Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який з наведених методів ухвалення рішень дозволяє отримати максимальну кількість нових ідей?

Читайте также:
  1. АКТИВНЕ ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНОВИХ МАС
  2. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  3. Вибір методів дослідження
  4. Визначення та класифікація адміністративних методів.
  5. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності.
  6. Висновок: Цей перелік не вичерпує всієї різноманітності галузей сучасної психології. Подальший розвиток психології, безперечно, спричинить появу її нових гілок і галузей.
  7. Вплив методів перепроектування робіт на базові параметри роботи
  8. Гігієнічна характеристика методів консервування харчових продуктів.
  9. Групові методи розробки варіантів прийняття управлінських рішень.
  10. Джерела ідей нових товарів.

1. «Дельфі»

2. кількісний

3. «Brain storming»

4. евристичний

64. Імпульсивні рішення приймають люди, які:

1. довго і ретельно обмірковують кожен крок, кожну дію, багаторазово перевіряють всі ідеї

2. однаково уважні до процесу висунення і перевірки гіпотез та без попередньої перевірки висунутих гіпотез не починають процес реалізації рішення

3. надають перевагу процесу висунення гіпотез і мало приділяють уваги перевірці та уточненню гіпотез

4. характеризуються особливою ретельністю оцінки гіпотез, критичністю, яким притаманна попереджувальна оцінка

 

65. Визначити, який вид моделі наведено:

1. аналоговий

2. математичний

3. фізичний

4. аналітичний

66. Метод призначений для оптимального вибору з кількох варіантів, доцільний, коли результати одного рішення впливають на наступні:

1. «Платіжна матриця»

2. економічний аналіз

3. лінійне програмування

4. «Дерево рішень»

67. Конкретний вид управлінської діяльності, що здійснюється спеціальними прийомами та методами менеджменту:

1. принципами

2. завданнями

3. цілями

4. функціями

68. Планування – це:

1. процес формування структури управління і створення певного порядку у спільній роботі для досягнення поставлених цілей

2. процес визначення засобів, змісту та послідовності дій для досягнення поставлених цілей організації

3. процес, спрямований на забезпечення пропорційного і гармонійного розвитку різних сторін об’єкта за оптимальних умов

4. підтримка системи управління у стані упорядкованості, своєчасне усунення змін і перешкод

69. Функція координації передбачає:

1. формування структури управління і створення певного порядку у спільній роботі, що дозволяє ефективно діяти для досягнення цілей

2. визначення засобів, змісту та послідовності дій для досягнення поставлених цілей організації

3. забезпечення пропорційного і гармонійного розвитку різних сторін об’єкта за оптимальних для даних умов витрат

4. підтримку системи управління у стані упорядкованості, своєчасне усунення змін і перешкод

 

70. Підтримку системи управління у стані упорядкованості, своєчасне усунення змін і перешкод забезпечує функція:

1. планування

2. організації

3. регулювання

4. мотивації

71. Розподіл обсягу робіт, делегування повноважень і відповідальності визначення підпорядкування вирішує:

1. планування

2. організація

3. контроль

4. мотивація


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.)