Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оптимум споживача.

Читайте также:
  1. ВОЗРАСТНЫЕ ОПТИМУМЫ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
  2. Выберите экологическую группу организмов, оптимум жизнедеятельности которых при­урочен к области высоких температур Термофилы.
  3. Закон оптимума
  4. Неединственность оптимального решения (альтернативный оптимум).
  5. Оптимум ережесі, Шелфорд және Либих заңдары
  6. Оптимум ережесі. Ю.Либихтың минимум заңы және В.Шелфорттың толеранттылық заңы.
  7. Оптимум споживача.

Е. Фенілаланін-4-монооксигенази

 

8. Яка з реакцій гліколізу є незворотною? (В)

А. Фосфоглюкомутазна

В. Піруваткіназна

С. Лактатдегідрогеназна

D. Альдолазна

Е. Глюкозо-6-фосфатізомеразна

 

9. Під впливом якого ензиму фосфорилюється глюкоза з утворенням глюкозо-6-фосфату? (В)

А. Фосфоглюкомутази

В. Гексокінази

С. Глікогенсинтази

D. Глюкозо-1-фосфат-уридилтрансферази

Е. Тріозофосфатізомерази

 

10. Утворення вільної глюкози з глюкозо-6-фосфату в печінці зумовлене впливом: (С)

А. Аденілатциклази

В. Кінази фосфорилази b

С. Глюкозо-6-фосфатази

D. Фосфорилази a

Е. Фосфорилази b

 

11. Який кінцевий продукт утворюється при окиснювальному декарбоксилюванні пірувату? (D)

А. Цитрат

В. a-Кетоглутарат

С. Ацетилфосфат

D. Ацетил-КоА

Е. Пропіонат

 

12. У спортсмена після пробігу марафонської дистанції в м’язах утворився надлишок молочної кислоти, яка далі: (А)

А. Потрапляє у кров і захоплюється печінкою, де перетворюється у глюкозу

В. Потрапляє в мітохондрії і окиснюється до пірувату

С. Виводиться із сечею

D. Використовується для синтезу глюкози у м’язовій тканині

Е. Накопичується в організмі і призводить до розвитку ацидозу

 

13. Що таке аліментарна гіперглікемія? (С)

А. Виділення глюкози із сечею

В. Високий вміст глюкози в крові (6,1 ммоль/л), зумовлений недостатнім синтезом глікогену в печінці та м’язах

С. Високий рівень глюкози в крові (6,1 ммоль/л), зумовлений вживанням великої кількості вуглеводів

D. Підвищений вміст глюкози в крові, зумовлений розпадом глікогену в печінці та м’язах

Е. Підвищений рівень глюкози в крові, спричинений глюконеогенезом

 

14. Тривала гіпоглікемія призводить до незворотних насамперед у: (С)

А. Міокарді

В. Периферійній нервовій системі

С. Центральній нервовій системі

D. Гепатоцитах

Е. Поперечносмугастій мускулатурі

 

15. Підвищення концентрації в печінці цАМФ насамперед вплине на: (Е)

А. Стимуляцію аденілатциклази

В. Перетворення фосфорилази b (неактивної) у фосфорилазу a (активну)

С. Перетворення глікогенсинтази активної у неактивну

D. Фосфорилювання кінази фосфорилази

Е. Активацію протеїнкінази

 

16. Який ензим відіграє важливу роль в утилізації глюкози печінкою? (В)

А. Гексокіназа

В. Глюкокіназа

С. Фосфофруктокіназа

D. Альдолаза

Е. Тріозофосфатізомераза

 

17. Надходження в кров вільної глюкози забезпечується: (D)

А. Глікогенсинтазою

В. Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназою

С. Фосфофруктокіназою

D. Глюкозо-6-фосфатазою

Е. Альдолазою

 

18. Глюкокортикоїди підвищують рівень глюкози в крові, активуючи: (С)

А. Глікогеноліз

В. Гліколіз

С. Глюконеогенез

D. Кетогенез

Е. Глікогенез

 

19. Зростання концентрації глюкози в крові при дії глюкагону пов’язане з активуванням: (D)

А. Гексокінази

В. Глюкокінази

С. Альдолази

D. Глікогенфосфорилази

Е. Глікогенсинтази

 

20. Навіть при відносно тривалому голодуванні (2-3 тижні) вміст глюкози в крові залишається в межах норми. Який процес призводить до утворення глюкози? (D)

А. Ліполіз

В. Гліколіз

С. Пентозофосфатний шлях

D. Глюконеогенез

Е. Цикл трикарбонових кислот

 

21. У хворого виявлена хвороба Гірке, яка супроводжується збільшенням печінки, затримкою розумового розвитку. Недостатність якого ензиму спостерігається в організмі? (D)

А. Глікогенфосфорилази гепатоцитів

В. Печінкової фруктозо-1.6-дифосфатази

С. М’язової глікогенфосфорилази

D. Печінкової глюкозо-6-фосфатази

Е. Глікогенсинтази

 

22. Через деякий час після інтенсивного фізичного тренування у спортсмена активується глюконеогенез, основним субстратом якого є: (Е)

А. Аспарагінова кислота

В. Глутамінова кислота

С. a-Кетоглутарат

D. Серин

Е. Лактат

 

23. Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався в травному тракті. Який кінцевий продукт утворюється в результаті цього процесу? (А)

А. Глюкоза

В. Галактоза

С. Лактат

D. Лактоза

Е. Фруктоза

 

24. При дослідженні крові у хворого виявлена виражена гіпоглюкоземія натщесерце. При дослідженні біоптату печінки з’ясувалось, що в її клітинах не відбувається синтез глікогену. Недостатність якого ензиму є причиною захворювання? (Е)

А. Піруваткарбоксилази

В. Фосфорилази

С. Альдолази

D. Фруктозодифосфатази

Е. Глікогенсинтази

 

25. У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози в крові підтримується переважно за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти у печінці людини найактивніше синтезується глюкоза? (А)

Загрузка...

А. Аланіну

В. Лейцину

С. Лізину

D. Валіну

Е. Глутамінової кислоти

 

26.При хворобі Льюїса вміст глікогену в тканинах- знижений, що зумовлено дефектом ( E)

A.Глюкозо-6-фосфатази

B.Фосфорилази

C.Фосфофруктокінази

D. глюкозидази

E.Глікогенсинтази

 

27.Яку назву має глікогеноз зумовлений дефектом глюкозо-6-фосфатази

A.Хвороба Гірке (A)

B.Хвороба Помпе

C.Хвороба Корі

D.Хвороба Андерсена

E.Хвороба Люїса

 

28.Активність регуляторних ферментів обміну глікогену регулюється

A.Шляхом ковалентної модифікації (A)

B.Шляхом обмеженого протеолізу

C.Шляхом розпаду на субодиниці

D.Шляхом ізомеризаціі

E.Шляхом неконкурентного інгібування

 

29.Які з нижче перерахованих метаболітів є субстратами для глюконеогенезу (A)

A.Амінокислоти, гліцерол

B.Глюкоза, сахароза

C.Глюкоза, амінокислоти

D.Гліцерол, мальтоза

E.Крохмаль, глікоген

 

30.Процеси синтезу та розпаду глікогену в клітинах регулюються завдяки включенню механізмів фосфорилування ключових ферментів обміну глікогену (A)

A.Глікогенсинтази і глікогенфосфорилази

B.Глікогенфосфорилази і ліпази

C.Глікогенсинтази і протеїнкінази

D.Фосфопротеїнфосфатази і протеїнкінази

E.Аденілатциклази і ліпази

 

31.При дослідженні крові у хворого виявлена виражена гіпоглюкоземія натщесерце.При дослідженні біоптату печінки ,виявилось що у клітинах печінки не відбувається синтез глікогену Недостатність якого ферменту є причиною захворювання (A)

A.Глікогенсинтази

B.Фосфорилази

C.Альдолази

D.Фруктозодифосфатази

E.Піруваткарбоксилази

 

32.Фосфоролітичний розпад вуглеводів відіграє ключову роль у мобілізації полісахаридів У результаті дії ензиму фосфорилази глікоген розпадається з утворенням (A)

