Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які з наведених символів не відносяться до операцій відношення в мові С?

Читайте также:
  1. Автоматизація внутрішньо банківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.
  2. Авторське право. Елементи правовідношення.
  3. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  4. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  5. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації
  6. Види зовнішньоекономічних операцій
  7. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання
  8. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання
  9. Визначте пункти, ЩО НЕ мають відношення до завдання.
  10. Визначте пункти, які відносяться до завдання.

г) UD2

д) CPUID

 

Що таке оператори в Паскалі?

1) пропозиція мови програмування, що задає повний опис деякої дії, що може виконати комп'ютер;

2) знак дії: + - / * ^;

3) команда вводу (виводу) інформації: read або write.

Який символ-роздільник операторів застосовується в Паскалі?

1) крапка з комою;

2) кома;

3) крапка;

4) пробіл.

Що таке прості оператори в Паскалі?

1) оператори, які не містять ніяких інших операторів;

2) оператор, який видає порожній рядок: writeln;

3) порожні оператори;

4) оператори опису типу даних: integer, real, char і т.д.

Які існують групи операторів мови Паскаль?

1) прості та структуровані;

2) прості і складні;

3) прості і складові;

4) прості, складові і порожні.

Що таке операнди в Паскалі?

1) відкриті або закриті дужки: (...);

2) дані, необхідні для виконання оператора в Паскалі;

3) крапка з комою в кінці рядка, що містить оператор;

4) операторні дужки: begin ... end.

Для чого призначені умовні оператори в мові Паскаль?

1) для вибору до виконання одного з можливих дій (операторів) залежно від деякої умови (при цьому одна з дій може бути порожньою, тобто відсутня);

2) для аналізу логічної умови перед переходом;

3) для обчислення значення логічної умови.

Що використовується в якості умови для вибору в операторі умовного переходу?

1) значення логічного виразу: true або false;

2) операції відносини;

3) логічні операції.

Які два умовних оператора є в мові Паскаль?

1) if <умова> then "оператор" або if <умова> then "оператор1" else "оператор2";

2) оператори: if і case;

3) коротка і повна форми умовного оператора if.

Яка кількість різновидів циклів у мові Паскаль?

1) п’ять;

2) два;

3) три;

4) чотири.

10. Чому буде дорівнювати значення А, якщо A:=10div3?

1) три;

2) дев’ять;

3) нуль;

4) один.

Скільки операцій відношення має мова С?

1) 7;

2) 12;

3) 8;

4) 6.

12. Що означає запис != в мові С?

1) попередження;

2) виведення символу «=»;

3) не рівно;

4) кінець рядка.

Що означає '\0' в мові С?

1) перехід на новий рядок;

2) кінець рядка;

3) виведення символу 0.

Що є результатом умовного виразу у мові С?

1) істина – 1 або хибність – 0;

2) нерівність;

3) висновок.

Які серед вказаних величин є тільки операціями відношення, що використовуються в мові С?

1) & ;

2) @ ;

3) >= .

16. Істиною або хибністю є вираз "123+45!=800"?

1) істина;

2) хибність;

3) залежно від початкових умов;

4) ні те, ні інше.

Що таке sizeof ?

1) функція;

2) операнд;

3) операція;

4) тип даних.

18. Які з виразів: 2003>2000, 7890<9600, 56.76!=77.96 або 456==456 істинні?

1) перше і друге;

2) друге і третє;

3) перше, друге і четверте;

4) всі.

Що означає "float" в мові С?

1) тип даних;

2) хибність;

3) функція;

4) результат правильної компіляції програми.

Що означає #include у мові С?

1) відсутність зв’язку периферійних пристроїв з процесором;

2) директива препроцесора;

3) функція;

4) операція.

Які з наведених символів не відносяться до операцій відношення в мові С?

1) && та ||

2) && та || та !

3) == та <=


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.)