Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента. 2. Законспектувати і вивчити програмні питання (ДСР):

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
  3. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
  4. II. Завдання та обов'язки
  5. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  6. III. Индивидуальное задание студента на практику
  7. III.2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  8. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  9. V. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии студентам
  10. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

2. Законспектувати і вивчити програмні питання (ДСР):

1. Якість і конкурентоспроможність товару.

2. Товарні знаки й упаковка.

Література:. Б1, с.282-351; Б3, с.186-229; Б4, с.; Б5, с.100-151; Б6, с.66-104; Б7, с.88-120; Д2, с.254-323; Д3, с.9-66; Д5, с.146-186; Д6, с.198-275

4. Скласти словник термінів до теми.

«Маркетинг-мікс», товарна політика, асортиментна політика, товарнийасортимент, товарні стратегії фірми,стратегія товарної інновації, модифікація товару, варіація товару, диференціювання товару, сервісне життєвий цикл товару, конкурентоспроможність товару, товарний знак, торговельна марка, бренд, упаковка товару, обслуговування товару, передпродажний сервіс, гарантійний сервіс, післягарантійний сервіс, послуга, маркетинг послуг,

Література: Б1, с.282-351; Б3, с.186-229; Б4, с.; Б5, с.100-151; Б6, с.66-104; Б7, с.88-120; Д2, с.254-323; Д3, с.9-66; Д5, с.146-186; Д6, с.198-275

4. Написати анотацію наукової статті* Д14, Д37, Д38

Анотація наукової статті пишеться студентом у кількості 1 на семестр

Теми рефератів

1. Формування маркетингової товарної політики фірми.

2. Поняття “товарна марка”, просування товарної марки.

3. Характерні риси послуги, маркетинг послуг.

4. Конкурентоспроможність товару. Показники конкурентоспроможності

5. Якість товару. Маркетингове трактування терміну якість.

6. Товарні марки: сутність та стратегії встановлення.

7. Товарні стратегії.

 

 

Практичне заняття 6

Тема № 6: Маркетингова цінова політика

Час проведення - 2 год. Місце проведення - навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Сутність, цілі маркетингової цінової політики і фактори, що на неї впливають

2. Цінові стратегії

3. Методи ціноутворення

4. Пристосування ціни

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента

1.Законспектувати і вивчити програмні питання (ДСР):

1. Методи ціноутворення

2. Пристосування ціни

Література:. Б1, с.352-395; Б3, с.83-90; 531-594; Б4, с. 335-387; Б5, с.152-223; Б6, с.105-135; Б7, с.121-157; Д2, с.324-367; Д5, с187-221; Д6, с276-362; Д27, с.119-138

2. Скласти словник термінів до теми.

Маркетингова цінова політика, маркетинговий розрахунок цін, опосередкована маркетингова цінова політика, стратегія «збиткового лідера», стратегія «знімання вершків», стратегія «шикування» цін, стратегія гнучких цін, стратегія диференціювання цін; стратегія послідовного просування сегментами, стратегія поступового зниження цін, стратегія престижних цін, стратегія проникнення; стратегія психологічно комфортних цін, стратегія стабільних цін; стратегія цін на товари, які зняті з виробництва; стратегія цін ринкової переваги пряма маркетингова цінова політика; цінова політика виживання.

 

Література: Б1, с.352-395; Б3, с.83-90; 531-594; Б4, с. 335-387; Б5, с.152-223; Б6, с.105-135; Б7, с.121-157; Д2, с.324-367; Д5, с187-221; Д6, с276-362; Д27, с.119-138

3. Написати анотацію наукової статті* Д45

Анотація наукової статті пишеться студентом у кількості 1 на семестр
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав