Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

тоқсан – оқыту мақсаттарын бағалау критерийлерімен сәйкестендіру

Читайте также:
  1. B) 16 желтоқсан 1991 ж.
  2. Аға оқытушылар
  3. Білімді бағалаудың жалпы шкаласы
  4. Дәріс. Әліппе кезеңін оқыту әдістемесі
  5. Дәріс. Арнайы мекепте әдеби шығармаларды оқыту әдістемесі
  6. Дәріс. Арнайы мектепте ғылыми-мақалаларды оқыту әдістемесі
  7. Дәріс. Арнайы мектепте сауат ашу кезеңін оқыту әдістемесі
  8. Мақсаты:Арнайы мектеп оқушыларына арифметикалық есептерді оқытудың әдістемесі мен маңызын ашу.
  9. Мектептің оқыту-әдістемелік жұмыстары
  10. Мультимедиялық презентацияны бағалау критерийлері
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Оқу бағдарламасына сілтеме Оқыту мақсаттары
1. Білу және түсіну
1. Атом құрылысы (11.1A) изотоптардың пайда болуы мен радиоактивтілік табиғатын түсіну
1. Химиялық байланыстар және олардың жіктелуі (11.1C) байланыс типі мен иондық кристалдық құрылымдар өзара қалай байланысты болатындығын түсіну
1. Химиялық байланыстар және олардың жіктелуі (11.1C) екі құрылымдық типпен байланысты болатын қасиеттерді түсіну (ковалентті және молекулярлық) [иондық және коваленттік торлы құрылымға ие заттардың қасиеттерін білу]
1. Химиялық байланыстар және олардың жіктелуі (11.1C) металдық байланыс пен металдарға тән қасиеттердің өзара қалай байланысты болатындығын түсіну
1. Химиялық байланыстар және олардың жіктелуі (11.1C) байланыстың полярлығын, оның пайда болу себептері мен әсерін түсіну
2.Қолдану
1. Атомда электрондардың орналасуы (11.1A) иондану энергиясына әсер ететін факторлар: ядро заряды, ядро арасындағы ара қашықтық, экрандауды түсіну
2. Зат массасының сақталу заңы (11.1B) идеал газ теңдеуін білу және оны қолдана білу
2. Зат массасының сақталу заңы (11.1B) титрлеудің мақсатын түсініп, орындап, онымен байланысты есептеулерді орындай алу
2. Зат массасының сақталу заңы (11.1B) аналитикалық деректерді негізге ала отырып эмпирикалық және молекулалық формулаларды есептей білу
1. Химиялық байланыстар және олардың жіктелуі (11.1C) эмпирикалық және молекулалық формулалар қандай жағдайларда қолданылатындығын түсіну
2. Периодтық заң және периодтық жүйе. (11.1D) элементтердің қазіргі периодтық жүйесінің пішінін түсіндіру үшін Клечковский (Ауфбау) ережесін пайдалана білу
3. Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу
1. Атом құрылысы (11.1A) уметь предсказывать влияние радиоактивного распада на количество протонов, нейтронов или нуклонов
1. Атом құрылысы (11.1A) радиоактивті ыдыраудың ядродағы протондар, нейтрондар немесе нуклондар санына әсерін болжай білу
1. Химиялық байланыстар және олардың жіктелуі (11.1C) үш түрлі күш : диполь-дипольдік күштерінің пайда болу себептері мен әсерін түсіну
2. Периодтық заң және периодтық жүйе. (11.1D) ядроның тиімді заряды тұрғысынан элементтердің топ ішінде төмен бағытта байланыс түрлері, қайнау және балқу нүктелері, химиялық белсенділік және т.б. қасиеттері қалай өзгеретіндігін түсіну және түсіндіре білу
2. Периодтық заң және периодтық жүйе. (11.1D) қайнау, балқу температурасы, атом радиусы, біріншілік иондану энергиясы, қышқыл-негіздік қасиеттер тұрғысынан жалпы заңдылықтарды біл және түсіндіре білу
4. Коммуникативтық дағдылар және рефлексия
1. Атом құрылысы (11.1A) атом моделі эволюциясын түсіну: Дальтон, Томсон, Резерфорд еңбектері, Бор моделі, «кванттық модель»
2. Зат массасының сақталу заңы (11.1B) атомдық тиімділікті түсіну және есептей білу
1. Химиялық байланыстар және олардың жіктелуі (11.1C) молекулалар пішіндерін болжау үшін валентті қабықшаның электрондық жұптарының тебісу теориясын (ВҚЭЖТТ) қолдану
2. Периодтық заң және периодтық жүйе. (11.1D) кестедегі периодтылықты түсіну және оны ядроның тиімді заряды, иондану энергиясы, байланыс түрлері және т.б. тұрғысынан түсіндіре білу

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав