вена

г) ниркова капсула

д) ниркова фасція

89. Які з відділів нефрона не беруть участь у реабсорбції:

а) клубочок *

б) проксимальний звивистий нирковий каналець

в) дистальний звивистий каналець

г) низхідне коліно петлі Генле

д) висхідне коліно петлі Генле

90. Нирки розташовані на рівні :

а) від Х грудного до ІІ поперекового хребця

б) від ХІ грудного до ІІІ поперекового хребця

в) від ХІ грудного до І-ІІ поперекового хребця*

г) від ХІІ грудного до ІІ – ІІІ поперекового хребця

д) від ІХ грудного до І поперекового хребця

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.027 сек.)