Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава 4 Гарантії трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень та після їх припинення

Читайте также:
  1. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  2. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  3. III Санкт-Петербургского международного культурного форума
  4. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  5. Jus Gentium как прообраз международного права.
  6. Quot;Глава 32. Налог с владельцев животных
  7. quot;Глава 9.1. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
  8. VII. Антропологічний склад народів України
  9. А) применяются правила международного договора
  10. Аварійно - рятувальні служби України.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Стаття 20. Гарантії трудових прав народного депутата України

1. Гарантії трудових прав народного депутата встановлюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами України.

2. Час роботи народного депутата у Верховній Раді України зараховується до стажу державної служби, а також зараховується до його загального і безперервного стажу роботи, стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи.

У день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання народним депутатам попереднього скликання Головою Верховної Ради України попереднього скликання присвоюється перша категорія, перший ранг державного службовця, крім тих народних депутатів, повноваження яких були припинені достроково відповідно до статті 4 цього Закону.

{Частину третю статті 20 виключено на підставі Закону № 836-VII від 28.02.2014}

4. Народному депутату після закінчення строку його повноважень, а також у разі дострокового їх припинення за особистою заявою про складення ним депутатських повноважень надається попередня робота (посада), а в разі неможливості цього - він зараховується до резерву кадрів Головного управління державної служби України.

{Частину п'яту статті 20 виключено на підставі Закону № 836-VII від 28.02.2014}

6. Народний депутат, який є військовослужбовцем, атестованим працівником органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів і установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, інших правоохоронних органів, на строк виконання депутатських повноважень прикомандировується до Верховної Ради України із залишенням на строк виконання депутатських повноважень на службі в зазначених органах і установах. Після закінчення повноважень народного депутата він направляється в установленому порядку в розпорядження відповідних органів і установ для подальшого проходження служби на попередній або, за його згодою, на іншій, не нижчій ніж попередня, посаді.

{Абзац перший частини шостої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009}

{Абзац другий частини шостої статті 20 виключено на підставі Закону № 836-VII від 28.02.2014}

При досягненні народним депутатом під час строку його депутатських повноважень віку або вислуги років, встановлених законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України, він має право на пенсію, що обчислюється із суми заробітної плати працюючого народного депутата без обмеження граничного розміру пенсії.

{Абзац третій частини шостої статті 20 в редакції Закону № 3173-IV від 01.12.2005 - дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 107-VI від 28.12.2007; додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009}

7. З працівником, якого в порядку заміщення взято на посаду, що її займав народний депутат, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається при поверненні народного депутата на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень народного депутата.

{Дію частини восьмої статті 20 зупинено на період з 1 січня по 31 грудня 2012 року в частині виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати згідно із Законом № 4282-VI від 22.12.2011}

8. Народному депутату надається щорічна оплачувана відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів.

{Частина восьма статті 20 в редакції Закону № 836-VII від 28.02.2014}

9. Дружина (чоловік) народного депутата діючого скликання, у разі її (його) переїзду на проживання до міста Києва, за її (його) бажанням звільняється із свого місця роботи і повертається на нього у порядку переведення. Державна служба зайнятості першочергово пропонує їм рівноцінну роботу (службу).

{Частину десяту статті 20 виключено на підставі Закону № 836-VII від 28.02.2014}

{Частину одинадцяту статті 20 виключено на підставі Закону № 836-VII від 28.02.2014}

12. Після досягнення чоловіками 62 років і жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також у разі визнання інвалідом I або II групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсії здійснюється із суми заробітної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням усіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії.

{Абзац перший частини дванадцятої статті 20 в редакції Закону № 3173-IV від 01.12.2005- дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007; додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011}

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї частини, право на пенсію за віком мають народні депутати - чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

{Частину дванадцяту статті 20 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;

{Частину дванадцяту статті 20 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

{Частину дванадцяту статті 20 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

{Частину дванадцяту статті 20 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.

{Частину дванадцяту статті 20 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

Пенсія працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а після припинення депутатських повноважень (звільнення з посади) - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

{Абзац сьомий частини дванадцятої статті 20 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 836-VII від 28.02.2014}

У випадку смерті народного депутата призначається пенсія у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні за їх заявою (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі 70 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата на день звернення за пенсією з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, на одного непрацездатного члена сім'ї, та 90 відсотків - на двох і більше членів сім'ї за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

{Абзац восьмий частини дванадцятої статті 20 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011}

{Абзац дев'ятий частини дванадцятої статті 20 виключено на підставі Закону № 836-VII від 28.02.2014}

{Абзац десятий частини дванадцятої статті 20 виключено на підставі Закону № 836-VII від 28.02.2014}

У разі зміни розміру заробітної плати працюючим народним депутатам відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Перерахунок пенсій здійснюється з усієї суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування працюючих народних депутатів з дня виникнення права на перерахунок пенсій без обмеження граничного розміру пенсії.

{Абзац частини дванадцятої статті 20 в редакції Закону № 3173-IV від 01.12.2005 - дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007; додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

13. За народним депутатом, строк повноважень якого закінчився, зберігається безкоштовне медичне обслуговування у тих закладах охорони здоров’я, до яких він був прикріплений у період виконання депутатських повноважень.

{Абзац перший частини тринадцятої статті 20 в редакції Законів № 2210-IV від 18.11.2004, № 836-VII від 28.02.2014}

Це положення не поширюється на колишнього народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього або за рішенням суду у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата.

14. За народним депутатом зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи у Верховній Раді України. Кваліфікаційна атестація проводиться у відповідні строки з виключенням з них періоду роботи у Верховній Раді України.

15. Народні депутати нового скликання разом з народними депутатами попередніх скликань можуть об'єднуватися в Асоціацію народних депутатів України, метою якої є сприяння парламенту і його комітетам у підготовці законодавчих актів, проведенні просвітницької роботи у сфері законодавства та історії українського парламентаризму, захист інтересів народних депутатів.

16. У разі смерті народного депутата Верховна Рада України, місцеві органи виконавчої влади надають необхідну допомогу у його похованні незалежно від того, депутатом якого скликання він був.

17. Положення частин другої, третьої, п'ятої, шостої, одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої, чотирнадцятої, п'ятнадцятої, шістнадцятої цієї статті поширюються також на народних депутатів України починаючи з першого скликання і не можуть бути скасовані чи звужені іншими законодавчими актами.

{Частина сімнадцята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3173-IV від 01.12.2005 - дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007; додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Дію статті 21 зупинено на період з 1 січня по 31 грудня 2012 року згідно із Законом № 4282-VI від 22.12.2011}

{Статтю 21 виключено на підставі Закону № 836-VII від 28.02.2014}

 

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про судоустрій і статус суддів
Верховна Рада України; Закон від 07.07.2010 № 2453-VI

Стаття 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці

{Назва статті 138 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011}

1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 роки, жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу", або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання. До досягнення віку, встановленого першим реченням цієї частини, право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;

61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.

{Частина перша статті 138 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011}

{Щодо визнання конституційною частини першої статті 138 див. Рішення Конституційного Суду № 3-рп/2013 від 03.06.2013}

2. Суддя у відставці, який не досяг віку, встановленого частиною першою цієї статті, отримує щомісячне довічне грошове утримання. При досягненні таким суддею віку, встановленого частиною першою цієї статті за ним зберігається право на одержання щомісячного довічного грошового утримання або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу".

{Частина друга статті 138 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2756-VI від 02.12.2010, № 3668-VI від 08.07.2011}

{Щодо визнання конституційною частини другої статті 138 див. Рішення Конституційного Суду № 3-рп/2013 від 03.06.2013}

{Частина третя статті 138 втратила чинність, як така, що є неконституційною, на підставі Рішення Конституційного Суду № 3-рп/2013 від 03.06.2013}

3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 відсотків грошового утримання судді з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який працює на відповідній посаді.

{Частина третя статті 138 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

4. У разі зміни розміру грошового утримання діючих суддів Конституційного Суду України відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми заробітної плати діючих суддів Конституційного Суду України з дня виникнення права на відповідний перерахунок.

{Перше, друге, третє речення частини п'ятої статті 138 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду № 3-рп/2013 від 03.06.2013}

5. Виплата щомісячного довічного грошового утримання, призначеного відповідно до цієї статті, на період роботи на посадах, які дають право на його призначення або право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру","Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", припиняється. На цей період призначається і виплачується пенсія відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Довічне грошове утримання суддям виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.

{Частина п'ята статті 138 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011}

Стаття 139. Припинення відставки судді

1. Відставка судді припиняється у разі:

1) повторного обрання на посаду судді;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину;

3) припинення його громадянства;

4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

5) його смерті.

2. Припинення відставки судді є підставою для припинення виплати йому щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховане у зв'язку з відставкою. У разі припинення відставки судді з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, пенсія судді нараховується на загальних підставах.

3. Рішення про припинення відставки судді приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про прокуратуру
Верховна Рада України; Закон від 05.11.1991 № 1789-XII

Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення
працівників прокуратури

Заробітна плата прокурорів і слідчих прокуратури складається
із посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років і має
забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання
службових обов'язків, а так само закріплення кваліфікованих
кадрів. Надбавки за вислугу років встановлюються також іншим
працівникам прокуратури (спеціалістам, службовцям, робітникам).
Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу
років затверджуються Кабінетом Міністрів України.{ Частина перша статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001, N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Щодо дії частини першої статті 49 додатково див. Закон N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }

Прокурорам і слідчим прокуратури надається щорічна відпустка
тривалістю 30 календарних днів. Атестованим працівникам
прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10
років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
{ Абзац перший частини другої статті 49 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } після 10 років - 5 календарних днів, після 15 років - 10 календарних днів, після 20 років - 15 календарних днів.

Прокурори і слідчі мають право безкоштовно користуватися за
службовими посвідченнями на території України всіма видами
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі), за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного
доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України; { Абзац перший частини
третьої статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }

під час службового відрядження користуватися правом
бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також
позачергового придбання проїзних документів.

Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею
місцевими органами влади в першочерговому порядку.{ Статтю 49 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3662-12 від 26.11.93; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Слідчим прокуратури надається 50-відсоткова знижка плати за
займане ними і членами їх сімей житло, комунальні послуги в межах
норм, встановлених законодавством, і 50-відсоткова знижка
абонентної плати за користування квартирним телефоном за умови,
якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.{ Частина статті 49 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008;
частина п'ята статті 49 в редакції Закону N 1166-VII ( 1166-18 )
від 27.03.2014 }

Прокурори і слідчі прокуратури, призначені на роботу в іншу
місцевість, протягом шести місяців забезпечуються виконавчими
комітетами місцевих Рад благоустроєним жилим приміщенням у
позачерговому порядку. Вони мають також право на першочергове
влаштування дітей у дошкільні заклади і встановлення квартирного
телефону.{ Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

Місцеві Ради можуть продавати на пільгових умовах жилі
приміщення працівникам прокуратури із знижкою до 50 відсотків його
вартості.{ Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міські,
районні і прирівняні до них прокурори, які пропрацювали в органах
прокуратури не менше 25 років і досягли пенсійного віку або стали
інвалідами під час роботи, після звільнення з органів прокуратури
в разі переїзду в одну з обраних місцевостей, де вони працювали
або проживали, забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад
благоустроєним жилим приміщенням в першочерговому порядку. Їм
надається право позачергового вступу до житлово-будівельного
кооперативу або допомога в індивідуальному житловому будівництві.
{ Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }{ Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від
26.11.93 }

Стаття 50. Заходи правового і соціального захисту
працівників органів прокуратури

Прокурор і слідчий прокуратури знаходяться під захистом
закону.

Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо працівника
прокуратури чи його близького родича, а також знищення їх майна,
інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням прокурором або
слідчим прокуратури своїх службових обов'язків тягнуть за собою
встановлену законом відповідальність. Така ж відповідальність
настає в разі вчинення зазначених правопорушень щодо пенсіонера з
числа працівників прокуратури або членів його сім'ї і близьких
родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків у
минулому.{ Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3662-12 від 26.11.93 }

Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна
прокурору, слідчому чи пенсіонеру з числа прокурорсько-слідчих
працівників, членам їх сімей і близьким родичам у зв'язку з
виконанням працівником прокуратури службових обов'язків,
відшкодовуються державою в повному розмірі за рахунок державного
бюджету.{ Статтю 50 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3662-12
від 26.11.93 }

Життя і здоров'я працівників прокуратури підлягають
обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних
бюджетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою
посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом
Міністрів України ( 486-92-п ).{ Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 50 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2007 ( va10p710-07 ) від
25.10.2007 }

В разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, прокурор, слідчий прокуратури
одержує компенсацію в розмірі від річного до п'ятирічного
грошового утримання залежно від ступеня втрати працездатності, а в
разі його загибелі із зазначеної причини сім'ї або утриманцям
загиблого виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного
грошового утримання за останньою посадою, що складається з
посадового окладу та надбавки за класний чин, і призначається
пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі його місячного
посадового окладу ( 174-2010-п ).{ Частина п'ята статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3662-12 від 26.11.93, N 3314-IV ( 3314-15 ) від 11.01.2006 }

За сім'єю загиблого зберігається право на одержання
благоустроєного жилого приміщення на умовах і підставах, які
існували на час загибелі працівника.

Прокурори і слідчі прокуратури мають право носіння
вогнепальної зброї.

Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за
віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини
другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої
експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону
України ( 3721-12 ) "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у
період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством
для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } { Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за
віком з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до
досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для
відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія цього Закону, не виплачується згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }

Прокурори і слідчі мають право на пенсійне забезпечення за
вислугу років незалежно від віку за наявності на день звернення
вислуги років не менше:

по 30 вересня 2011 року - 20 років, у тому числі стажу роботи
на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років;

з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року - 20 років
6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і
слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року - 21 рік, у тому
числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не
менше 11 років;

з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року - 21 рік
6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і
слідчих прокуратури не менше 11 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року - 22 роки, у
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 12 років;

з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року - 22 роки
6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і
слідчих прокуратури не менше 12 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року - 23 роки, у
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 13 років;

з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року - 23 роки
6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і
слідчих прокуратури не менше 13 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року - 24 роки, у
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 14 років;

з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року - 24 роки 6
місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 14 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2020 року і пізніше - 25 років, у тому числі стажу
роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше
15 років.{ Частина перша статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої
місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види
оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня
2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за
призначенням пенсії.{ Частина статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }

Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні
чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення
пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за
будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед
зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом
цього періоду на даній роботі.{ Частина третя статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних
місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на
60. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням
коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу,
надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за
класний чин і вислугу років під час призначення пенсії
враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за
пенсією.{ Частина четверта статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої
частиною першою цієї статті, за наявності необхідного стажу роботи
на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, а також страхового
стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному
розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), після досягнення чоловіками 57 років, а
жінками віку, що на п'ять років менше, ніж пенсійний вік,
установлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), пенсія призначається в
розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на
прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного
заробітку за відповідну вислугу років, передбачену частиною першою
цієї статті. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок
застосовується також до завершення періоду підвищення віку виходу
на пенсію до 1 січня 2022 року. До досягнення віку, встановленого
цим абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки 1960 року
народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися по 31 грудня 1957 року;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1958 року по
31 грудня 1958 року;

56 років - які народилися з 1 січня 1959 року по 31 грудня
1959 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1960 року по
31 грудня 1960 року.{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

До вислуги років, що дає право на пенсію згідно з цією
статтею, зараховується час роботи на прокурорських посадах,
перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій
прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями,
на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ,
офіцерських посадах Служби безпеки України, посадах державних
службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, в
науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України
працівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у
державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо
працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім
повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, половина
строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково
оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення
нею трьох років.{ Частина шоста статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією
статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних
членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за
умов, передбачених законами України.{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }

Право на пенсію за вислугу років мають особи, які
безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії
працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах
Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з
прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я,
у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників та у
зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи
органів місцевого самоврядування.

Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи,
призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених
частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах
прокуратури не менше 10 років.

Прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на різні
державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у
тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ). Військові прокурори і слідчі
військових прокуратур при звільненні з військової служби мають
право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на
одержання пенсії, встановленої законом для військовослужбовців.

Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення
з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за
вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою
років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею,
позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з
засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з
використанням свого посадового становища, або вчиненням
корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень,
передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ). У таких випадках пенсія прокурорам і
слідчим призначається на загальних підставах.{ Частина одинадцята статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, N 224-VII
( 224-18 ) від 14.05.2013 }

Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті
призначаються органами Пенсійного фонду України і виплачуються в
частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що
призначається відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за
рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що
перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного
бюджету України.{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002; в редакції Закону N 2105-IV
( 2105-15 ) від 21.10.2004 }

Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами
пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами,
виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з
якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за
призначенням або перерахунком.

За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і
гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими
законами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із
ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних
закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію
працівника прокуратури.

Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період
роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку
та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про
статус народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про державну службу"
( 3723-12 ), виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), а після звільнення з таких посад - у
розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний
розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової
пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги
перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених
законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може
перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб,
які втратили працездатність.{ Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Частина статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }


{ Частину шістнадцяту статті 50-1 виключено на підставі
Закону N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }


Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині,
чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку,
якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які
навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж
до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на
момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати
годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах
прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від
середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї,
80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.

Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у
зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій
прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій
провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому
настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо
при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в
пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за
12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично
отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на
день його звільнення з роботи.

Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з
числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим
Законом призначена пенсія за віком, вислугою років або за
інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у
науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію,
за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.

На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для
призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється
незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій
вони вийшли на пенсію.{ Закон доповнено статтею 50-1 згідно із Законом N 3662-12 від
26.11.93, в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від
12.07.2001 }

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про наукову і науково-технічну діяльність
Верховна Рада України; Закон від 13.12.1991 № 1977-XII

Стаття 24. Пенсійне забезпечення та соціальний захист
наукового працівника

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за
віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини
другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої
експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону
України ( 3721-12 ) "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у
період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством
для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цього
Закону призначається лише при досягненні пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
{ Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії
або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги
та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)
у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати
12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом
першим частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а
по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007
році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних)
працівників, які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на
рівні, що забезпечує престижність наукової праці та стимулює
систематичне оновлення наукових кадрів.

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику
призначається за наявності страхового стажу, необхідного для
призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого
абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
після досягнення чоловіками віку 62 роки за наявності стажу
наукової роботи не менш як 20 років, жінками - пенсійного віку,
встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за наявності стажу
наукової роботи не менш як 15 років. До досягнення віку,
встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають
чоловіки - наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року
народження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по
31 грудня 1953 року;

61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня
1954 року; 61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по
31 грудня 1955 року.{ Частина друга статті 24 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 )
від 08.07.2011 }

{ Дію частини третьої статті 24 зупинено на 2007 рік щодо
обрахунку максимального розміру пенсії згідно із Законом N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного
Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам
призначаються в розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається
відповідно до статті 23 цього Закону та частини другої статті 40
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) та на яку відповідно до законодавства
нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
(внески).

{ Частину четверту статті 24 виключено на підставі Закону
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового
(науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за
весь період страхового стажу на посадах наукового
(науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року.
За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про
заробітну плату первинними документами у період до 1 січня
2016 року або в разі якщо період страхового стажу на посадах
наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня
2000 року, становить менш як 60 календарних місяців, для
обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним
місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу
на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до
1 липня 2000 року незалежно від перерв.{ Частина п'ята статті 24 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 )
від 08.07.2011 }

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за
який враховується заробітна плата для обчислення пенсії,
виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що
зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості
наукового стажу.

У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата,
з урахуванням виключення, передбаченого цим Законом, не може бути
меншим ніж 60 календарних місяців.

Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників
підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на
призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на
пенсію ( 257-2004-п ) відповідно до цієї статті, затверджується
Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень статей 22-1,
22-2 цього Закону.

Різниця між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та
сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів,
на яку має право науковий працівник, фінансується:

для наукових (науково-педагогічних) працівників державних
бюджетних наукових установ, організацій та вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів державного
бюджету;

для наукових (науково-педагогічних) працівників інших
державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих
підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів
державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим
(науково-педагогічним) працівникам оплачується з розрахунку на
одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим
Законом;

для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних
наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих установ,
організацій та закладів.

Для обчислення заробітку під час призначення пенсії
науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується
середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки
України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні
роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня
заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України,
у тому числі в сільському господарстві, визначається центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.{ Частина десята статті 24 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 )
від 08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

При цьому заробіток для обчислення пенсії в усіх випадках не
може перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої
справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до
законодавства про індексацію грошових доходів населення.

У разі коли величина середньої заробітної плати в Україні за
даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня
кожного року розмір пенсії підвищується у порядку, встановленому
частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).{ Частина тринадцята статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

При визначенні середньомісячного заробітку наукових
(науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ,
організацій та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони
отримували під час перебування на посадах, зазначених у Переліку
посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств,
установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії
та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до
цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, розмір
якої не перевищував:

для керівників, заступників керівників недержавних наукових
установ, організацій - максимального розміру посадового окладу
(ставки) керівника, заступника керівника науково-дослідної
установи Національної академії наук України з урахуванням доплати
за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із
законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру
посадового окладу (ставки), а для керівників, заступників
керівників недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації - максимального розміру посадового окладу (ставки)
ректора, проректора відповідного державного вищого навчального
закладу III-IV рівнів акредитації з урахуванням доплати за
науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із
законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру
посадового окладу (ставки);

для інших наукових працівників недержавних наукових установ,
організацій, закладів - максимального розміру посадового окладу
(ставки) старшого наукового співробітника науково-дослідної
установи Національної академії наук України з урахуванням доплати
за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із
законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру
посадового окладу (ставки), а для науково-педагогічних працівників
недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації -
максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних посад
відповідного державного вищого навчального закладу III-IV рівнів
акредитації з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки
за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із
зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).

Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів із
числа наукових працівників, яким пенсія призначена до набрання
чинності цим Законом.

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно
до цього Закону призначається з дня звернення за призначенням
пенсії та за умов звільнення з посади наукового
(науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють
за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений після
досягнення пенсійного віку.

Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до
цього Закону працювали за строковим трудовим договором
(контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних)
працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу,
проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи
після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із
заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з
якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної в
порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цієї статті, із
застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який
враховувався під час призначення (попереднього перерахунку)
пенсії.{ Частина сімнадцята статті 24 в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється також і на осіб, які на момент звернення за
призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на
підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та
мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї
статті.

При виході на пенсію з посади наукового
(науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону
науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова
допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з
урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на
посадах, зазначених у Переліку посад наукових
(науково-педагогічних) працівників підприємств, установ,
організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату
грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї
статті ( 257-2004-п ), затвердженому Кабінетом Міністрів України,
не менше:

для чоловіків - 12,5 року;

для жінок - 10 років.

Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи
професійного захворювання, а також унаслідок каліцтва чи
захворювання у зв'язку з Чорнобильською катастрофою науковому
(науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:

інвалідам I групи - 80 відсотків заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника;

інвалідам II групи - 60 відсотків заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника;

інвалідам III групи - 40 відсотків заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника.

Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані
інвалідами I, II і III груп, призначається пенсія по інвалідності
в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника
незалежно від віку за наявності стажу наукової роботи,
передбаченого частиною другою цієї статті, та страхового стажу,
передбаченого статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а особам із числа
інвалідів з дитинства - незалежно від часу встановлення
інвалідності.{ Частина двадцять перша статті 24 в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Пенсія в разі втрати годувальника призначається
непрацездатним членам сім'ї померлого наукового
(науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на
його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від
того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:

80 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного)
працівника - на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї;

60 відсотків - на двох непрацездатних членів сім'ї;

40 відсотків - на одного непрацездатного члена сім'ї.

До непрацездатних членів сім'ї померлого наукового
(науково-педагогічного) працівника належать особи, зазначені в
статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання
чинності цим Законом та мають стаж наукової роботи, передбачений
частиною другою цієї статті. Призначення пенсій таким працівникам
здійснюється відповідно до частин третьої - сьомої цієї статті з
дня звернення за призначенням пенсії та за умови звільнення з
посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком
осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом),
що укладений після досягнення пенсійного віку.

Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється також на непрацездатних членів сім'ї наукового
(науково-педагогічного) працівника, який помер до набрання
чинності цим Законом. Пенсія встановлюється в розмірах,
передбачених частиною двадцять другою цієї статті.

Заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні
документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері пенсійного забезпечення, або до
уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або
через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності,
посвідченої нотаріально. Перелік необхідних документів та порядок
їх подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері соціального
захисту населення, за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері науки.{ Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2745-VI
( 2745-17 ) від 02.12.2010; частина двадцять шоста статті 24 в
редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із
законодавством належать до посад державного службовця, попередній
стаж наукової роботи, набутий у державних установах, організаціях,
закладах, зараховується до стажу державної служби незалежно від
наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали (працюють) на
посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, попередній
стаж державної служби зараховується до стажу наукової роботи
незалежно від наявності перерв у роботі.

Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи
на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на
умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ), виплачується в розмірі,
обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а після звільнення з
таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не
може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для
осіб, які втратили працездатність. { Частина статті 24 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Щодо дії частини статті 24 додатково див. Закон N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006, Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Частина статті 24 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }

Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту "г"
частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини другої статті 12 Закону
України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"
( 309-14 ) і статті 21 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ) у період до досягнення пенсійного
віку, встановленого частиною другою цієї статті, працюючим
пенсіонерам не виплачується.
{ Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток
науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки
наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до
законодавства.

Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата
або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності
надається в установленому законодавством порядку додаткова жила
площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів.
Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.

Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних)
працівників (за переліком, затвердженим центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері науки, президіями Національної та національних галузевих
академій наук) науковими організаціями та установами можуть
надаватися службові жилі приміщення.{ Частина тридцять друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.103 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав