Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка проводка складається під час відвантаження зі складу оптового підприємства товарів покупцям за обліковими цінами – 42000 грн.?

Читайте также:
  1. Microsoft Word - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету«Microsoft Office».
  2. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  3. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  4. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  5. Аналіз небезпеки підприємства
  6. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  7. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  8. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості
  9. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  10. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.

1. Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» - 42000 грн. Кт 28 «Товари».

2. Дт 79 «Фінансові результати» Кт 28 Товари».

3.Дт 28 «Товари» Кт 902 «Собівартість реалізованих товарів».

4.Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів» Кт 28 «Товари».

 

Що означає наступна бухгалтерська проводка Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»?

1. Відвантажені товари покупцями за договірними цінами.

2. Надійшов платіж від покупців.

3. Списана собівартість реалізованих товарів.

4. Перерахована заборгованість покупцям.

Яка бухгалтерська проводка складається під час відвантаження зі складу товарів покупцям за продажними (договірними цінами) на суму – 36000 грн.?

1. Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Кт 702 «Доход від реалізації товарів» - 36000 грн.

2. Дт 79 «Фінансові результати» Кт 28 «Товари».

3. Дт 702 «Доход від реалізації товарів» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» - 360000 грн.

4. Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів» Кт 28 «Товари».

Що є моментом реалізації товарів зі складов оптового підприємства?

1. Момент підписання договору на відвантаження.

2. Момент відвантаження товарів.

3. Момент доставки товарів покупцю.

4. Момент розрахунку за відвантажені товари.

Тема 2. Облік товарів, витрат і доходів у роздрібній торгівлі

Яка діяльність здійснюється у роздрібній торгівлі?

1. Придбання та відповідне перетворювання товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

2. Продаж товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків.

3. Виробництво і продаж продукції власного виробництва та товару, як правило, призначених для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього.

4. Правильною є будь-яка із умов за п.п. 1-3 даного тестового завдання.

У якій оцінці відображаються товари в балансі?

1. За оптовою вартістю.

2. За відпускною вартістю.

3. За договірною вартістю.

4. За фактичною собівартістю.

 

Якою проводкою відображається списання чистого доходу від реалізації товарів?

1. Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів» Кт 28 «Товари».

2. Дт 702 «Доходи від реалізації товарів» Кт 28 «Товари».

3. Дт 79 «Фінансові результати» Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

4.Дт 702 «Доходи від реалізації товарів» Кт 79 «Фінансові результати».

 

Якою проводкою відображається торгова знижка на товари за рахунок торгової націнки?

1. Дт 282 «Товари в торгівлі» Кт 285 «Торгова націнка».

2. Дт 285 «Торгова націнка» Кт 94 «Інші витрати».

3. Дт 285 «Торгова націнка» Кт 282 «Товари в торгівлі».

4. Дт 79 «Фінансові результати» Кт 285 «Торгова націнка».

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.)