Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємодія підприємств різних видів транспорту

Читайте также:
  1. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  3. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  4. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  5. Аналіз небезпеки підприємства
  6. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  7. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  8. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  9. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  10. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.

Відносини підприємств різних видів транспорту регулюється так званими вузловими угодами, котрі розробляються та укладаються в порядку який встановлюється кабінетом міністрів України. Координацію діяльності всіх видів транспорту, здійснює в межах України міністерство транспорту та зв’язків України. А в межах регіонів комісії з координації роботи транспорту.

За вище написаного, можна зробити висновок. В Україні є необхідні умови для формування сучасної системи транспортних комунікацій яка б відповідала європейських стандартам, а саме:

- Достатня ресурсна база і рівень розвитку техніки і технологій

- Наявність кваліфікованого трудового потенціалу і передових науково технічних розробок

- Вигідні природно кліматичні і географічні характеристики території

- Наявність конкурентоспроможних науково технічних проектів, які пройшли відповідну експертизу і готові до реалізації

- Зацікавлення зарубіжних інвесторів в розміщенні капіталів в транспортну галузь Україну

- Стійка тенденція до визнання України як європейської транспортної держави

- Наявність затвердження концепції, створення і функціонування в Україні національної мережі, міжнародних транспортних коридорів

Чинники використання різних видів транспорту

Здійснення перевезення різними видами транспорту залежить від ряду факторів, а саме:

- Характер і рівень матеріально-технічного бази конкретного виду транспорту, що визначають його можливість освоєння пропонованих перевезень

- Розміщення транспортних засобів та мережі видів транспорту щодо підприємств і населених пунктів

- Організація перевізного процесу, регулярність перевезень, терміновість доставки, вантажів, пасажирів, тощо.

Характерні лише йому притаманні особливості в розміщенні, технічному оснащенні, провізних можливостях, різновиди рухомого складу.

Для визначення сфер економічно доцільного використання, потрібно враховувати не лише нижче названі фактори але й так звані загальногосподарські і специфічні транспортні фактори.

До загальногосподарських факторів належать:

- Розміщення і розміри виробництва і споживання, що визначають обсяги і напрями перевезень і вантажопотоків.

- Номенклатура продукції що випускається, яка визначає тип рухомого складу і ритмічність його роботи

- Стан запасів товарно-матеріальних цінностей, які визначають терміновість доставки вантажів

До специфічних транспортних засобів належать

- Розміщення мережі сполучень

- Умови експлуатаційної роботи, в тому числі сезонність і ритмічність роботи

- Пропускна і провізна здатність, технічна озброєність

- Системність організації транспортного процесу

При порівнянні вантажних перевезень різними видами транспорту, основними показниками є наступні:

- Рівень експлуатаційних витрат (собівартість перевезень)

- Капітальні вкладення

- Швидкість руху і терміни доставки

- Наявність провізної і пропускної можливості

- Маневреність у забезпеченні перевезень у різних умовах

- Надійність і безперебійність перевезень і їх регулярність

- Гарантії схоронності перевезень вантажів і багажу

- Умови ефективного використання

Транспортні засоби механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт (величина цих показників на кожному виді транспорту різна). Залежить від потужності і структури вантажопотоку, дальності перевезень, величини відправлень, типу рухомого складу, матеріально-технічного складу, видів транспорту та інше.

4 ЛЕКЦІЯ

Техніко-економічні характеристики видів транспорту

1. Характеристики залізничного транспорту

2. Основні техніко-експлуатаційні особливості та переваги залізничного транспорту:

Ø Висока пропускна і провізна спроможність (двоколійна залізниця з автоматичним блокуванням, пропускає 120-150 поїздів за добу)

Ø Надійність роботи завдяки незалежності від кліматичних умов

Ø Можливість спорудження шляхів сполучення, на будь-якій сухопутній території і на водній території при наявності поромів

Ø Безпосередній зв'язок із промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, будь-яких галузей економіки

Ø Масовість перевезень з досить низькою собівартістю і високою швидкістю доставки

Ø Більш короткий шлях проходження в порівнянні з природніми шляхами водного транспорту

 

Відносні недоліки залізничного транспорту:

Ø Обмежена маневреність через «прив’язку до колії»

Ø Висока початкова вартість основних фондів (вартість одноколійної лінії в межах 20 млн. грн. а двоколійної в межах 30 млн. грн.)

Ø Висока металоємність, трудомісткість, низька продуктивність праці

 

Принципи роботи залізниці:

Ø Вантажні поїзди прямують між сортувальними станціями, на яких переформовують потяги

Ø Управління транспортним процесом, здійснюється лише через диспетчерський центр

Ø Відправлення вантажів дрібними партіями вагонів, поїздами або маршрутними поїздами (літерними)

Ø Рух здійснюється тільки поїздами (пасажирськими, вантажними, почтовими, змішаними) і тими що переформовуються за маршрутами руху (маневровими)

Ø На зайнятий перегін не може зайти інший поїзд

 

Проблеми і тенденції розвитку залізничного транспорту

Підвищення продуктивності праці за рахунок створення резерву пропускної та провізної спроможності. Підвищення швидкості руху за рахунок заміни типу тяги, збільшення темпів електрифікації залізниці, зниження витрат палива на одиницю ваги, вирівнювання колії, створення спеціалізованих вагонів для перевезення різних видів продукції, укладання рейок важкого типу і безстикових колій. Підвищення рівня автоматизації навантажувальних, перевантажувальних і розвантажувальних робіт, подовження платформ, впровадження контейнерної та пакетної технології, впровадження інформаційних технологій (системи кооперативного стеження, інформаційно-обчислювальні центри та інше).

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав