Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Электронный осциллограф

Читайте также:
 1. Адлер А. Индивидуальная психология как путь к познанию и самопознанию человека [Электронный ресурс].
 2. Виды разверток электронного осциллографа
 3. Виды разверток, применяемых в осциллографах
 4. Двухканальные и двухлучевые осциллографы
 5. Не допускается ссылка на один только электронный адрес без названия документа, сайта и т.п.
 6. Электронный документ.
 7. Электронный документ. Понятие, виды
 8. Электронный документооборот
 9. Электронный музыкальный инструментарий, учебные пособия.
 10. Электронный образовательный ресурс
 
Мазмұны
 1. Дағдылар тізімі...............................................................................................................2
 1. Кіріспе.............................................................................................................................2
 1. 9-сыныпқа арналған ішкі жиынтық бағалау жұмыстарына шолу.............................2
3.1 Тоқсандар бойынша ішкі жиынтық бағалаудың өткізілу реті............................3
 1. ІІ тоқсан...........................................................................................................................3
4.1 ІІ- тоқсан бойынша тапсырмалар үлгісі мен балл қою кестесі...........................3
 1. Қосымша құралдар.......................................................................................................11
 1. Әкімдік ету ережелері..................................................................................................11
7. Стандарттау және балдарды қою.................................................................................11

 

 

1. Дағдылар тізімі

 

1-дағдылар тобы Сипаттамасы
Білу   Оқу бағдарламасындағы сипаттамасына байланысты, пән және сыныпқа сәйкес ақпарат пен анықтамаларды, нақты деректерді білуі және еске түсіруі
Түсіну Оқу бағдарламасындағы сипаттамасына байланысты, пән және сыныпқа сәйкес ақпараттарды түсіну арқылы дұрыс жеткізуі, болжауы немесе түсіндіре білуі
2-дағдылар тобы Сипаттамасы
Қолдану Оқу бағдарламасындағы сипаттамасына байланысты, пән және сыныпқа сәйкес алған білімдері мен ақпараттарды таныс немесе таныс емес жағдайларда, контексте қолдануы
Сыни ойлау Оқу бағдарламасындағы сипаттамасына байланысты, пән және сыныпқа сәйкес ақпарат пен идеялардың маңыздылығы мен сенімділігі туралы шешім қабылдауы
Анализ Оқу бағдарламасындағы сипаттамасына байланысты, пән және сыныпқа сәйкес ақпараттарды және/немесе нәтижелерді жинақтап, материалдарды немесе тұжырымдарды бөлікке бөлуі және сол бөліктердің өзара сәйкестігін анықтай білуі
Синтез Оқу бағдарламасындағы сипаттамасына байланысты, пән және сыныпқа сәйкес алған білімдерін әр түрлі жаңа контексте құрастыра білуі
Бағалау Оқу бағдарламасындағы сипаттамасына байланысты, пән және сыныпқа сәйкес белгілі критерийлер арқылы материалдың немесе идеялардың құндылығы туралы шешім қабылдауы

 

2 Кіріспе

 

Спецификация Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі 9-сынып оқушыларының «Қазақстан тарихы» пәнінен ішкі жиынтық бағалауын сипаттайды.

Мақсаты: ішкі жиынтық бағалау жұмысы оқушылардың білім, түсінік, дағдыларының оқу бағдарламасы мазмұны мен оқу жоспарына сәйкестігін дәлелдеуге бағытталады.

Бағалау оқу жоспарындағы тоқсанға арналған жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.

3 9-сыныпқа арналған ішкі жиынтық бағалау жұмыстарына шолу

Берілген тест спецификациясында дағдалырға байланысты әр тоқсанда берілетін балл сандарының кестесі енгізілген.

Тоқсан Дағдылар тобы Балл сандары Жалпы балл саны
1-дағдылар тобы 2-дағдылар тобы 1 x 20 40 балл
1-дағдылар тобы 2-дағдылар тобы 1 x 20 40 балл

3. 1- Тоқсандар бойынша ішкі жиынтық бағалаудың өткізілу реті

Загрузка...

Ішкі жиынтық бағалау жұмысының тоқсан сайын өткізілу реттілігі

Тоқсандар   Барлық балл саны
Білу және түсіну Қолдану Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу Айтылым және рефлексия

2-тоқсанға арналған тапсырмалар мен бағалаудың сипаттамасы

Дағдыларды толық және нақты игеру қажеттілігі барлық тоқсандарда бірдей қарастырылған. Барлық балл (40) саны әр тоқсан сайын бірдей бөлінетін болады. Дағдыларға сәйкес балдарды бөлудің жалпы сипаттамасы төменгі кестеде берілген.

Дағдыларды игеру Балл саны Сипаттамасы
Білу және түсіну Тақырыптар бойынша тиісті білімді меңгерумен қатар, контентті түсінуін, нақты мәлімет көздерін пайдалануын көрсетуді қажет етеді. Өз білімін көрсететін қосымша факторлар келтіруіне болады.
Қолдану Білу және түсіну дағдыларын өз жұмысында қолдана алуын және белгілі бір контентке байланысты ақпаратты қолданудың тәсілдерін игеруді қажет етеді.
Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу Белгілі бір мазмұнға тиісті талдау және бағалау жасау арқылы ойлау қабілетін көрсетуі қажет етеді. (барлық дағдылардың ішінде ең жоғары бағалауды талап етеді) Тапсырма сын тұрғысынан, әрі бағалаушы көзқарас тарапынан талдануы керек.
Коммуникация және рефлексия Оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес және контентке қатысты ойлар мен пікірлерді қабылдауды, идеяның өзара байланысына қарауды қажет етеді (грамматика, орфография және пунктуациялық қателіктерді де бағалауға енгізуге болады).

 

4. ІІ- тоқсан

4.1 ІІ- тоқсан бойынша тапсырмалар үлгісі мен балл қою кестесі

(Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. Мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсыныстар 2014-2015 оқу жылы )

Оқу бағдарламасына сілтеме Оқыту мақсаттары Дағдылар бойынша тапсырмалар үлесі
Қазақстанда кеңестік жүйенің орнығуы   ü Қазақстандағы ұлттық автономиялардың құрылу маңыздылығын түсінеді ü XX ғ. басындағы Қазақстандағы қоғамдық–саяси үдерістерді біледі ü қазақ зиялылар тобының қоғамдағы ролін және қызметін түсіндіреді ü автономия, республика ұғымдарының мағынасын түсіндіреді     Даталар мен оқиғаларға байланысты бір дұрыс жауабы бар көп нұсқалы жауаптан тұратын сұрақтар және қысқа жауапты талап ететін тапсырма.
  ü әскери коммунизм және жаңа экономикалық саясаттарының мәнін түсінеді ü тарихи кезендердің ерекшеліктерін анықтайды және салыстырады   Берілген белгілерді дұрыс ажыратады және салдарын дұрыс талдайды.
  ü тарихи оқиғалардың, себептерін, нәтижелері мен маңыздылығын тұжырымдайды ü бір немесе бірнеше деректерге сүйене отырып, өзінің ой-пікірін білдіреді   Өз қорытындысын, рефлексиясын жазбаша жұмыста көрсете білуі.(кілтті сөздерді байланыстыра отырып тарихи оқиғаға қорытынды ой жазады)

 

2-ші тоқсанда ІЖБ жұмысына дағдылар бойынша бөлінетін тапсырмалардың саны

Дағдылар Білу және түсіну Қолдану Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу Коммуникация және рефлексия
Тапсырма саны
Барлық балл саны

 

2-тоқсан, Бөлімдер Балдар Дағдылар тобы
9.2 А. Қазақстанда кеңестік жүйенің орнығуы   · Білу · Қолдану · · Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу Коммуникация және рефлексия
9.2 А. Қазақстанда кеңестік жүйенің орнығуы    
Барлығы

2-ші тоқсанда ІЖБ жұмысына дағдылар бойынша бөлінетін тапсырмалардың саны

Дағдылар Білу және түсіну Қолдану Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу Коммуникация және рефлексия
Тапсырма саны
Барлық балл саны

Уақыты: 80 минут

Жалпы балл саны: 40 балл

І – нұсқа

1. Білу және түсіну(бір дұрыс жауабы бар көп нұсқалы жауаптан тұратын сұрақтар, барлығы 10 сұрақ болады, әрбір дұрыс жауапқа 1 балл беріледі)


1. 1917 ж қазан мен 1918 ж наурызына дейін

А) Кеңес өкіметі барлық саяси партияларды таратты

В) Ұлттық автономиялар құрылды

С) Сайлау өткізілді

D)Қазақстанда кеңес өкіметі орнатылды.

2. ІҮ Бүкіл түркістандық төтенше съездің шешімімен қандай мемлекет құрылды?

А) Алашорда

B) Түркістан АКСР-і

C) Түркістан автономиясы

D) Қазақ Республикасы

3. Қоқан автономиясының жетекшілері кімдер?

А) М.Шоқай мен М. Тынышбаев

В) Х. Досмұхамедов пен Б. Қаратаев

С) С.Смағұлов пен М.Дулатұлы

D) А. Бірімжанұлы мен А. Асылбеков

4. Қазақстанда Кеңес өкіметі ең бірінші қай қалада орнады?

А) Верный

B) Перовск

C) Черняев

D) Қазалы

5 . Қазақ АКСР-ін құру туралы декрет қашан шықты?

А) 1920ж. 6 қазан;

B) 1920ж. 1 тамыз;

C) 1920ж. 20 тамыз;

D) 1920ж. 5 желтоқсан

6. Қазақ АКСР-ін құрған Құрылтай съезд қашан, қай қалада шақырылды?

А) 1925ж. 25 тамызда Қызыордада

B) 1921ж. 10 ақпанда Ташкентте;

C) 1922 ж. 6 ақпанда Ақтөбеде;

D) 1920ж. 4 қазанда Орынборда;

7. Қазақ АКСР Орталық Атқару Комитетінің тұңғыш төрағасы кім?

А) С.Сейфуллин;

B) А.Байтұрсынұлы;

C) С.Меңдешов;

D) Ә.Бөкейханов

8. 1925 ж Кеңестердің Бүкілқазақстандық V съезінде қабылданған қаулы:

А) Астана Орынбор қаласы болды

В) Барлық биліктің кеңес өкіметіне өткендігі

С) «қырғыз» атауын «қазақ» атауына ауыстыру

D) өнеркәсіпте 8 сағаттық жұмыс күнін белгілеу

9. Азамат соғысы жылдары:

А) 1917-1920

В) 1918-1920

С) 1919-20

D) 1920-21

10. Азамат соғысы бұл-

А) Тәуелсіздік үшін күрес

В) Отанды жаулардан қорғау

С) Мемлекеттік жүйені өзгерту

D) Ел ішіндегі саяси топтардың билік үшін күресі

 

[Барлығы: 10 балл ]

2.Қолдану дағдысы бойынша 2 тапсырма берілген.

2.1. Пәнге қатысты терминдік сөздерге анықтама беріңіз (толықтыруды талап ететін ашық сұрақтар)

Республика_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2]

Автономия_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2]

Декларация_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[2]

 

[Барлығы: 6 балл ]

2.2 Картаға 4 аймақты түсіріңіз (қысқа жауапты талап ететін ашық сұрақ):

1.Қазақ АКСР-не қосуда талас тудырған, бірақ ұлт зиялылары А. Байтұрсынов пен М. Сералиннің дәлелдеуі арқасында қосылған аймақты ; [1]

2. Кеңес билігі соңғы орнаған (1918 2-3 наурыз) қаланы; [1]

3.Қазақ АКСР-нің 1920-1924 ж алғашқы астанасын ; [1]

4. Қазақ АКСР-нің 1925-1929 ж астанасын түсіріңіз. [1]

 

 

[Барлығы: 4 балл ]

3.Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу

Берілген әскери коммунизм және жаңа экономикалық саясаттың белгілерін кестеге ажыратыңыз және осы саясаттардан туындаған үш салдарды жазыңыз.

1. Азық-түлік салғырты

2. Жеке саудаға тиым салу

3. Жерді және ұсақ кәсіпорындарды жалға беру.

4. Ауылшаруашылық және несие, тұтыну кооперациясын дамыту

5. Жаппай еңбек міндеткерлігі

6. Салық жүйесі

7. Еркін сауда

8. Еңбек міндеткерлігін жойып, жалдамалы еңбекті қолдану

9. Ақша айналымының жойылуы

 

Әскери коммунизм саясаты белгілері Жаңа экономикалық саясат белгілері
   
Салдары 1.--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------   2.--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------   3.----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Салдары 1.---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------   2.--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------   3.--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

[ 15 балл ]

4. Коммуникация және рефлексия

Қазақ Кеңестік автономиясы құрылуының тарихи маңызы неде?

тақырыбына нақты 2 фактіні келтіре отырып, 100 сөзден тұратын эссе жазыңыз. (кілтті сөздер: мүмкіндіктер, көпғасырлық күрес, ішкі мәселе, қазақ жерлерінің қайта бірігуі)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 5 балл ]

 

 

1. Білу және түсіну тапсырмасына балл қою кестесі

 

Дағды Сұрақ Жауап Балл Қосымша мәліметтер
Білу және түсіну D -
C -
А -
B -
С -
D -
C -
C -
B -
D -
Барлығы 10 балл болады

 

2.Қолдану дағдысы бойынша берілген 2.1 және 2.2 тапсырмасы бойынша

балл қою кестесі

Дағды Сұрақ Жауап Балл Қосымша мәліметтер
Қолдану 2.1. Республика-мемлекеттік басқару нысаны. Мұнда жоғары мемлекеттің билікті белгілі мерзімге сайланған органдар жүзеге асырады. Мемлекеттің биліктің барлық жоғары органдары не сайланады, не олар жалпыұлттық өкілдікті мекемелер. Нақты анықтама емес, жалпы түсінік қалыптастыратын, құрылымы әртүрлі сөйлеммен жазылған мүмкін болатын жауаптар қабылданады.
Автономия-мемлекет аумағында жинақы, топтасып өмір сүретін әлеуметтік қауымдастыққа берілетін ішкі өзін-өзі басқару мүмкіншілігі немесе мемлекеттік билікті өзінше жүзеге асыру.
Декларация- заңды шаралардың негізгі принциптерін үкіметтің немесе партияның атынан ресми түрде мәлімдеу
2.2. Картаға Қостанай аймағын, Верный, Орынбор, Қызылорда қалаларын дұрыс түсіреді.  
Барлығы 10 балл

  

3.Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу дағдысы бойынша тапсырманың балл қою кестесі

Дағды Сұрақ Жауап Балл Қосымша мәліметтер
Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу   Берілген белгілерді әскери коммунизм саясаты мен ЖЭС-ке дұрыс бөледі. Әскери коммунизм саясатының белгілері: азық-түлік салғырты, жеке саудаға тиым салу, жаппай еңбек міндеткерлігі Салдары:ауыл шаруашылығының құлдырауы, ашаршылықтың басталуы, халық наразылығы, экономикадағы тауар айналымының тоқтауы, диктатура мен террордың күшеюі. Жаңа экономикалық саясат белгілері: жерді және ұсақ кәсіпорындарды жалға беру, ауылшаруашылық және несие, тұтыну кооперациясын дамыту, салық жүйесі, еркін сауда Салдары: экономикалық өсім, шаруалардың еңбекке қызығушылығының артуы, артық қордың жиналуы, салықтың үдемелі түрі, Қазақстанда мал басының артуы.т.б   Нақты түсінік қалыптастыратын, құрылымы әртүрлі сөйлеммен жазылған мүмкін болатын жауаптар қабылданады. Әрбір дұрыс анықталған белгі мен салдарға 1 баллдан беріледі.
Барлығы 15 балл болады

 

4. Коммуникация және рефлексия дағдысына арналған тапсырмаға балл қою кестесі

Оқушы алған ақпаратқа, фактіге байланысты өз қорытындысын жасаған. [3]    
оқушының логикалық ойлауы жүйелі көрініс тапқан, өз қорытындысын жеткізе алады. [2]    
Дағды Сұрақ Жауап Балл Қосымша мәліметтер
Коммуникация және рефлексия   Тақырыпқа қорытынды жасауда фактілерді өз ойы мен пікірімен байланыстыра жазуы бағаланады. Нақты түсінік қалыптастыратын, құрылымы әртүрлі сөйлеммен жазылған мүмкін болатын жауаптар қабылданады.
Барлығы 5 балл болады

5. Қосымша құралдар

Қалам, өшіргіш пайдалануға рұқсат етіледі.

6. Әкімдік ету ережелері

Бағалау материалдардың қауіпсіздік шаралары мен ішкі жиынтық бағалауды өткізу тәртібін қатаң түрде сақтай отырып және бағалаудың әділдігін көрсете отырып жүргізілу керек.

Кабинеттегі оқушыларға көмек болатындай барлық анықтамалық құралдарды жауып қойыңыз.

ІЖБ тапсырамаларын оқушылардың өздері орындап жатқандарына көз жеткізіп, бақылап отырыңыз.

ІЖБ тапсырудың тәртібіне сай тыйым етілген заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

Тестің аяқталуына 5 минут қалғанын хабарлаңыз.

Тақтада тапсырманы орындауға берілген уақыт мөлшері жазылуы тиіс

7. Стандарттау және балдарды қою

Ішкі жиынтық бағалауда стандарттау процесінде белгіленген балл қою кестесінің бірдей нұсқасын пайдаланады

Электронный осциллограф

Электронный осциллограф –это прибор, служащий для наблюдения и измерения параметров электрических сигналов. В нем используется отклонение электронного луча для получения изображения мгновенных значений функциональных зависимостей переменных величин, одной из которых обычно является время.

Для исследования зависимости электрического напряжения от времени исследуемое напряжение подается на вход "Y" осциллографа и включается генератор развертки, вырабатывающий линейно изменяющееся напряжение.

Для исследования зависимости одного напряжения (тока) от другого первое из указанных напряжений подается на вход "Y", а второе – на вход "Х", генератор развертки в этом случае отключается.

Существуют многолучевые и многоканальные осциллографы. В многолучевых осциллографах применяются специальные многолучевые электронные трубки, а в многоканальных – специальные коммутаторы электрических сигналов, позволяющие наблюдать несколько сигналов на экране однолучевой ЭЛТ.

Понять принцип работы электронного осциллографа поможет рисунок 2.16, на котором приведена структурная схема осциллографа.

Структурная схема осциллографа включает:

· электронно-лучевую трубку (ЭЛТ);

· канал "Y" (канал вертикального отклонения луча), содержащий входное устройство, предварительный усилитель Y, линию задержки сигнала, оконечный усилитель Y;

· канал "Х" (канал горизонтального отклонения луча), содержащий генератор развертки по оси Х, устройство синхронизации, предварительный и оконечный усилители Х;

· канал Z (канал управления яркостью луча);

· калибровочное устройство.

Кроме этого в состав электронного осциллографа входят не показанные на структурной схеме низковольтный и высоковольтный выпрямители.

Одним из основных узлов осциллографа является электронно-лучевая трубка. Она представляет собой стеклянный баллон с высоким вакуумом, в котором имеется система электродов и экран, покрытый люминофором. При попадании на экран электронов наблюдается свечение. В цилиндрической части трубки расположены катод, модулятор, первый и второй аноды, две пары отклоняющих пластин. Источником электронов является оксидный катод. Катод подогревается с помощью нити накала, изолированной от катода. Систему электродов (катод, цилиндрический модулятор, первый и второй аноды) называют электронной пушкой. На модулятор относительно катода подают отрицательный потенциал, величину которого регулируют переменным резистором и этим самым изменяют яркость светящегося пятна на экране ЭЛТ. Первый анод используется для фокусировки электронного луча. Второй анод служит для ускорения электронов. Некоторые трубки имеют третий анод, позволяющий повысить яркость свечения экрана. Последняя буква в условном обозначении ЭЛТ указывает тип люминесцентного покрытия экрана: А – покрытие дает голубое свечение и малую продолжительность послесвечения, В – длительное послесвечение (порядка нескольких секунд), И – покрытие дает зеленое свечение средней продолжительности. Длительность послесвечения ЭЛТ можно оценить экспериментально, не подключая ЭЛТ. С этой целью освещают в течение нескольких секунд экран ЭЛТ карманным фонариком и, выключив фонарик, наблюдают в темноте уменьшение с течением времени яркости свечения экрана. Покрытие типа И благоприятно для визуального наблюдения сигналов с частотой выше 10 Гц.

 

 

Электронный осциллограф

 

 

 

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Астана - 2014| Структура й узагальнений зміст кожної частини курсової роботи

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.035 сек.)