Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Коло середніх розмірів

Читайте также:
  1. Види деформацій.Закон Гука справедливий для таких деформацій, після яких тіло знову набуває попередніх розмірів і форми. Такі деформації називають пружними.
  2. Види і характеристики степеневих середніх
  3. Види середніх величин і методи їх розрахунку.
  4. Г) у зміні середніх значень результативної ознаки.
  5. Конкуренція безпосередніх об’єктів злочинного посягання. Головний безпосередній об’єкт, додатковий та факультативний.
  6. Тема 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ
  7. ФІЛОСОФІЯ І РЕЛІГІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

«Коло середніх розмірів» — це вільна бесіда протягом 10-40 хвилин, яку проводять для підготовки учнів до моменту підсумовування того ма­теріалу, що вважають найбільш важливим, коли учні діляться одне з одним розумінням та зв'язками або називають питання чи сумніви, які викликає у них новий матеріал. Завдяки своїй структурі ця вправа дає можливість го­ворити та бути почутими без оцінювання та обговорення відповіді.

Учитель називає основні тези заданої теми. Учні дають свої відповіді на основні питання. Після виголошення п'яти—шести відповідей настає фаза пригадування, коли учні пригадують усе, що почули. Фаза, коли учні ді­ляться одне з одним думками, та фаза пригадування постійно чергуються, зазвичай по три рази.

Приклади:

Найбільш важливе з того, що сьогодні було мною вивчено...

Єдине, що мене тепер дивує, це...

Раніше я думав(ла), що..., а тепер я вірю, що...

Сьогоднішня тема пов'язана з моїм досвідом тим, що...

Щодо усього цього я побоююся, бо...

Я хотів(-ла) б більше почути про...

З того, що ми сьогодні вивчили, мені справді допомогло... Вимоги до учасників кола:

Кожен має можпивість висловитися, якщо бажає, проте це необо­в'язково.

Ви повинні слухати та показувати, що ви слухаєте, запам'ятовуючи те, що учасники говорили.

Ви не повинні ставити жодних запитань, давати будь-які коментарі, жартувати, висловлювати згоду чи незгоду.

Етапи кола:

• Сядьте тісним колом.

• Повторіть з групою правила.

• Згадайте тезу/тему.

• Дайте групі час подумати.

• Будьте терплячими та не зважайте на тишу.

• Висловіть певним чином підтримку кожному, хто виступає одразу після вашої доповіді.

• Висловитися має 5—10 учасників.

• Пригадайте всіх, хто виступав та що сказав. (Нагадайте учасникам, що говорити необхідно, безпосередньо звертаючись до особи, виступ якої обговорюється.)

• Підсумок або кульмінаційне запитання.

Правила кола

· Кожен, якщо бажає, по черзі грає роль лідера, проте це не значить, що учень зобов'язаний цс робити. Це означає, що в колі протягом 10—40 хви­лин кожен встигне зіграти роль лідера. Учні часто матимуть змогу ділитися думками одне з одним по два чи три рази, проте лише один раз у кожному раунді. Дозволяйте учням говорити, коли вони хочугь, але не викликайте їх за списком чи по колу, тоді вони можуть відступити і промовчати.

· Лідери (вчитель) повинні слухати та показувати, що вони слухають всіх, запам'ятовують те, що говорять інші. Виступ кожного учасника вислу­ховується. Після того, коли ви оголосили завдання, дайте декільком учням можливість поділитися з іншими своїми думками, потім за­пропонуйте повторити виголошене або підбити підсумки. Продовжуйте вправу доти, доки не знайдеться дитина, яка запам'ятала виступи кож­ного з учасників. Заохочуйте учнів розповідати те, що запам'ятали, осо­бам, міркування яких обговорюють, щоб показати, що їх справді слуха­ли. Це важлива та унікальна частина модуля «Коло середніх розмірів». Це дає можливість сором'язливим учням також брати участь у вико­нанні вправи без потреби висловлювати власні думки; це загострює слух кожного учасника, утверджує кожного з мовців та дає учасникам другий шанс поміркувати над ідеями, що обговорюються.

Вчитель повинен дотримувати такі умови:

· Пропонувати учням сідати у коло якомога ближче одне до одного. У колі може бути від 5 до 40 осіб.

· Повторювати з групою правила. Це особливо важливо зробити на само­му початку. Згодом, коли група вже знатиме на практиці правила кола краще, їх повторення можна уникати.

· Задавати якусь тезу/тему. Висловлюйтесь чітко. Повторюйте тезу по де­кілька разів, можливо, навіть перефразовуючи чи інакше її форму­люючи, чи напишіть її десь там, де всі члени групи можуть її бачити.

· Давати групі можливість подумати над тезою/темою. Наведіть прикла­ди, якщо тема нова чи більш складна.

· Бути уважним і допускати хвилини мовчання. Дайте учням час подума­ти над власними думками та зреагувати на сказане іншими. Навчіться розуміти тишу та почуватися вільно у разі її виникнення. Тиша може вказувати на розгубленість, спричинену заданою темою, страх сорому чи роздуми над тим, що інші розповіли. Це одна з тих можливостей, коли люди можуть спокійно мовчки сидіти. Навчіться отримувати за­доволення від тиші.

· Висловлюйте підтримку кожному, хто говорить, одразу, тільки-но він закінчив. Підтримку висловлюйте фразами «Дякуємо», «Гаразд» чи повторюйте, перефразовуйте його ж слова та активно слухайте те, що говорять. Не вживайте слово «Добре». Це вже є показником оцінки.

· Дайте висловитися 5—10 особам.

· Зупиніть коло та спитайте: «Хтось може пригадати, що було щойно ска­зано, та розповісти це?». Нагадуйте учасникам про необхідність диви­тися на людину, яку згадують, та звертатися безпосередньо до неї, на­приклад: « Ольго, пам'ятаю, ви казали, що...».

· Після того, як кожного із мовців було згадано, повторіть завдання/те­му та починайте другий раунд. У кінці другого раунду знову за­пропонуйте учасникам пригадати, що говорили інші, та розказати це.

· Потім знову запропонуйте обмінятися думками та втретє і востаннє все пригадайте. Ділитися думками втретє важливо тому, що часто саме на цей момент починається глибше осмислення, відчуття та розуміння об­говореного.

· Не забувайте, що вчитель має право висловлюватися за бажанням у будь-який час проведення кола. Учитель повинен переконатися, що про нього не забули. Якщо викладач концентрує увагу на керуванні ко­лом, йому часто важко зорієнтуватися на тому, що говорити. Саме тому лідер повинен висловитися перед початком кола. Хоч, за правилами, лідер не зобов'язаний ділитися враженнями, проте якщо це робити,.то учні матимуть змогу різноаспектно перевірити його.

· Після трьох кіл висловлювання та прослуховування дайте завдання під­бити підсумки чи поставте кульмінаційне запитання, як-от:

Що ви дізналися з того, що було сьогодні сказане? Що було сьогодні подібним (або різним)? Про що йшлося?

Хто може сказати, навіщо ми розглядаємо ці питання. Які почуття були сьогодні висловлені? Як вам сподобалося сьогоднішнє коло? Чи виконувала група правила гри? Які проблеми/справи сьогодні розглядалися на колі?

Поради до застосування та використання

Працюючи з молодшими школярами, до правил можна додати вимогу, щоб вони лишалися на своїх місцях. Це допомагає зупинити дітей, які хотіли б штовхнути чи доторкнутися до тих, хто сидить поряд. Правила, наведені вище,— основні принципи. Залежно від особистого стилю та атмосфери у класі, деякі з правил вчитель може змінити. 10—40 хвилин — це оптимальна тривалість виконання всієї вправи. Не дозволяйте, щоб коло тривало надто довго.

Зосереджуйтеся лише на одній тезі/темі (та на одній підсумковій дум­ці). Якщо групі нема про що говорити, подякуйте за участь та закінчуй­те коло, продовживши роботу за іншою формою.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав