Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дидактичні принципи та вимоги до організації процесу навчання мови

Читайте также:
  1. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  2. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  4. V. Методи навчання
  5. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  6. Активізація навчапьного процесу
  7. Аналіз загальних показників організації праці
  8. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  9. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  10. Аналіз творчого процесу проектування перспективного образу
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Принцип свідомості й активності.
В основі даного принципу лежить цільова установка школи — необхідність підготовки свідомих і активних громадян держави; установлені наукою закономірні положення: справжню суть людської освіти складають глибоко і самостійно осмислені знання, набуті шляхом інтенсивного напруження власної розумової діяльності; свідоме засвоєння знань учнями залежить від ряду умов і факторів: мотивів навчання, рівня і характеру пізнавальної активності учнів, організації навчально-пізнавального процесу і управління пізнавальною діяльністю учнів, застосованих учителем методів і засобів навчання тощо.

Принцип наочності навчання вимагає залучення до сприймання всіх органів чуття учня. Принцип використовується з стародавніх часів. У сучасній дидактиці наочність розуміють ширше, ніж безпосередні зорові сприймання. Вона включає також сприймання через моторні, тактильні чуття. Тому до наочних засобів належать і лабораторне обладнання, і статичні та динамічні навчальні посібники.
Наочні засоби поділяються на натуральні, зображальні, схематичні; аудіовізуальні (звуконаглядні) і словесно-образні (художні образи).
Використовувати наочність слід розумно. Переоцінка ролі наочності в навчанні може стримувати розвиток абстрактного мислення.

Принципи мотивації (соціальна- в сім’ї, пізнавальна – в процесі навчання).

39.Технології сучасного уроку української мови.

Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками відрізок навчально-виховного процесу. Водночас – це дзеркало загальної педагогічної культури викладача, майстра виробничого навчання, мірило його інтелектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції.

У методичній літературі визначаються чотири блоки вимог до сучасного уроку, утому числі і до уроку виробничого навчання:

1. загально педагогічні вимоги

2. дидактичні вимоги

3. психологічні вимоги

4. гігієнічні вимоги

Перший блок. Загально педагогічні вимоги

пріорітет особистості учня в організації освітнього процесу;

урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

орієнтація на процес навчання;

створення емоційно-актуального фону навчання;

педагогічний такт і культура мови;

пізнавальна самостійність учнів;

чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку

 

Другий блок. Дидактичні вимоги

раціональне використання кожної хвилини уроку;

використання активних методів навчання4

зв'язок із раніше вивченим досвідом, набутим учнем;

індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу;

створення умов для успішного навчання учнів

чітке формулювання освітніх задач в цілому і його складових елементів, їхній зв'язок із розвиваючими та виховними задачами;

вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у навчанні учнів;

реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;

організоване закінчення уроку.

 

Третій блок. Психологічні вимоги

урахування психологічних особливостей кожного учня;

нормальний психологічний стан і гарний настрій майстра виробничого навчання;

вимогливість і доброзичливість майстра виробничого навчання й учнів;

педагогічна етика і психологічний такт.

 

Четвертий блок. Гігієнічні вимоги

дотримання певного температурного режиму;

нормативність освітлення навчального приміщення, майстерні;

провітрювання;

чергування видів навчальної роботи4

попередження перевантаження, стомлюваності школярів.

До необхідних компонентів сучасного уроку виробничого навчання можна також віднести організаційну, психологічну, виховну та санітарно-гігієнічну складові уроку.

40.Нестандартні уроки української мови.

А.Бородай підкреслює, що нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають певне уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Нестандартні уроки не передбачають прямої залежності від змісту, методів і форм навчання. Частіше метод визначає зміст. Самостійний пошук випереджає навчання, самопізнання обдарованих дітей; творчий підхід талановитого вчителя, дозволяє вибірково ставитися до змісту, відкидати непотрібне, зайве, нецікаве [1, с.205].

Поширеними методиками, методами і прийомами на нестандартних уроках є ділові, рольові ігри, моделювання, імітація, імпровізація, де саме середовище впливає на учня і перебудовує навчально-виховний процес. Нестандартні уроки пов’язані з груповими формами роботи. КВК – групи і капітан, громадський огляд знань, комісії, подорожі-екскурсії. При розкритті функціональних обов’язків у групі кожен учень сам шукає своє місце за здібностями. Якщо робота проводиться не регулярно, то учні можуть бути пасивними на рівні присутності, якщо – в системі, то, як правило, пасивних не буває.

Не зміст відіграє важливу роль, а невідомість. Вагомим психологічним стимулом є свобода вибору свого статусу, своєї позиції, перевірка власних поглядів, утвердження в колі однолітків і в почуттях учителя. Спочатку окремі учні слабо включаються в нові підходи до навчання. Поступово вони починають діяти, приділяють велику увагу формі взаємовідносин, спілкування і тільки з часом цікавляться змістом. Це

суперечить системі навчання базисних знань, де головну увагу приділяють логіці навчання, змісту.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав