Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте найбільш адекватне визначення документа

Читайте также:
  1. B 7 № 2173. Прочтите отрывок из документа XVI в.
  2. C) Тело документа.
  3. IV. Оформление медицинской документации во ВЛЭК ГА
  4. The Elder Scrolls IV: Construction Set cs.elderscrolls.com Русская документация http://tes.ag.ru/cs/articles/manual.shtml
  5. Автоматизация работы с документами
  6. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
  7. Алгоритм работы с документами.
  8. Анализ содержания исторического документа.
  9. Базовая презентация и документация (от 0 до 5 баллов).
  10. Базы данных: фактографические и документальные.

1. запис про юридичний факт, що засвідчує особу;

2.матеріальний об'єкт із зафіксованою на ньому інформацією, створений для її передавання у часі і просторі

3.предмет матеріальної культури людства;

 

 

. За рівнем узагальнення інформації документи бувають:

1. первинні та вторинні;

2. аналітичні та аналітико-синтетичні;

3. текстові та нетекстові.

. Книжкове видання з інформацією, переданою за допомогою шрифту Брайля, належить до:

1. тактильного документа;

2. аудіовізуального документа;

3. візуального документа.

 

. Конституція є:

1. науковим документом;

2. нормативним документом;

3. нормативно-інструктивним документом.

 

. Видання, які виходять через певні проміжки часу, постійною для кожного року кількістю примірників, не повторюється за змістом, типово оформлені, нумеровані, датовані примірники під стислою назвою називаються:

1. періодичними;

2. неперіодичними;

3. серійними.

 

. Умовними графічними знаками нотних документів є:

1). ноти;

2). карти;

3). біти.

 

3. Текст (службового) документа- це:
А інформація документа;

Б запис інформації;

В зміст письмового службового документа, що є головним реквізитом.

 

 

9. Елемент оформлення документа, що фіксується з метою уніфікації цього процесу, ідентифікації документа та надавання йому юридичної сили називається:

А реквізитом документа;

Б формуляром документа;

В тестом документа.

 

10. Копія документа - це:

А документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи документної інформації іншого документа і в окремих випадках-деяких його зовнішніх ознак;

Б документ, що містить точне відтворення змісту;

В документ, що містить точне відтворення тексту.

МОДУЛЬ IV. КЛАСИФІКАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ ДОКУМЕНТІВ

. Розкрити логіку побудови фасетно-блочної схеми класифікації документів Н. Кушнаренко.

.Охарактеризувати основні етапи розвитку теорії класифікації документів.

. Розкрити логіку побудови фасетно-блочної схеми класифікації документів Г. Швецової-Водки

ТЕСТИ

1. Класифікація документів це:

А поділ документів за ознаками на класи;

2)метод групування документів у вигляді системи;

В об'єднання документів у класи.

2. Методологічною основою класифікації документів є принципи:

А системності та комплексності;

2)системності, комплексності, об'єктивності, історичності;

В історичності, об'єктивності.

3. Найпоширенішими схемами класифікації документів є:
А ієрархічна, фасетна, змішана;

2)змішана;

3)фасетна.

4. Природні класифікації документів витікають з:
А сталих ознак;

2)змінних ознак;

3)класичних ознак.

 

5. Найвищим рівнем поділу будь-якої класифікації є:
А клас;

2)вид;

3)підклас.

 

7. Найрозповсюдженішою системою класифікації документації^ міжнародній практиці є:

А „Універсальна десяткова класифікація";

2)„Класифікація Блісса";

3)„Класифікація двокрапкою".

8. Фасетною називається класифікація документів за:
А певними аспектами аналізу документа;

2)сталою ознакою документа;

3)системним аналізом документа.

 

9. Процес поділу документів на класи називається:
А класифікуванням;

2)систематизуванням;

3)групуванням.

Кушнаренко.

 

 

. Поділ документів за певними ознаками на класи називається:

1. класифікацією;

2. систематизацією;

3. структуризацією.

 

. У залежності від матеріальної основи документи поділяються на дві великі групи:

1. природні та штучні;

2. паперові та полімерні;

3. природні та полімерно-плівкові.

6. Залежно від ступеню ієрархічності виокремлюють такі види

схеми класифікації документі в:

А сильна, слаба, проміжна;

Б сильна, слабка;

В впливова, нейтральна.

 

Виберіть правильну пару класифікації документів

1.Офіційний та особовий документи;

2.Офіційний та індивідуальний;

3.офіційний та організаційний.

10. Фасетна схема класифікації документів Г. Швецової-
Водки належить до:

А класифікаційних систем із слабкою ієрархією побудови; Б класифікаційних систем із сильною ієрархією побудови; В класифікаційних систем із проміжною ієрархією побудови.

. Монодокумент - це:

1. документ, який містить один твір;

2. документ, автором якого є одна особа;

3. один документ.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав