Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що таке об'єкт, якими властивостями він володіє?

 

 

Перелік описових питань до захисту КР.


 

Що таке інтегроване середовище розробки програми Delphi?

Інтегроване середовище розробки (IDE) це форми програми Delphi які використовуються для візуального конструювання програм-додатків. Після запуску програми Delphi на екрані можна побачити п'ять вікон:

головне вікно — Delphi 7;

вікно стартової форми — Form 1;

вікно редактора властивостей об'єктів — Object Inspector;

вікно перегляду списку об'єктів — Object TreeView;

вікно редактора коду — Unitl.pas.

Призначення вікна Object Inspector?

Вікно Object Inspector — вікно редактора властивостей об'єктів призначено для редагування значень властивостей об'єктів (вкладка Properties) та вибору подій (вкладка Events).

Що таке властивості об’єкту?

Властивості об'єкта — це характеристики, що визначають вид, положення і поводження об'єкта. Наприклад, властивості width і Height задають розмір (ширину і висоту) форми, властивості Tор і Left - положення форми на екрані, властивість caption - текст заголовка.

Що таке події?

Подія (Event) - це те, що відбувається під час роботи програми. В Delphi кожній події привласнене ім'я. Наприклад, клік кнопкою миші - це подія OnClick, подвійний клік мишею подія OnDblClick (можна навести інші приклади подій).

Реакцією на подію реалізується як процедура обробки події. Таким чином, для того щоб програма виконувала деяку роботу у відповідь на дії користувача, програміст повинен написати процедуру обробки відповідної події.

Що таке компіляція?

Компіляція - це процес перетворення вихідної програми в програму, що виконується. Процес компіляції складається із двох етапів. На першому етапі виконується перевірка тексту програми на відсутність помилок, на другому - генерується програма, що виконується (ехе-файл).

Що таке попередження та підказки?

При виявленні в програмі неточностей, які не є помилками, компілятор виводить підказки (Hints) і попередження (warnings).

Наприклад, підказка, яка часто виводиться є повідомлення про оголошену, але не використану змінну.

Що таке RAD - системи?

В основі систем швидкої розробки (RAD-систем, Rapid Application Development - середовище швидкої розробки додатків) лежить технологія візуального проектування і програмування подій, суть якого полягає в тому, що середовище розробки бере на себе більшу частину рутинної роботи, залишаючи програмістові роботу з конструювання діалогових вікон і функцій обробки подій.

Що таке об'єкт, якими властивостями він володіє?

Об’єкт це об’єднання даних та коду у єдине ціле. Об’єкт має:

· певну сукупність властивостей (наприклад надпис має такі властивості як ім’я; розміри надпису, розміщення тексту у надпису і т.д.)

· певну сукупність методів (правил). Методи представляють собою дію, яка виконується над об’єктом та його властивостями.

· певну сукупність подій. Кожен об’єкт має набір подій на які можна запрограмувати відклик.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)