Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

які мають мовленнєві порушення

Читайте также:
  1. A. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону
  2. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  3. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  4. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
  5. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  7. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  8. Визначте пункти, ЩО НЕ мають відношення до завдання.
  9. Визначте пункти, які НЕ мають відношення до завдання
  10. Визначте пункти, які НЕ мають відношення до завдання.

 

Допомога дітям з мовленнєвими порушеннями в даний час здійснюється в системі освіти, охорони здоров’я і соціального захисту.

В системі освіти діють спеціальні (логопедичні) групи а також логопедичні пункти у дитячих садках загального типу. При масових школах існують логопедичні пункти, де логопед надає допомогу дітям, які мають порушення мовлення та труднощі у навчанні. Крім того діють спеціальні (корекційні) школи для дітей з важкими порушеннями мовлення, які складаються з двох відділень. У перше відділення приймаються діти з важкими порушеннями мовлення, які перешкоджають навчанню у масовій школі (дизартрія, ринолалія, алалія, афазія). У друге відділення зараховуються діти, які страждають важким заїканням. Своєчасний корекційний розвиток дітей з важкими порушеннями мовлення забезпечує засвоєння ними в повному обсязі програм загальноосвітньої школи загального призначення при збільшенні термінів навчання.

Надання логопедичної допомоги здійснюється і в системі охорони здоров’я. При поліклініках та психоневрологічних диспансерах (дитячих таі дорослих) є логопедичні кабінети, де надається логопедична допомога особам різного віку, які мають порушення мовлення. В системі охорони здоров’я організовані спеціалізовані ясла для дітей з мовленнєвими порушеннями, де надається допомога дітям із затримкою розвитку мовлення, а також дітям із заїканням.

У системі соціального захисту є спеціалізовані будинки дитини, до завдань яких входять діагностика і виправлення мовлення у дітей. У дитячих дошкільних та шкільних психоневрологічних санаторіях надається допомога дітям, які страждають на різні неврологічні захворювання, дітям із загальним недорозвитком мовлення, затримкою розвитку мовлення, заїканням. У системі охорони здоров’я надається допомога і дорослому населенню (особам, які страждають на афазію, дизартрію, заїкання), яка організована стаціонарно, полустаціонарно, амбулаторно.

Логопедична допомога, яку одержують особи з мовленнєвими порушеннями, незалежно від типу установи здійснюється тільки в умовах комплексного медико-психолого-педагогічного впливу. Вона припускає участь у процесі реабілітаційної роботи цілого ряду фахівців (логопеда, лікаря, психолога) відповідно до потреб дитини або дорослого, які мають мовленнєву патологію.

 

Питання та завдання для контролю

 

1. Дайте визначення мовленнєвим порушенням.

2. Охарактеризуйте причини порушення мовлення.

3. Розкрийте етіологію мовленнєвих порушень.

4. Назвіть критичні періоди, коли відбувається найбільш інтенсивний розвиток тих або інших ланок мовленнєвої системи.

5. Охарактеризуйте клініко-педагогічний та психолого-педагогічний підхід в класифікації порушень мовлення.

6. Які основні порушення мовлення зустрічаються у дітей?

7. Дайте психолого-педагогічну характеристику дітям із порушенням мовлення.

8. Обґрунтуйте вплив мовленнєвих порушень на розвиток дитини.

9. Обґрунтуйте принцип системного підходу до порушень мовлення.

10. Які види логопедичної допомоги надаються особам з порушеннями мовлення?

 

 

Література

 

1. Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи у детей. – М., 1996. – 182 с.

2. Егоров Т.Г. Психология овладения навыками чтения. – М., 1998. – 175 с.

3. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии: Учебн. пос. для студ высш учебн. завед. – М.: Владос, 2004. – 304 с.

4. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у детей. – М., 1983. – 155 с.

5. Логопедия: Учебн. для студ. деф. фак. пед. вузов /Под. ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: Владос, 1998. – 680 с.

6. Основы логопедии: Учебн. пос. для студ. пед. инст. /Под ред. Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 1989. – 223 с.

7. Основы теории и практики логопедии /Под ред. Р.Е. Левиной. – М.: Просвещение, 1968. – 357 с.

8. Понятийно-терминологический словарь логопеда /Под ред. проф. В.И. Селиверстова. – М.: Владос, 1997. – 285 с.

9. Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. – М, 1968. – 228 с.

10. Хрестоматия по логопедии /Под. ред. Л.С. Волковой. – М., 1997, 2ч.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)