Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридична відповідальність: підстави, види, цілі.

Читайте также:
  1. Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.
  2. Види, рівні та стилі спілкування.
  3. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  4. Злочин: поняття, ознаки, види, стадії вчинення.
  5. Зовнішньоекономічна діяльність, її види, нормативно-правове забезпечення, суб’єкти
  6. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку: сутність, види, регулювання інвентаризаційних різниць.
  7. Інноваційні правовідносини: поняття, суб’єкти та їх види, об’єкти, права та обов’язки учасників, державне регулювання зазначених відносин
  8. Інформаційні потоки в логістиці, їх види, параметри й управління
  9. Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення
  10. ЛЕКЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ

Юридична відповідальність – це вид соціальної відповідальності, що полягає в застосуванні державою до правопорушника певних заходів примусу, передбачених санкціями правових норм. Єдиною підставою юридичної відповідальності є склад правопорушення. Якщо поведінка суб’єкта не підпадає під ознаки правопорушення, то ця особа не підлягає юридичній відповідальності.

Найбільш поширеною в науковій літературі є класифікація юридичної відповідальності на підставі належності до правової галузі й, одночасно, виду правопорушення, з яким вона пов`язана. У такому ракурсі виділяють чотири види юридичної відповідальності: кримінальну, адміністративну, цивільну й дисциплінарну.

Кримінальна відповідальність є найбільш жорстким видом відповідальності. Вона настає за вчинення злочину. Кримінальний кодекс України 2001 р. по-новому визначив поняття злочину – це передбачене вказаним кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. Виключний перелік злочинів в Україні міститься в Особливій частині Кримінального кодексу. Порядок притягнення до кримінальної відповідальності встановлюється Кримінально-процесу­альним кодексом. Право визнати особу винною у вчиненні злочину та призначити їй кримінальне покарання належить лише суду, котрий робить це винесенням вироку, що вступає в законну силу.

Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. В нашій країні адміністративним проступком визначається протиправне винне діяння, яке посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яке законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Право призна­чати адміністративні стягнення, крім суду, мають і інші компетентні органи: органи внутрішніх справ, митні органи, адміністративні комісії, виконавчі комітети місцевих рад. В Україні законом передбачені такі види адміністративних стягнень як попередження, штраф, позбавлення спеціального права, оплатне вилучення предмета, адміністративний арешт, виправні роботи.

Цивільна відповідальність – це відповідальність, яка настає за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за договором або завдання шкоди в позадоговірних відносинах. Вона має місце у сфері майнових і особистих немайнових відносин. Головний її принцип – повне відшкодування завданої шкоди, – інколи доповнюється й штрафними санкціями.

Дисциплінарна відповідальність настає за вчинення дисциплінарних проступків. Накладає заходи дисциплі­нарного стягнення адміністрація підприємства, установи, організації. Перед цим у порушника трудової дисципліни витребується письмове пояснення. Кодекс законів про працю України встановлює два види дисциплінарних стягнень: догану і звільнення з роботи.

До основних цілей юридичної відповідальності слід віднести такі: 1) виправлення і перевиховання особи, котра вчинила правопорушення, в дусі поваги до закону; 2) недопущення вчинення такою особою іншого правопорушення, в тому числі через її тимчасову ізоляцію від суспільства; 3) недопущення протиправної поведінки інших осіб; 4) відшкодування шкоди, завданої протиправним діянням; 5) створення правопорушнику умов до повернення його до нормального життя в суспільстві.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.)