Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка економічна система поєднує приватну власність, вільні ціни і конкуренцію?

Читайте также:
  1. ERP — информационная система масштаба предприятия
  2. I Операционная система ОС Unix
  3. I Операционная система ОС Unix
  4. I Операционная система ОС Unix
  5. I. Система воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
  6. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  7. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  8. II. Общество как социальная система, её основные системные признаки
  9. II. Система культуры и её структура.
  10. III. Система дихання

А) Планова

Б) Традиційна

В) Ринкова

Г) Змішана

40. До країн з плановою економікою не відноситься:

А) Куба

Б) Угорщина

В) США

Г) Вірними є відповіді п.2, 3

41. Куба і Пн.Корея відносяться до країн з таким типом економіки:

А) Традиційна.

Б) Ринкова

В) Планова

Г) Змішана.

42. Елементи традиціоналізму присутні в:

А) Африці

Б) США

В) Японії

Г) Мексиці

43. Економіка Угорщини та Китаю утворилась в результаті:

А) Жорсткої необхідності

Б) Природної еволюції

В) Експерименту

Г) Збігу обставин

44. До країн, які утворилася шляхом природньої еволюції, відноситься:

А) Монголія

Б) Україна

В) Китай

Г) Швеція

45. Країни ОЕСР відносяться до:

А) Нових індустріальних країн

Б) Країн з високим рівнем ВВП на душу населення

В) Країн, що розвиваються

Г) Вірної відповіді немає

 

46. Міжнародна торгівля – це:

А) Грошові відносини між усіма країнами світу

Б) Сукупність зовнішньої торгівлі країн світу

В) Сфера товарно - грошових відносин

Г) Вірними є відповіді п. 2, 3

47. Рух товарів на національному ринку зумовлений:

А) Економічним розвитком конкретного регіону

Б) Економічними факторами, виробничими зв’язками та державною політикою

В) Товарно - грошовими відносинами, економічними факторами

Г) Всі відповіді є вірними

48. Поняття „міжнародна торгівля” у вузькому розумінні означає:

А) Сукупність усіх відносин, які виникають і діють в результаті міжнародного поділу праці

Б) Торговельні відносини, які виникають між країнами з різним економічним розвитком

В) Сукупність відносин обмінного характеру, які виникають і існують між суб’єктами міжнародної економіки і базуються на міжнародному поділі праці

Г) Всі відповіді є вірними

49. На міжнародну торгівлю на світовому ринку впливає:

А) Зовнішньоекономічна політика країн

Б) Національна політика країни.

В) Економічні відносини

Г) Розвиток конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках

 

50. Основні показники „міжнародної торгівлі” – це вартісний обсяг:

А) Зовнішньоторговельного обігу

Б) Експорту країни

В) Імпорту країни

Г) Всі відповіді є вірними

51. Основні показники „міжнародної торгівлі” розглядаються у:

А) Динаміці

Б) Розрізі товарної структури

В) Розрізі покраїнної структури

Г) Всі відповіді є вірними

52. Країни, що розвиваються, спеціалізуються на:

А) Експорті високотехнологічних виробів

Б) Експорті сировини і продукції

В) Експорті ресурсо- та працеємких товарів

Г) Всі відповіді є вірними

53. На сегменті середньо– та низькотехнологічних виробів світового ринку конкурують:

А) Країни, що розвиваються

Б) Країни колишнього СРСР

В) Промислово розвинені країни

Г) Всі відповіді є вірними

54. На сегменті низькотехнологічних виробів світового ринку реалізують свою проду­кцію країни:

А) Латинської Америки

Б) Африки

В) Колишнього СРСР

Г) Всі відповіді є вірними

55. США на світовому ринку експортують значні обсяги:

А) Первинних продуктів

Б) Вторинних продуктів

В) Капіталомісткої продукції

Г) Вірними є відповіді п. 1, 2

56. Участь країн у міжнародній торгівлі є вигідною з причин:

А) Зменшення витрат виробництва

Б) Відмінності в умовах виробництва між регіонами

В) Зменшення витрат виробництва, відмінності в умовах виробництва між регіонами, відмінності у смаках

Г) Відмінності у смаках, зменшення витрат виробництва

57. Участь країни у світогосподарських зв’язках вва­жа­ється ефективною, коли є:

А) Високою частка готових виробів у імпорті країни

Б) Низькою частка готових виробів у експорті країни

В) Високою частка готових виробів у експорті країни

Г) Низькою частка готових виробів у імпорті країни

58. Найбільше конкурентів з’являється на такому сегменті світового ринку:

А) Високотехнологічних виробів

Б) Сировинних товарів

В) Сільськогосподарських товарів

Г) Всі відповіді є вірними

59. Товарній структурі міжнародної торгівлі притаманні такі тенденції:

А) Збільшення частки готових виробів у структурі експорту

Б) Зменшення частки сировинної продукції у світовому товарообігу

В) Розширення торгівлі послугами, особливо фінансово-кредитними

Г) Всі відповіді є вірними

60. В доіндустріальну епоху розвитку в товарній структурі міжнародної торгівлі переважали:

А) Аграрно-сировинні вироби; машинне виробництво

Б) Продукти сільського господарства, добувної промисловості, текстильні вироби

В) Електронні вироби

Г) Біотехнологічні вироби

61. Базові товари – це:

А) Текстильні вироби

Б) Продукти сільського господарства

В) Біотехнологічні товари

Г) Сировинні товари

Загрузка...

62. Природні ресурси визначають конкурентні позиції держав тоді, коли в структурі міжнародної торгівлі переважають:

А) Текстильні вироби

Б) Електронні вироби

В) Сировинні товари

Г) Біотехнологічні вироби

63. Основну роль у світовому товарообігу готові вироби почали відігравати:

А) В кінці ХІХ століття

Б) На початку ХХ століття

В) В середині ХХ століття

Г) В кінці ХХ століття

64. Рух товарів між національними господарствами є дещо обмеженим, тому що уряди країн використовують:

А) Інструменти зовнішньоекономічної політики

Б) Інструменти національної політики

В) Економічні фактори і виробничі зв’язки

Г) Всі відповіді є вірними

65. Порушення рівноваги на світовому ринку спричинює появу нових:

А) Товарів та послуг

Б) Технологічних зв’язків

В) Методів конкуренції

Г) Всі відповіді є вірними

66. Товарна структура міжнародної торгівлі – це:

А) Величина експорту (імпорту) даного виду товару

Б) Торгівля основними групами товарів

В) Вартісний та фізичний обсяг зовнішньоторгівельного обороту

Г) Вірної відповіді немає

67. Структура зовнішньої торгівлі окремих країн змінюється під впливом зміни таких факторів:

А) Валютного курсу

Б) Ціни на окремі види товарів

В) Конкурентноспроможності товарів на світовому ринку

Г) Політичної системи в країні

68. Регулюють та контролюють міжнародні процеси такі структури:

А) Міжнародні організації

Б) ТНК

В) Уряди країн

Г) Митні служби

69. В основі абсолютної переваги лежить теорія:


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.011 сек.)