Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що таке директиви компіляторові? Директиви компіляторові – це вказівки, які призначають режими роботи компіляторові при трансляції програми

Читайте также:
  1. Директиви ЄС про ергономічні вимоги
  2. Директиви препроцесора
  3. Що таке директиви компіляторові?

Директиви компіляторові – це вказівки, які призначають режими роботи компіляторові при трансляції програми. Ці вказіки оформлюються як коментарі, які розпочинаються парою символів “{$” і закінчуються “}”. Такі вказівки можуть містити замовлення на включення в текст програми фрагментів інших програм, інформацію для відлагоджувачів чи відомость про необхідність використання арифметичного співпроцесора

Що таке умова вибору?

У програмі умова - це вираз логічного типу (Boolean), що може приймати одне із двох значень: True (істина) або False (неправда). Вибір у точці розгалуження алгоритму програми може бути реалізований за допомогою інструкцій if і case. Інструкція if дозволяє вибрати один із двох можливих варіантів, інструкція case - один з декількох.

Які логічні оператори ви знаєте?

Логічні оператори: and - "логічне І", or "логічне АБО" і not "заперечення". При записі складних умов важливо враховувати те, що логічні оператори мають більш високий пріоритет, чим оператори порівняння.

Наведіть загальний опис інструкції IF.

if умова then

begin // тут інструкції, які треба виконати, якщо умова істинна.

end

else

begin // тут інструкції, які треба виконати, якщо умова неправда.

end;

Що таке типи Ansichar і wideChar?

Для зберігання і обробки символів використаються змінні типу Ansichar і wideChar. Тип Ansichar являє собою набір ANSI-символів, з якому кожен символ кодується вісьмирозрядним двійковим числом (байтом). Тип wideChar являє собою набір символів у кодуванні Unicode, у якій кожен символ кодується двома байтами.

Поясніть функції chr і ord?

Значенням функції chr є символ, код якого зазначений як параметр цієї функції. Наприклад, у результаті виконання інструкції c:=chr(32) змінній с буде привласнене значення пробіл. Функція ord дозволяє визначити код символу, що передається їй як параметр. Наприклад, у результаті виконання інструкції k:=ord('*') змінна k буде містити число 42 - код символу *.

В чому відмінності рядкових типів даних shortstring, Longstring і widestring?

Змінній типу shortstring пам'ять виділяється статично, тобто до початку виконання програми, і кількість символів такого рядка не може перевищувати 255. Змінним типу Longstring і widestring пам'ять виділяється динамічно - під час роботи програми, тому довжина таких рядків практично не обмежена. Крім перерахованих вище типів можна застосовувати універсальний рядковий тип String. Тип String еквівалентний типу Shortstring.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)