A.Глюкозо- 1- фосфату

B.Глюкозо -1,6 -дифосфату

C.Глюкозо - 6 - фосфату

D.Глюкози

E.Фруктозо -6 - фосфату

 

33.У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо - 6 – фосфатази, гіпоглікемію, гепатомегалію. Вкажіть вид патології для якої характерні ці ознаки (B)

A.Хвороба Адісона

B.Хвороба Гірке

C.Хвороба Паркінсона

D.Хвороба Корі

E.Хвороба Мак-Ардля

 

34.У хворого знижена витривалість до фізичних навантажень, у той час як у скелетних мязах вміст глікогену підвищений. Зниженням активності якого ферменту це пояснюється ( C)

A.Фосфофруктокінази

B.Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C.Глікогенфосфорилази

D.Глікогенсинтази

E.Глюкозо-6-фосфатази

 

35.Синтез глікогену здійснюється під впливом низки ферментів. Вкажіть який з ензимів каталізує утворення -1,6-глікозидних зв’язків у молекулі глікогену (C)

A.Глікогенсинтаза

B.Гексокіназа

C.Глікозил-4,6-трансфераза

D. Глюкокіназа

E.Глюкозо-1-фосфатуридилтрансфераза

 

Оптимум споживача.

 

Література :

1. [2] с. 103-129.

2. [3] с. 44-53

3. [4] с. 22-31

4. [5] с. 12-41.


Питання 1.Вибір споживача з ординалістських позицій.

Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу корисності є більш сучасним і заснований на значно менш жорстких припущеннях, ніж кількісний (кардиналістський) підхід. Від споживача не вимагається вміння вимірювати корисність того чи іншого блага в якихось штучних одиницях виміру. Досить того, щоб споживач міг сказати якому набору благ він надає перевагу.

Перевги споживача можна (згідно ординалістської теорії) умовно визначити порядковими номерами, які нібито присвоєні споживачем певним наборам, що мають різні кількості чи різні назви товарів чи послуг. Практика засвідчує, що всі блага споживаються не відокремлено, а разом з іншими, тобто в певних комплектах, наборах.

Набір благ – це сукупність їх даних кількостей і видів, що споживаються в даний період .

Сукупність всіх реально можливих наборів вимірюється ринковими кошиками – набором одиниць деяких благ, які споживаються за одиницю часу. З точки зору споживача ці кошики (набори благ) являють собою альтернативні споживчі можливостіа.

Найбільший вклад в розробку ординалістської (порядкової) теорії внесли Ф. Єджуорт, В. Парето, Е. Слуцкий, А. Аллен і Дж. Хикс у 80-х роках 19 ст. Ці вчені запропонували вимірювати суб’єктивну корисність за допомогою не абсолютної (кардиналістська теорія), а відносної шкали, котра характеризує переваги споживача.

Ординалістська теорія поведінки споживача базується на системі переваг, основу якої складають 4 аксіоми:

1. Аксіома повної упорядкованості означає, що споживач здатен ранжувати альтернативні комбінації товарів та послуг у тому порядку, який характеризує різний рівень задоволення від їх споживання.

Якщо є 2 набори товарів А і В, то споживач може віддати перевагу якомусь з них, або визнати, що вони для нього рівноцінні.

Це означає, що для любої пари товарних наборів А і В споживач може визнати, що А>В (набору А надається перевага над набором В), або В>А (набору В надається перевага), або А~В (А і В рівноцінні), де А і В позначають не окремі товари, а товарні набори.

2. Аксіома транзитивності означає узгодженість смаків споживача.

Якщо споживач надає перевагу набору А на відміну від набору В, а набору В набору С, то він надає перевагу набору А на відміну від набору С.

Якщо А>В, В>С то А>С, також якщо А~В, В~С то А~С.

3. Аксіома не насиченості означає, що більша кількість товару має перевагу над меншою.

Якщо набір А включає таку ж кількість кожного товару що і набір В, але кількість якогось товару більша, то набір А буде привабливішим для споживача.

4. Аксіома незалежності споживача.

Задоволення споживача залежить від кількості благ, що він споживає і не залежить від кількості благ, що споживають інші. При цьому виключаються такі типові випадки як приєднання до більшості (купується те, що купують інші), ефект сноба (прагнення виділитися з натовпу, тому споживач – сноб ніколи не купить те, що купують інші), ефект Веблена (демонстративне споживання, метою якої є створення незабутнього враження). Цей ефект згадується в роботі Т. Веблена „Теория праздного класса” (1899). Ціна в даному випадку грає роль виміру престижності. Під ефектом Веблена розуміють збільшення споживчого попиту на товар, пов’язаний з тим, що товар має більш високу ціну.

5.Аксіома рефлективності означає, що при наявності двох однакових наборів благ споживач вважає, що будь-який із них не гірший іншого.

6.Аксіома субстітуціональності означає, що блага можуть заміщувати одно одне при формуванні споживчих наборів.

 

Наряду з цими соціальними ефектами, пов’язаними з зовнішнім впливом, виділяють спекулятивний та нераціональний попит.

Спекулятивний попит виникає в суспільстві з високими інфляційними очікуваннями, коли небезпека підвищення цін в майбутньому стимулює додаткове споживання товарів зараз.

Нераціональний попит – це незапланований попит, який виникає під впливом тимчасового бажання, раптової зміни настрою, примхи. Слід зазначити, що багато людей в більшому або меншому ступені схильні до нераціональної поведінки і часто здійснюють покупки, про що потім жалкують.

Таким чином, згідно з порядковою теорією споживач завжди може визнати якому набору благ він надає перевагу, але не може визначити, наскільки цей набір кращий від іншого. При чому множинність благ і повна проінформованість споживачів є необхідними умовами для здійснення вибору.

Питання 2 . Криві байдужості як спеціальний інструмент мікроаналізу.

Переваги у ставленні споживача до благ можна виразити в графічній формі, якщо запитувати про те, як ця людина ранжувала б альтернативи. Групи рівноцінних для даного споживача наборів благ (групи байдужості) можна розташувати в певному порядку. І споживач може визначити не перевагу, яку він віддає одній з альтернатив, або на відчутність різниці між ними.

Крива байдужості – це сукупність точок, кожна з яких представляє такий набір з двух товарів X і Y, споживання яких приносить однаковий рівень корисності.

 

Таблиця 1. Склад товарних наборів

Набори Яблука, шт. Qx Банани, шт. Qy
А В С Д

 

Якщо з точки зору певного споживача ці товарні набори рівноцінні: А~В~С~Д, то всі точки А, В, С, Д будуть лежати на одній і тій же кривій

байдужості.

 

               
 
А
 
   
В
 
   
С
     
Д
 

 


Рис. 1 Крива байдужості.

Карта кривих байдужості –це сукупність усіх можливих рівнів корисності для певного споживача

 

 

Рис. 2. Карта кривих байдужості.

Властивості кривих байдужості:

1. Чим далі крива байдужості знаходиться від початку координат, тим більший рівень корисності вона показує. Розглянемо на рис. 2 криві байдужості U1 і U2 . Набори А і В містять рівну кількість товару У, але набір В містить більшу кількість товару Х.. Із гіпотези ненасиченості витікає, що В>А, тому U3>U2>U1 .

2. Криві байдужості мають від’ємний нахил. Нехай точка А – це визначений набір товарів X і Y.

 
 

 


Рис. 3. Набори благ X і Y.

Проведемо через неї 2 лінії. Усі точки, які знаходяться в І квадраті мають меншу кількість товарів X і Y, а усі точки квадрата ІІІ – більшу кількість. Згідно з аксіомою ненасиченості набори, які знаходяться в ІІІ квадраті мають більшу цінність для споживача ніж набори І квадрату. Тому набори, рівноцінні набору А знаходиться в ІІ та ІV квадраті (К, В, С, Д). Отже крива байдужості має від’ємний нахил.

3. Криві байдужості не перетинаються. Припустимо, що криві U1 і U2 перетнуться в т.В. Набори В і С лежать на одній кривій байдужості U1 , тому В~С. набори А і В лежать також на одній кривій U2 , тому В~А. З гіпотези транзитивності слідує, що А~С, але це протиріче твердженню А>С. тому криві байдужості не можуть перетинатися.

 

 

 
 

 


Рис. 4. Криві байдужості не перетинаються

4. Криві байдужості не перетинаються

5. Через будь-яку точку координатного простору можна провести криву байдужості.

Основним поняттям порядкової (ординалістської) теорії корисності є гранична норма заміщення.

Граничною нормою заміщення благом Х блага У (MRS x y) називається така кількість блага У1, від якої споживач відмовляється, щоб отримати ще одну одиницю блага Х; при цьому рівень корисності споживача залишається незмінним (рис 5.3)

MRS x y = ( 5.3 )

Y у1

 

y2 U

x1 x2 X

Рис. 5.3 Крива байдужості.

При зменшенні товару Х на незначну величину його загальна корисність змінюється на величину МUх*△Х (МUх – гранична корисність товару Х). Аналогічно можна записати для товару У

МUу *△У

Для однієї карти байдужості : М Uх *△Х = - М Uу *△У

або

= - = MRSxy

Таким чином, гранична норма заміщення товарів першого виду товарами другого виду дорівнює відношенню граничних корисностей даних видів благ.

 

Питання 3. Бюджетне обмеження й можливості споживача.

Вибір споживача залежить не тільки від його переваг, але і від економічних факторів. Споживач намагається максимізувати корисність, але він обмежений бюджетом. Бюджет – це кількість грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу. Тому вибір споживача визначається його доходом та цінами товарів. Для аналізу бюджетних обмежень та їх впливу на вибір споживача зробимо такі припущення:

1. Весь свій дохід споживач витрачає тільки на придбання товарів X і Y.

2. Споживач не робить заощаджень та не залучає до витрат попередні заощадження.

3. Споживач не дає і не бере кредити.

Якщо весь свій фіксований дохід (І) споживач витратить на купівлю товарів Х та У кількістю Qx і Qy за цінами Рх і Ру, то рівняння бюджетної лінії може бути записано наступним чином:

І=Px*Qx + Py*Qy,

 

де Px , Py – ціни товарів Х і У;

Qx, Qy – придбана кількість товарів Х і У.

Бюджетна лінія – це всі можливі набори (комбінації) товарів Х і У , купівля яких вимагає однакових витрат при умові повного використання доходу та незмінних цінах.

 
 

 

 

 

 


Рисунок 6. Бюджетна лінія

Чим далі бюджетна лінія розміщена від початку координат, тим більші бюджетні можливості споживача вона ілюструє. Вона ділить координатну площину на дві частини: праву, де набори є недосяжними, і ліву, де набори є досяжними, але такими, що не вичерпують бюджет.

т. А і В – максимальна кількість товарів Y та X, які споживач міг би придбати повністю витративши свій дохід тільки на товар Х або Y (І/Рх, І/Ру);

т. С – товарний набір коштує дешевше, або це недовикористання доходу;

т. Д – товарний набір коштує дорожче, тому він є недосяжним на теперішній момент.

Нахил бюджетної лінії до осі Х визначається як tg α , тобто як співвідношення цін відповідних благ:

tg α = Px / Py

Властивості бюджетної лінії:

1. Зміна величини бюджету при незмінних цінах приводить до паралельного зсуву бюджетної лінії, але не викликає зміни її нахилу (рис. 7). Зростання номінального бюджету споживача зсуває її вправо і вгору (А1В1), а скорочення – вліво і вниз (А2В2).

 
 

 

 


Рисунок 7. Паралельний зсув бюджетної лінії у випадку зміни величини бюджету споживача або одночасної і пропорційної зміни цін благ у наборі споживача

2. При зміні ціни одного товару та незмінному доходу споживача змінюється кут нахилу бюджетної лінії. Така ситуація спостерігається, коли номінальний бюджет споживача залишається незмінним, а реальний – або зростає, або скорочується (в залежності від зміни ціни). Наприклад, при зменшенні ціни товару Х т. А переміщується в т. А1 .

Рисунок 8. Зміна кута нахилу бюджетної лінії у випадку зміни ціни одного з благ та незмінній величині бюджету споживача

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав