Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Читайте также:
  1. Важлива роль у виконанні пасажирських перевезень належить пасажирським терміналам.
  2. Види транспорту та їх використання у практиці міжнародних перевезень.
  3. Документи, необхідні для здійснення міжнародних автомобільних перевезень.
  4. КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
  5. ЛЕКЦІЯ 15. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ.
  6. ЛЕКЦІЯ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ.
  7. ЛЕКЦІЯ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ.
  8. На переддипломну практику з вантажних перевезень
  9. Організація перевезень пасажирів в міжнародному туризмі.

Перевезення заданого типорозміру контейнерів від порту призначення в Україні виконується залізничним рухомим складом до міста призначення в Україні. Навести коротку технічну характеристику, заданої згідно із завданням на курсову роботу, залізничної платформи для перевезення контейнерів.

Розрахувати за вантажністю і габаритами кількість заданого типорозміру контейнерів, що розміститься на залізничній платформі. Представити схему розміщення контейнерів.

Порахувати необхідну кількість залізничних платформ для перевезення заданої кількості контейнерів:

.

де nк.з – кількість контейнерів заданого типорозміру, що можуть бути

розміщені на залізничній платформі, конт.;

Представити карту-схему маршруту залізничних контейнерних перевезень від порту призначення до міста призначення. Визначити відстань перевезення контейнерів на залізничній ділянці маршруту від порту призначення до міста призначення.

Розрахувати техніко-експлуатаційні показники роботи залізничного рухомого складу.

Питома площа пола залізничної платформи-контейнеровоза:

, м2

де F— повнаплоща полу, м2;

q — вантажністьзалізничноїплатформи-контейнеровоза, т

Всі величини питомих об’ємів і площин залежать від використання об’єма і вантажності вагонів, а відповідно, собівартість перевезення, розмір і вартість парку вагонів, необхідних для даного об’єма перевезень.

Тривалість перевезення залізничним рухомим складом:

, діб

 

де - час руху залізничного рухомого складу, доба;

- час навантаження і розвантаження контейнерів на залізничну платформу, діб.

, доба

 

де Lз - відстань залізничної ділянки перевезення контейнерів, км;

Vм - маршрутна швидкість руху залізничного рухомого складу, км/год

(приймаємо 57 +0,1*№);

- додатковийчас на простій залізничного рухомого складу,вагоно-доби (приймаємо tдод =0,5 доби)

, доба

 

де - обсяг відповідно навантажених і розвантажених контейнерів, конт;

( за завданням);

- норма часу на навантаження і розвантаження, конт/доба.

Відповідно вихідних даних:

, конт/діб

, конт/діб

 

де порядковий номер студента засписком групи.

Коефіцієнт використання часу руху залізничного рухомого складу розраховуєтьсяза формулою:

Середньодобова експлуатаційна швидкість залізничного рухомого складу:

, км/добу

Транспортна робота залізничного рухомого складу:

, конт∙км

 

За допомогою Додатку визначити номер тарифної схеми.

Розрахувати витрати на залізничне перевезення партії контейнерів.

Собівартість залізничного перевезення одного контейнера:

 

Sк.з= (Sпзо+ Sор)∙P, грн/конт

 

де Sпзо – вартість початково-заключнихоперацій;

Sор – вартістьопераційруху;

Р – розрахунковамаса контейнера.

Витрати назалізничнеперевезенняпартіїконтейнерів:

Сз= Sк.з∙Q, грн

Розрахункова ставка фрахту на перевезення одного контейнера залізничним рухомим складом:

, грн./конт.,

 

 

Доходи від залізничного перевезення партії контейнерів:

, грн.

Валовий прибуток залізничного перевезення партії контейнерів:

, грн.

 

Для розрахунку плати за вантаж, який перевозиться в окремому вагоні (крім великовагових вантажів на транспортерах, негабаритних вантажів, вантажів, що перевозяться контрейлерними відправками), приймається розрахункова маса, яка визначається за Додатком на підставі округленої до повних тонн загальної маси. Згідно Додатку визначити розрахункову масу.

Додаток

Тип вагона і загальна округлена маса вантажу, тонн Розрахункова маса, тонн
Універсальний:  
до 12 включно  
від 13 до 17 включно  
від 18 до 22 включно  
від 23 до 27 включно  
від 28 до 32 включно  
від 33 до 37 включно  
від 38 до 42 включно  
від 43 до 47 включно  
від 48 до 52 включно  
від 53 до 57 включно  
від 58 до 62 включно  
від 63 до 67 включно  
від 68 до 72 включно  
73 і більше округлена до повних тонн загальна фактична маса
Спеціальний (спеціалізований):  
до 42 включно  
від 43 до 47 включно  
від 48 до 52 включно  
від 53 до 57 включно  
від 58 до 62 включно  
від 63 до 67 включно  
від 68 до 72 включно  
73 і більше округлена до повних тонн загальна фактична маса
Ізотермічний вагон, цистерна для нафтопродуктів:  
до 40 включно  
41 і більше округлена до повних тонн загальна фактична маса
Цистерна для зріджених газів і швидкопсувних вантажів:  
до 20 включно  
21 і більше округлена до повних тонн загальна фактична маса
Цистерна для спиртів, фенолів та інших наливних вантажів:  
до 30 включно  
31 і більше округлена до повних тонн загальна фактична маса

Плата за перевезення вантажів контейнерними відправками визначається за кожний контейнер залежно від типу контейнера (універсальний, спеціалізований чи спеціальний), його маси брутто (середньотоннажний чи великотоннажний), довжини (10 і більше англійських футів), стану (завантажений або порожній), належності контейнера та вагона (залізниць, власний чи орендований) за тарифними схемами з 10 до 12 оскільки в курсовій роботі розглядаються великотоннажні контейнери.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 34 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав