Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які фактори впливають на розвиток міжнародної економіки?

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. VI. Історичний розвиток органічного світу.
  3. Біологічні фактори небезпеки
  4. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  5. Вибух. Фактори техногенних вибухів.
  6. Видатки Державного бюджету на соціальний розвиток економіки України.
  7. Види і форми міжнародної відповідальності держав
  8. Види стратегій міжнародної конкурентоспроможності
  9. Виды факторинга
  10. Визначити фактори, обумовлюючи спортивну працездатність.

 

1. Поняття стійкості, фактори, що впливають на стійкість.

 

2. Шляхи й способи підвищення стійкості роботи промислових об'єктів.

 

3. Основні умови підвищення стійкості будівель, споруд, КЕС, технологічних мереж.

 

4. Заходи з підготовки об'єкта до відновлення виробництва (перерахувати).

 

5. Порядок організації і проведення досліджень з оцінки стійкості об'єкта при НС.

 

6. Заходи з підвищення стійкості системи енергопостачання на шахтах (перерахувати).

 

7. Заходи з підвищення стабільності роботи системи повітропостачання на шахтах (перерахувати).

 

8. Назвати спеціальні відомчі формування на підприємствах гірничовидобувної промисловості.

 

9. Профілактика вибухів газу і пилу Процес розгазування.

 

10. Засоби боротьби з підземними пожежами.

 

11. Перелік дій перед процесом розгазування та головні показники пожежо- та вибуховонебезпечних речовин та матеріалів.

 

12. Заходи боротьби з самозаймання:

 

13. Електрика, як другий фактор по значенню, який викликає загорання газу та пилу. Вимоги до електрообладнання на гірничих підприємствах.

 

14. Запобігання прориву води, пливунів та пульпи в діющих гірничих виробках.

 

15. План дій до ликвідації аварій на гірничому підприємстві.

 

 

Відколи кейнсіанство почали гостро критикувати у середовищі промислово розвинутих країн?

А) На початку 50-х рр

Б) В кінці 60-х рр

В) У середині 70-х рр

Г) На початку 80-х рр

7. Кейнсіанство - це політика:

А) Повної зайнятості

Б) Стимулювання попиту

В) Вирівнювання доходів у суспільстві

Г) Всі відповіді є вірними

Які фактори впливають на розвиток міжнародної економіки?

А) Пропозиція факторів виробництва

Б) Конкуренція на світовому ринку

В) Функціонування транснаціональних корпорацій

Г) Вірними є відповіді п. 1, 2

9. На думку кейнсіанців, зростання обсягу грошової маси сприяє:

А) Зниженню безробіття

Б) Зростанню виробництва, зайнятості

В) Підвищенню цін в країні

Г) Зниженню виробництва та зайнятості

10. Метою діяльності міжнародних організацій є:

А) Надання кредитів країнам-членам

Б) Контроль за зовнішньоекономічною діяльністю країн

В) Підвищення рівня економічного розвитку країн, що розви­ва­ють­ся

Г) Всі відповіді є вірними

11. Сучасні економічні теорії - це:

А) Мікро ­- і макроекономіка

Б) Кейнсіанство

В) Монетаризм

Г) Всі відповіді є вірними

12. Основна ідея кейнсіанства - це:

А) Ринкове саморегулювання

Б) Державний контроль за економікою

В) Державний контроль за емісією грошей

Г) Всі відповіді є вірними

13. У післявоєнні роки переважали ідеї такої економічної теорії:

А) Кейнсіанства

Б) Економічного лібералізму

В) Монетаризму

Г) Лібералізму

14. Реальне виробництво у довготерміновому плані визна­ча­є­ться:

А) Наявністю нових технологій

Б) Пропозицією факторів виробництва

В) Інноваційними процесами

Г) Всі відповіді є вірними

15. До основних міжнародних організацій належать:

А) Світовий банк

Б) Міжнародний валютний фонд

В) Світова організація торгівлі

Г) Всі відповіді є вірними

16. Об’єктом вивчення „Міжнародної економіки” є:

А) Національне господарство

Б) Світове господарство

В) Вірними є відповіді п.1, 2

Г) Вірної відповіді немає

17. Обмежує рух капіталу і робочої сили такий фактор:

А) Наявність політичних кордонів між країнами

Б) Демографічна ситуація в країні

В) Фінансова ситуація в країні

Г) Всі відповіді є вірними

18. Предметом вивчення „Міжнародної економіки” є:

А) Закономірності формування сукупного попиту

Б) Закономірності формування сукупної пропозиції

В) Тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків

Г) Всі відповіді є вірними

19. Для успіху монетаризму уряд повинен здійснювати контроль за:

А) Емісією грошей у суспільстві

Б) Обсягом грошей та обсягом попиту в економіці

В) Вірними є відповіді п.1, 2

Г) Вірної відповіді немає

20. Теоретична основа дисципліни „Міжнародна економіка” вико­ри­стовує такі моделі:

А) Мікроекономіки

Б) Макроекономіки

В) Висновки експертів

Г) Всі відповіді є вірними

21. Основу ринкової економіки становить:

А) Приватна власність

Б) Вільне ціноутворення

В) Наявність конкуренції

Г) Усі відповіді є вірними


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.)