Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 5. Визнання державної влади, як вид легалізаційної діяльності.

Читайте также:
  1. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  3. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  4. В Україні проводиться державна екологічна експертиза, яка є обов'язковою у процесі господарської, інвестиційної, управлінської діяльності.
  5. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  6. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  7. Варіант 8 (Р,С,Т,У) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
  8. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля
  9. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це
  10. Вибори- це встановлена законодавством процедура формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування безпосередньо виборцями шляхом голосування.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Державна влада, поняття, ознаки, характеристики.

2. Легальність, легітимність та легалізація державної влади.

3. Дефектна легальність державної влади.

4. Легалізація державної влади за законодавством України.

 

Державна влада, поняття, ознаки, характеристики.

Державна влада – публічно-політичні відносини між державним апаратом та підвладними суб’єктами.

Ознаки державної влади: єдність; загальність; універсальна репрезентативність; суверенність; організаційне оформлення; монополія на видачу загальнообов’язкових правил та оподаткування;

Характеристиками державної влади є: легітимність; легальність; легалізація.

Необхідність установлення юридично визнаної і легітимної влади в тому числі зв’язана з тим, що державна влада є єдиним «легальним» примусом.

 

Легальність, легітимність та легалізація державної влади.

Дієздатність влади багато в чому залежить від її легітимності (від лат. legitimus – законний). Це один із показників ефективності політичної влади. У легітимності відображається ставлення громадян до влади. Її можна визначити як стан влади, коли вона визнається більшістю народів законною і справедливою.

У широкому розумінні легітимність – це прийняття влади населенням країни, визнання її права управляти соціальними процесами, готовність їй підкорятися.

Види легітимності державної влади: традиційна - спирається на традицію, на колись встановлений порядок; харизматична - заснована на вірі в керівника, вождя, якому приписуються понадвидатні особисті якості; раціональна (легальна) - має своїм джерелом раціонально встановлені правила, норми (закони).

Від легітимності варто відрізняти легальність влади.Це юридичне поняття, що означає відповідність влади чинному позитивному праву. Наприклад, влада президента легальна, бо він обраний відповідно до закону й у здійсненні своїх повноважень спирається на закон.

Юридичним відображенням легітимності влади служить її легальність, тобто нормативність, здатність втілюватися в нормах права, обмежуватися законом, функціонувати в рамках законності.

У сучасних умовах легальність державної влади, як юридичне поняття, означає встановлення, визнання, підтримку даної влади законом, насамперед конституцією, опору влади на закон. Обґрунтування владних повноважень корениться в даному разі в юридичних актах і процедурах, у правових відносинах.

Легальність є складовою частиною об’єктивної сторони влади, а легітимність – суб’єктивної.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав