Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөліміндегі салық түсімдерін факторлық талдау.

Читайте также:
  1. Азақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация
  2. Азақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы мен құқығының онан әрі дамуы
  3. Азақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңы
  4. Азақстанда жалақыны мемлекеттік реттеу
  5. Азақстандағы екі деңгейлі мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі
  6. АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯҒА КІРІСПЕ.
  7. АРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
  8. АРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
  9. арағанды мемлекеттік медициналық университеті
  10. Аржылық органдардың және салықтық қызметтердің бақылауы

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті – негізгі қаржылық жоспар – мемлекеттің ақшалай қаражатының өзінің функцияларын атқаруға қажетті орталықтандырылған қорының табысы мен шығысы жөніндегі есебі. Мемлекеттік жедел бюджет əдетте бір жылға жасалады жəне оны Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. Мемлекеттік бюджетте қаржылық құжат ретінде мемлекеттің, кəсіпорындардың, мекемелердің белгіленген кезеңдегі ақшалай табысы мен шығысы жазылады. Мемлекеттік бюджетке оның табысы ретінде түсетін ақшалай қаражаты Қазақстан Республикасының қаржы ресурстарының өте маңызды бөлігін құрайды. Мемлекеттік бюджет мына себептерге байланысты қажет:

▪ біріншіден, экономикалық циклдің үздіксіз айналымын қамтамасыз ету үшін өнімнің шығарылымы орталықтандырылған ресурстардың болуын қажет етеді;

▪ екіншіден, мемлекетке нарықтық емес сипаттағы қызметтер көрсету, əлеуметтік-мəдени іс-шараларын орындау, қорғанысты күшейту, мемлекеттік басқару органдарын, құқық қорғау органдарын жəне т.б. ұстау үшін орталықтандырылған қаражат қажет. Бюджеттік кірістері ол мемлекеттік функциялардың орындауға қажетті елдің бір ортаға топталған қаржы ресурстарының бөлігін және заңнамаларға сәйкес билік органдарының әр деңгейлеріне иелік істеуге ақысыз және қайтарылмайтын тәртіппен түсетін ақша құралдарын көрсетеді. Бюджетке түсетін кірістер, оларды жұмылдыратын формалар мен әдістер жиынтығы мемлекеттік бюджеттің түсімдер жүйесін құрады. Мұндай түсімдер маңында Бюджет кодексімен тағайындаған белгілі мөлшерде және тағайындарған мерзімде бюджет есебіне алынатын міндетті төлемдер түсініледі.

Бюджет түсімдерінің негізін салықтар мен алымдар түрлерінде жұмылдыратын төлемдер құрайды. Республика аумағында орналасқан меншік және шаруашылық формаларынан тәуелсіз барлық заңды тұлғалар мен азаматтар қолданыстағы заңнамаларға сәйкес бюджетке салықтар, алымдар және міндетті төлемдер төлеуге тартылады. Салықтар, алымдар мен төлем төлеушілер, яғни заңды және жеке тұлғалар оларды бюджетке төлеудің басқа төлемдерден басымдылығын қамтамасыз ету мен әрекеттегі заңнамаларға сәйкес оларды уақытымен және толығымен төлеуге жауапкершіліктері тағайындалады.

 

10.Шаруашылық ұйымдардың іс-әрекеттің қаржылық нәтижесін статистикалық зерттеудің міндеттері;

Кез келген ғылым саласының өзіне тән ғылыми тану әдістемесіне сүйеніп зерттейтін арнайы пәні болады. Мәселен, экономика – нақты саланың немесе жекелеген кәсіпорын жағдайындағы экономикалық үдерістерге жалпы, жеке және арнайы заңдардың ықпал етуін зерттейді, ал статистика ғылымы шаруашылық қызметте орын алатын бұқаралық экономикалық құбылыстар мен үдерістердің сандық жағын қарастырады. Белгіленген мақсатқа жету үшін экономикалық талдауда келесі басты міндеттерді шешу көзделеді:

Бірінші міндет – сұранысты анықтау және қанағаттандыру, өндірістің үздіксіздігі мен бірқалыптылығы, сондай-ақ жоспарлардың орындалу нәтижесін жан-жақты бағалау және бақылау тұрғысынан алғанда өндірілетін өнімнің саны, құрылымы және сапасы бойынша жоспарлы тапсырмалардың негізділігін арттыру. Екінші міндет – кәсіпорынның өзінің материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарын пайдалануын бағалау. Ресурстарды неғұрлым ұтымды, тиімді етіп пайдалану маңызды экономикалық міндет болып табылады. Үшінші міндет – кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін бағалау, табыстары мен шығындарын салыстыру. Төртінші міндет — пайдаланылмаған сақтық қорларды ашу. Экономикалық талдау қоғамға нақты пайда әкелген жағдайда ғана өзін ақтайды. Экономикалық талдаудың пайдалылығы кәсіпорынды басқаруда және жоспарлауда жіберілген мүмкіндіктер мен сақтық қорларды іздеп табудан көрінеді. Ішкі сақтық қорларды ашудың қазіргі кезде маңызы өте жоғары.

Кәсіпорын басшылары мен талдау бөлімі қызметкерлері шаруашылық қызметті тиімді талдауда төмендегі 10 қағиданы басшылыққа алған жөн.

1) Экономикалық құбылыстар мен үдерістерді, шаруашылық қызмет нәтижелерін талдау мемлекеттік әдіс-тәсілдерге негізделуі қажет.

2) Талдау ғылыми сипатта болуы қажет,

3) Талдау кешенді болуы шарт.

4) Талдаудың жүйелі жүргізілуін қамтамасыз ету.

5) Шаруашылық қызметті талдау объективті, нақты, дәл болуы керек.

6) Талдау батымды (ықпалды) болуы шарт.

7) Талдау жоспарға сәйкес жүргізілуі тиіс

8) Талдау жедел (шұғыл, оперативті) болуы қажет.

9) Талдаудың ашықтығы (демократиялығы).

10) Талдау тиімді болуы тиіс,

 

11 Қәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштер жүйесі;

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы - бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын көрсететін қаржы реурсының жағдайы. Ол өндірістің тиімділігімен, сондай-ақ кәсіпорын қызметінің қорытынды нәтижелерімен тығыз байланысты. Өндіріс көлемінің азаюы, өнімнің өте жоғарғы өзіндік құн кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының төмендеуіне алып келеді [31]. Оған көптеген ішкі және сыртқы факторлар әсер етеді.

Ішкі факторлар кәсіпорынның өзінің жұмысын ұйымдастыруына байланысты болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын еркіне бағынышты емес. Негізгі ішкі факторларды қарастырайық. Кәсіпорынның тұрақтылығы ең бірінші өндіріс шығындарымен үздіксіз байланысқан өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтің құрамы мен құрылымына тәуелді. Сондай-ақ, тұрақты және айнымалы шығындар арасындағы қатынас маңызды болып табылады.

Кәсіпорынның өндірілетін өнім және өндіріс технологиясымен тығыз байланысқан қаржылық тұрақтылығының маңызды факторларының бірі - активтердің тиімді құрамы мен құрылымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару стратегиясын дұрыс таңдап алуы болып табылады. Ағымдағы активтерді басқару өнері - кәсіпорын шотында оның ағымдағы жедел қызметі үшін қажет болатын қаржының ең төменгі сомасын ұстаудан тұрады.

Қаржылық тұрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі - бұл қаржы ресурстарының құрамы(мен құрлымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының дұрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның өз қаржы ресурсы, соның ішінде таза табысы қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы сезіне алады.

Сонымен бірге тек таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар оны тара-ту құрылымы, әсіресе өндірісті дамытуға бағытталған бөлігі де өте маңызды болып табылады.

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав