Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємодія вчителів та учнів

Читайте также:
  1. Аналіз уроку в аспекті розвитку інтелекту учнів
  2. Аналіз уроку в аспекті розвитку мотивації учнів
  3. Взаємодія глинистих частинок з цементом
  4. Взаємодія державних правоохоронних органів з виявлення, запобігання та розслідування економічних злочинів
  5. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це
  6. Взаємодія завдань у PVM
  7. Взаємодія підприємств різних видів транспорту
  8. Взаємодія приголосних з *j
  9. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами

Ефективне викладання програми залежить від відкритості спілкування учасників. Учні повинні розуміти й виконувати основні правила проведен­ня обговорення у класі, у той час як ведучі повинні розуміти й володіти умінням застосовувати деякі основні методи налагодження міжособових контактів, сприяючи таким чином вільному перебігу групової дискусії.

Потім відбувається обмін цікавими ідеями між учнями і вчителями, що, звичайно, підвищує рівень розуміння матеріалу, який вивчається.

Методичні прийоми щодо організації міжособового спілкування Уміння виступити з ключовими ідеями, показати учням, що всі вислов­лені думки вам зрозумілі, вчасно й тактовно виправити неточності в їхніх твердженнях — у цьому полягає завдання справжнього вчителя.

Назвемо п'ять методичних прийомів для вироблення умінь міжособо­вого спілкування, застосування яких допоможе вчителеві досягти ефектив­ного спілкування учасників. До них належать: слухання, відтворення, роз'яснення, опитування та наведення прикладів.

· Слухання. Цей вид діяльності вимагає спільного використання умінь відчувати співрозмовника і чути те, про що він говорить. Вчителі мо­жуть удосконалити здатність учнів слухати, виробляючи у них уміння влучно висловлюватися і належним чином реагувати на такі комуніка­тивні особливості, як: зв'язність у викладенні думок, відхилення від те­ми бесіди, вступні та заключні репліки, підтверджуючі уточнення, не­відповідності та розбіжності під час бесіди, значення підтексту.

· Відтворення. Відтворення є майже дослівним повторенням щойно по­чутого. Це методичний прийом, яким не потрібно зловживати, але який дає вчителю можливість переконатися, що він правильно почув учня. Та й учневі це дозволяє підтвердити ще раз своє повідомлення, якщо його неправильно зрозуміли. Вчитель може застосовувати прийом від­творення ще й для того, щоб дати зрозуміти учню, що його повідомлен­ня сприймається присутніми.

· Роз'яснення. Роз'яснення допомагає учням і вчителям виробити но­вий підхід до розуміння певної теми шляхом створення різноманітних способів висловлювання власної думки. За своїм характером роз'­яснення дуже нагадує тлумачення (інтерпретацію). Роз'яснення вихо­дить за межі простого підтвердження висловленої учнем думки, воно дає вчителеві можливість об'єднати точки зору своїх учнів і сформу­лювати нову концепцію розуміння. У процесі цієї діяльності вчитель міг би сказати таке: «Під час уроку ви висловили міркування щодо... Можливо, ви мали на увазі...?». В учня з'являється шанс по-новому подивитися на думку, висловлену ним, а також погодитися чи відмо­витися від неї.

· Опитування. Вчителеві потрібно якнайкраще зрозуміти ставлення учнів до даної теми, цього можна досягти за допомогою опитування. Ставити запитання потрібно обережно і тільки в разі необхідності. Можна за­пропонувати декілька рекомендацій, які допоможуть зробити опиту­вання більш ефективним.

4.1. Ставте допоміжні запитання: «Не могли б ви розповісти про це біль­ше?»; «Хотіли б ви ще щось сказати?»

• Ставте тільки одне запитання. Не ставте низку запитань одночасно. Нехай учні відповідають на запитання по черзі.

• Надавайте учневі можливість відповісти на запитання. Чекайте на гото­ву відповідь принаймні 10 секунд. Іноді запитання ставлять учні, а вчи­тель відповідає.

• Подякуйте учневі за відповідь. Висловіть учневі подяку за його участь у бесіді. Якщо інформація учня була дещо неточною, то спершу виявіть свою прихильність до нього, а тільки потім дуже тактовно вкажіть йому на правильний варіант.

• Допоможіть дитині. Під час опитування учня стежте за можливими проявами у нього хвилювання, страху, нездатності відповідати. Заче­кайте декілька хвилин, а потім підтримайте його, наприклад: «Мені здається, що ти дуже старанно обмірковуєш моє запитання. Ти б хотів ще подумати? Чи можу я тобі допомогти?»

• Залишайте приємні враження. Неодмінно скажіть учням щось приєм­не по закінченні обміну запитаннями та відповідями. Підкресліть, що ваші запитання були досить складними і що учні добре попрацювали.

5.Наведення прикладів. Учням, як правило, значно легше передавати якесь абстрактне повідомлення або ідею за допомогою прикладів або ілюстрацій. Використовуючи прості запитання типу: «Не могли б ви навести приклад або описати, те, що мали на увазі?»,— можна допома­гати учням висловлювати власні думки.

Всі п'ять методичних прийомів міжособового спілкування, використані у поєднанні один з одним, мають допомогти учням стати більш комуніка­бельними, відкритими і здатними розвивати свої ідеї. Ці комунікативні ме­тодичні прийоми значно полегшують спілкування під час обговорення. Такі прийоми стануть у пригоді у різних випадках: під час дискусії, у на­вчальній діяльності, на уроках рольових ігор, а також у процесі вироблення альтернативних рішень.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав