Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка інформація не потрапляє в буфер обміну?

Читайте также:
  1. II. Водородный показатель буферного раствора равен рН
  2. Буфер промежуточного хранения данных Clipboard
  3. Буферизация и кэширование
  4. Буферные растворы
  5. Вихідна інформація
  6. Емкость поглощения, кислотность и буферность почвы.
  7. Інформаційне забезпечення виборів і передвиборна інформація.
  8. Інформація
  9. Інформація та її види
  10. Код «0» означает, что клавиша отправила в буфер клавиатуры

а) виділена і скопійована;

б) вирізана;

в) та, що вирізана інструментом „ Ножиці” панелі інструментів;

г) та, яку не виділили перед вирізанням або копіюванням.

5. Пристрої і прилади , що складають апаратну конфігурацію ПК:

а) програмне забезпечення;

б) апаратне забезпечення;

в) ПК;

г) всі відповіді.

6. Сукупність технічних умов, які повинні бути забезпечені розробниками пристроїв для успішного узгодження їх роботи з іншими пристроями:

а) порядок ;

б) сервер;

в) протокол;

г) процесор.

7. Викликати системне меню можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) ліву клавішу миші;

в) піктограму в стрічці назви;

г) команду Файл меню вікна.

8. Кнопка Пуск викликає :

а) системне меню ;

б) головне меню;

в) контекстне меню;

г) випадне меню.

 

9. Кнопка Reset системного блоку призначена для:

а) ввімкнення ПК ;

б) вимкнення ПК;

в) перезавантаження ПК;

г) роботи з текстом.

10. 12 байт дорівнюють:

а) 3 К байтам ;

б) 4 бітам;

в) 6 Мбайтам;

г) 48 бітам.

Рівень

 

1. Оперативна пам’ять–

2. Панель задач –

3. ІР-адреса –

4. Веб-сайт –

5. Аудіоадаптер –

Рівень

Дайте розгорнуту відповідь на питання

 

1. Перегляд документа у текстовомуредакторіWord. Панель інструментівкерування переглядом.

2. Охарактеризуйте створеннямалюнківвграфічномуредакторіPaint.

Екзаменатори:

___________________ _____________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

___________________ _____________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

Голова циклової комісії ___________________ Зрем’як Н.Р.

 

ІV.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ.

1. Максимальна кількість балів зі вступних випробувань по кожній дисципліні – 200. За тести першого рівня максимальна кількість балів – 5, другого рівня-10,третього рівня-50.

2. Приймальна комісія допускає до участі в конкурсі абітурієнтів, які отримали за результатами вступних випробувань, не нижче 124 бали з кожної дисципліни.

3. Під час тестування абітурієнт дає письмову відповідь. Члени комісії оцінюють за бальною системою відповіді і заносять їх в листок тестування. Листок після закінчення тестування підписується абітурієнтами та членами комісії.

4. Термін проведення вступних випробувань проводиться в два тури.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Ворзенко А.Е. "IBMPC: устройство, ремонт, модернизация", Москва,"КомпьютарПрес",1995 г.

2. Макарова Н.В.,Гуревич В.Г.Работаем на персональном компьютере Единой системы", Машыностроение,1989 г.

3. Фигурнов В.Э. "IBMPC для пользователя", Москва, Финансы и статистика, 1995 г.

4. Ден Гукин "WordforWindows для "Чайников", Киев, "Диалектика", 1994 г.

5. Ратбон Э."Windows для "Чайников",Киев, "Диалектика", 1995 г.

6. РатбонЭ."Ещё о Windows для "Чайников", Киев, "Диалектика" 1995 г.

7. Харвей Г. "Excel для "Чайников",Киев, "диалектика", 1996 И.Палмер С. "Access 2 для "Чайников",Киев, "Диалектика", 1995г.

8. Крамм Р. "Програмирование в Access для "Чайников", "Диалектика", Киев, 1996 г.

9. Р.С.Паркер "Microsoft Office for Windows для "Чайников",Киев, 1995 г.

10. Новиков Ф.А-.Яценко А.Д."MicrosoftOffice в целом",BHV, Санкт-Петербург, 1995 г.

11. Э.Бот "MicrosoftOffice " москва. Бином, 1996г.

12. Йорг Шиб "Windows :секреты и советы", Москва, 1995 г.

13. Ф.Клаус,X.Райнер "Текстовый процесорWord дляWindows", иэд 2-е, Москва, Экономика, 1995 г.

14. В.Мане "Word 6.0 для Windows",(руская версия), Москва,Бином, 1995 г.

15. Н.Николь "Электронные таблицы Excel для квалифицырованых пользователей", Москва, Экономика, 1995 г.

16. М.Кэмпбелл "Excel", Москва, Бином, 1996 г.

17. Нортон П. Справочное руководство по MS-DOS. Москва, Радио и связь, 1992 г.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.)